Lid worden

Als ORI-lid komt u terecht in een dynamische community van meer dan 2500 professionals die werkzaam zijn in verschillende advies- en ingenieursbureaus. Zij zijn actief in verschillende domeinen, zoals gebouwen, infrastructuur, stedelijke ontwikkeling, omgeving en industrie, en hun gespecialiseerde dienstverlening bestaat uit ontwerp-, engineering-, studie- en adviesopdrachten. 

 

Naast tal van verschillende ledenvoordelen (kortingen op opleidingen, tools, gebruik van het jobplatform, ...), wordt u tevens op de hoogte gehouden van nieuwigheden binnen de sector, en kan u actief deelnemen aan onze interne werkgroepen en evenementen. 

Wat doet ORI voor u?

Vooreerst luisteren we naar u. We nemen u op in onze community en hebben oor naar uw voorstellen om onze dienstverlening permanent te verbeteren. Tegelijk bieden we u als lid een toegankelijk platform aan om kennis uit te wisselen.

 

ORI staat dan ook als sectororganisatie pal achter de Belgische advies- en ingenieursbureaus. Stuk voor stuk onafhankelijke bureaus die uitblinken in creativiteit, kennis en ervaring. Zo vertalen ze hun stevig onderbouwde ontwerpen in haalbare projecten.

 

We beïnvloeden de beslissers

We wijzen de beslissers en de gemeenschap op uw creativiteit, innovatie en onafhankelijkheid. Het zijn waarden die doorwegen in de levenscyclus van uw projecten.

 

We verbeteren uw zakelijke omgeving

ORI pleit voor transparante gunning van opdrachten op basis van goed omschreven inhoud en criteria. Daarnaast ijveren we voor correcte contractvoorwaarden met billijke verdeling van de risico’s en aansprakelijkheid en klagen we elke oneerlijke concurrentie aan.

 

We versterken uw sector

Met de hulp van sponsors en leden blijven wij onze efficiënte dienstverlening en doelgerichte communicatie uitbreiden. Zo ondersteunen we u via lobbywerk, bevelen we u aan bij relevante partners en organiseren we druk bijgewoonde evenementen.

 

Dat doen we bij belangrijke beslissingnemers, maar ook bij de lokale overheden, de Belgische overheid, de Europese Unie en onze Europese koepel EFCA.

 

Ook nemen we in het maatschappelijke debat over een duurzame, veilige en gezonde samenleving een duidelijk standpunt in. Uw rol daarin zetten wij graag in de verf.

 

 

Na invullen van onderstaand formulier stelt u zich kandidaat om lid te worden van ORI. We nemen zo snel mogelijk contact met u op en bezorgen u de berekeningsmethode van de ledenbijdrage.   


Lid worden

Maatschappelijke zetel
Bedrijf: *
Ondernemingsvorm: *
BTW-nummer: *
Straat: *
Gemeente: *
Tel / GSM:
E-mailadres: *
Website:
Facturatiegegevens
Bedrijf: *
Straat: *
Gemeente: *


Financiële & Sociale gegevens
Omzet (post 70): *
Wijzigingen in bestellingen en uitvoeringen (post 71): *
Personeel: *
Fulltime equivalent
Free lance: *
Fulltime equivalent
Verklaring op eer inzake de naleving van de aanvaardingsvoorwaarden

Door de ondertekening van het huidige formulier wordt verklaard dat:

  • Het lid de voorwaarden van het lidmaatschap respecteert, zoals opgenomen in de statuten van ORI en de gedragscode. Door jaarlijks de gedragscode te ondertekenen engageert het lid evenals zijn personeel zich tot de naleving van de gedragscode.
  • Wanneer een lid meent, in een bepaald geval, in conflict te komen met de voorwaarden van het lidmaatschap, onder andere inzake de gedragsregels van ORI, dan wordt dit door het lid gemeld aan de organisatie.
  • Belangrijke wijzigingen in de structuur van het lid o.a. wijziging van rechtsvorm van het lid, statutenwijziging, verkoop van een filiaal, splitsing, overname of fusie worden meegedeeld aan de organisatie.
  • Het lid heeft een verzekering beroepsaansprakelijkheid en tienjarige verzekering onderschreven.
Verklaring op eer

Aldus naar waarheid ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door gemandateerde van het advies- en ingenieursbureau.

Bedrijf: *
Voornaam: *
Naam: *
Functie: *
Datum: *
19-06-2024
Akkoord: *