ORI, de organisatie van advies- en ingenieursbureaus in België

ORI is de nationale sectororganisatie van advies- en ingenieursbureaus

ORI vertegenwoordigt meer dan 3500 professionals, die actief zijn in verschillende domeinen, zoals gebouwen, infrastructuur, stedelijke ontwikkeling, omgeving en industrie. Hun gespecialiseerde dienstverlening bestaat uit ontwerp-, engineering-, studie- en adviesopdrachten. 

Lid worden van ORI.

Coronacrisis

Info en updates

Op deze pagina vindt u informatie en updates terug omtrent het Coronavirus (COVID-19) en de verschillende maatregelen die ook een impact hebben op de sector van advies- en ingenieursbureaus.

 

Update RVA: Ten gevolge een beslissing van de minister van Werk zal de toepassing van de vereenvoudigde procedure voor de toekenning van tijdelijke werkloosheid door overmacht (initieel voorzien tot en met 19 april 2020) verlengd worden tot en met 31 mei 2020.  Alle informatieve documenten zullen in die zin worden aangepast. Meer info.

 

Update 25/04/2020: de verklaring omtrent de exit-strategie van Eerste Minister Sophie Wilmès na afloop van de Nationale Veiligheidsraad van 24/04/2020 en de bijhorende presentatie kan u op onze Corona-pagina terugvinden. 

 

Lees zeker onze brief van 24/03/2020 gericht naar de bevoegde ministers van de gewestregeringen en de ontvangen reacties.

 

Hebt u vragen over de impact op uw bedrijf? Neem dan zeker contact met ons op.

Vlaamse Regering

Omzendbrief betreffende de impact van de coronamaatregelen op overheidsopdrachten

Deze omzendbrief van de Vlaamse Regering geeft duiding bij de impact van de coronamaatregelen op overheidsopdrachten. De omzendbrief bevat aanbevelingen voor aanbestedende overheden, maatregelen ter ondersteuning van de opdrachtnemers die erop gericht zijn liquiditeitsproblemen te vermijden of te beperken, en aandachtspunten bij opdrachten in uitvoering. Lees hier (inloggen vereist)

News

Sector

2 juni 2020

EFCA launches 2020 edition of the ‘Future Trends in the Consulting Engineering Industry’

The 2020 booklet looks into the right mix of practical aspects and applications in these innovations within our specific field. It looks at the right combinations of technologies and techniques to adopt with various clients in different markets, taking into account the size of the company.

lees meer

Partners

27 mei 2020

Uniek roosterdesign voor heringerichte voetgangerszone in Elsene

Via partner ACO - De cijfers spreken voor zich: met meer dan 30.000 voetgangers per dag staat de Elsensesteenweg in de top 3 van voetgangershotspots in Brussel. Onlangs is een stuk van de Elsensesteenweg omgetoverd tot een autoluwe zone, waar voetgangers en fietsers het overdag voor het zeggen hebben en waar voorts enkel nog bussen passeren. De ACO-kanalen speelden een veel belangrijkere rol bij deze transformatie dan iedereen voor mogelijk hield.

lees meer

Professioneel

26 mei 2020

ORI steunt de #O2BE oproep van het VBO

Bij de pakken blijven zitten is geen optie. Waarom niet met zijn allen werken als het veilig kan? Want wie vandaag de economie helpt, geeft de samenleving zuurstof. Met deze oproep betuigt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zijn respect voor elkeen die terug veilig aan de slag gaat in vaak niet-evidente omstandigheden.

lees meer

Sector

6 mei 2020

Waterbeleidsnota 2020-2025

Op 3 april 2020 stelde de Vlaamse Regering een nieuwe waterbeleidsnota vast, met haar visie op het waterbeleid voor de periode tot 2025. Hiermee biedt ze een daadkrachtig antwoord op de waterbeheerkwesties: de grote thema's die er voor zorgen dat we de waterdoelstellingen niet halen.

lees meer

Agenda

Sep29
Netwerkevent
VLARIO-dag - 'Burgemeester, hoe wijs bent u met water?'

Antwerpen


De jaarlijkse VLARIO-dag zal doorgaan op dinsdag 31 maart te Antwerp Expo. Het thema voor dit jaar is: Burgemeester, hoe wijs bent u met water?

lees meer

Jun25
Opleiding
Bouwfouten, aansprakelijkheid en praktische gevolgen bij een overheidsopdracht

Brussel


Leer risico’s tijdens en na de uitvoering van werken beperken. Ontvang tips voor het uitbreiden -of beperken- van de aansprakelijkheid van de aannemer. Ontdek wat uw mogelijkheden zijn in geval van schade. Voorkom dat u in juridische valkuilen stapt. Uitleg van de beste experts in de materie.

lees meer

Jun11
Algemene vergadering
Algemene Vergadering 2020

MS Teams


De Algemene Vergadering 2020 van ORI zal dit jaar uitzonderlijk online doorgaan. Als ORI-lid kan u deelnemen aan deze vergadering.

lees meer