Organiseren, Representeren, Informeren

ORI is de sectororganisatie van advies- en ingenieursbureaus in België

ORI organiseert, representeert en informeert meer dan 3500 professionals, die actief zijn in zowel publieke als private projecten, en dit binnen verschillende domeinen, zoals gebouwen, infrastructuur, stedelijke ontwikkeling, omgeving en industrie. Hun gespecialiseerde dienstverlening bestaat uit ontwerp-, engineering-, studie- en adviesopdrachten

 

> Ontdek de voordelen en wordt lid van ORI.

Nieuwe datum

ORI Climate Proof Award

Het is niemand ontgaan: de coronamaatregelen die door de regering zijn ingevoerd, blijven van kracht tot en met 13 december 2020. Dat betekent dat de organisatie beslist heeft om de Belgian Construction Awards te verplaatsen naar donderdag 11 februari 2021. Het programma (met uitzondering van het DJ-optreden), de locatie en de reeds verkochte tickets worden automatisch overgezet naar deze nieuwe datum. Meer info.

 

Flash news

Over onze leden

Bouwvergunning verkregen voor het Learning and Innovation Center (+)

Via Beliris - Op 16 oktober 2020 werd de stedenbouwkundige vergunning verkregen voor de bouw van een nieuw universiteitsgebouw, het Learning and Innovation Center, op de campus van de VUB en ULB in Elsene. Het nieuwe gebouw, dat werd ontworpen door evr-architecten, A229, Ney & Partners en Arcadis, wil op alle vlakken vooruitstrevend zijn. Het vormt een koppelteken tussen beide campussen, zal de nieuwste technologieën inzetten om de ontwikkeling van de studenten te ondersteunen en zal kennisuitwisseling met experten uit het bedrijfsleven mogelijk maken. Het gebouw zelf zal Nearly Zero Energy zijn. Ondertussen werd ook de opdracht voor de werken gepubliceerd. De werken zouden zo'n 2,5 jaar duren.

 

Sweco: "Heel wat steden hebben geen klimaatadaptatieplan" (+)

02/11/2020 - ‘Planning for Climate Adaptation’ is het vijfde in een reeks van Urban Insight-rapporten van Sweco over het thema Klimaatactie waarin experts specifieke gegevens, feiten en wetenschap belichten die nodig zijn voor het plannen en bouwen van veilige en veerkrachtige toekomstige stedelijke omgevingen. 

Nieuw

Bestek ondersteuning CIW-platformwerking

Inhoudelijke, organisatorische en procesmatige ondersteuning van de platformwerking van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid. Deadline: 07/12/2020

 

Klik hier voor meer info.

News

Sector

24 november 2020

VBO 125 & Beyond: 'De advies- en ingenieursbureaus in 2030'

Het VBO vroeg zijn leden-sectorfederaties hoe zij hun sector zien evolueren richting 2030. Christophe Hautier, managing director van ORI, blikt vooruit.

lees meer

Professioneel

1 november 2020

Ministrieel Besluit COVID-19: 'Telethuiswerk verplicht'

Telethuiswerk is vanaf 02/11/2020 verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

lees meer

Leden

27 oktober 2020

Antea Group ontvangt internationaal certificaat voor duurzaamheidsinspanningen van het United Nations Institute for Training and Research

Dit jaar behaalde Antea Group Belgium voor de derde keer op rij het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) voor haar bijdrage aan de 17 Sustainable Development Goals of SDGs. En daarom ontving het advies- en ingenieursbureau vandaag – op de Dag Duurzaam Ondernemen – ook het internationale SDG Pioneer-certificaat van het United Nations Institute for Training and Research (UNITAR). Ze deelt hier haar pionierservaring met de leden van ORI.

lees meer

Professioneel

19 oktober 2020

COVID-19: Telewerk is opnieuw de regel

Telewerk maakt deel uit van de maatregelen die op vrijdag 16 oktober 2020 werden overeengekomen ter bestrijding van het COVID-19-virus, net zoals de verplichte sluiting van de inrichtingen uit de horecasector. Voor advies- en ingenieursbureaus geldt dus ook weer de verplichting om waar mogelijk te telewerken.

lees meer

Agenda

Jan27
Opleiding
Opfriscursus werfproeven leidend ambtenaar

Hasselt


Welke vervolgstappen neem ik als leidend ambtenaar voor werfproeven wegenis en riolering? Hiervoor werd een nieuw vademecum werfproeven opgemaakt voor de leidend ambtenaar die als basis zal dienen voor de opfriscursus die VLARIO in januari 2021 zal organiseren. Hierin worden alle werfproeven samengevat met vervolgstappen en tips voor de leidend ambtenaar. Deze opleiding is specifiek gericht tot de leidend ambtenaar en/of studiebureaus voor de opvolging van de werfproeven.

lees meer

Jan20
Opleiding
Opfriscursus werfproeven leidend ambtenaar

Zwijnaarde


Welke vervolgstappen neem ik als leidend ambtenaar voor werfproeven wegenis en riolering? Hiervoor werd een nieuw vademecum werfproeven opgemaakt voor de leidend ambtenaar die als basis zal dienen voor de opfriscursus die VLARIO in januari 2021 zal organiseren. Hierin worden alle werfproeven samengevat met vervolgstappen en tips voor de leidend ambtenaar. Deze opleiding is specifiek gericht tot de leidend ambtenaar en/of studiebureaus voor de opvolging van de werfproeven.

lees meer

Nov30
Webinar
Handhaving en keuring privéwaterafvoer

Online


VLARIO - Vanaf 1 januari 2021 wijzigt de keuring privéwaterafvoer. De inhoud van deze keuring is nuttig voor opvolging en handhaving voor zowel gemeenten als rioolbeheerders. Vlario ontwikkelde samen met de gemeenten een systeem om u te helpen bij deze nieuwe verplichtingen, de controle op de GSV Hemelwater alsook het toepassen van handhaving.

lees meer