Beleid

11 april 2024

Nieuwe EU-regels ter verbetering van de behandeling en hergebruik van stedelijk afvalwater

Op 10 april keurde het Europees Parlement het akkoord goed dat in januari 2024 met de Raad is bereikt over de herziening van de EU-normen voor waterbeheer en de behandeling van stedelijk afvalwater om de volksgezondheid en het milieu beter te beschermen.

Tegen 2035 zal stedelijk afvalwater een secundaire behandeling ondergaan (met andere woorden, de verwijdering van biologisch afbreekbaar organisch materiaal) voordat het in het milieu wordt geloosd, in alle agglomeraties met een grootte van 1000 inwonerequivalenten (i.e.) (d.w.z. standaardmeeteenheid die de gemiddelde verontreiniging door één persoon per dag beschrijft) of meer. Tegen 2039 zal de tertiaire behandeling (d.w.z. de verwijdering van stikstof en fosfor) worden toegepast in alle afvalwaterzuiveringsinstallaties met een oppervlakte van 150,000 i.e. en in 2045 in installaties met 10.000 i.e. en meer. Een aanvullende behandeling waarbij een breed spectrum van microverontreinigingen (“quaternaire behandeling”) wordt verwijderd, zal tegen 2045 verplicht zijn voor alle installaties van meer dan 150,000 i.e. (en meer dan 10,000 i.e. op basis van een risicobeoordeling)

De monitoring van verschillende volksgezondheidsparameters (zoals bekende virussen en opkomende ziekteverwekkers), chemische verontreinigende stoffen, waaronder zogenaamde “voor altijd chemische stoffen” (per- en polyfluoroalkylstoffen of PFAS), microplastics en antimicrobiële resistentie zal strikt worden gecontroleerd.

De wet voorziet in een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik en cosmetische producten, ter dekking van de kosten van quaternaire behandeling (om microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater te verwijderen). Ten minste 80 % van de kosten zal door de producenten worden gedekt, aangevuld met nationale financiering.

De EU-landen zullen het hergebruik van gezuiverd afvalwater van alle stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties waar nodig moeten bevorderen.

 

 

Aangenomen tekst


Lees ook

Beleid

11 april 2024

Nieuwe EU-regels ter verbetering van de behandeling en hergebruik van stedelijk afvalwater

Op 10 april keurde het Europees Parlement het akkoord goed dat in januari 2024 met de Raad is bereikt over de herziening van de EU-normen voor waterbeheer en de behandeling van stedelijk afvalwater om de volksgezondheid en het milieu beter te beschermen.

lees meer

Partners

11 april 2024

Gidsen voor duurzaamheidsrapportage

Twee VBO-gidsen om grote ondernemingen en kmo’s te helpen bij hun ESG-rapportage

lees meer

Beleid

10 april 2024

Nieuw regelgeving voor voorschotten in overheidsopdrachten

De wet van 22 december 2023 heeft de regelgeving inzake overheidsopdrachten gewijzigd teneinde de toegang van KMO's tot die opdrachten te bevorderen. De belangrijkste maatregelen die door deze wet worden ingevoerd, hebben betrekking op de regels voor het toekennen van voorschotten.

lees meer