Tools

De Standaard Takenlijst

Een correcte en nauwkeurige taakverdeling en een goede samenwerking tussen alle actoren van het bouwproces zijn essentieel voor het welslagen van een project. Deze lijst moet de partijen, betrokken bij het ontwerp, de vergunning en de realisatie van gebouwen en infrastructuur, helpen om bij de uitvoering van hun opdracht af te spreken wie welke taak op zich neemt. Ook moet ze nagaan of alle opgesomde taken een uitvoerder hebben gekregen.

Downloaden

ORI Conjunctuurcompensatieformule

De herzieningsformule vormt een reële en billijke benadering voor de berekening van het belangrijk economisch nadeel, zoals dit in de wet is beschreven. Deze formule is tot stand gekomen in overleg met de verschillende opdrachtgevers actief in de riolerings- en wegeniswerken.

Gebruik de ORI-berekeningsformule

De Virtuele Boring

De Virtuele Boring geeft je met één muisklik de bodemopbouw en de geologische lagenopbouw van de Vlaamse ondergrond, tot wel 5km diep. De oudste gemodelleerde laag is wel 400 miljoen jaar oud! Je krijgt ook de hydrogeologische opbouw, die je vertelt waar de watervoerende lagen in de ondergrond zitten. Basisinstrumenten voor de informatie uit de Virtuele Boring zijn het Geologisch 3D Model van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de HCOV-kartering en de Digitale bodemkaart van het Vlaams Gewest. De topografie steunt op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II van Agentschap Informatie Vlaanderen.

Ga naar de tool

Lexicon basic terminology in engineering services fwg NBN EN 16310

Drietalig (EN-FR-NL) glossarium van sleutelwoorden gebaseerd op NBN EN 16310 (Ingenieurs- en adviesdiensten - Terminologie op een fundamenteel niveau om ingenieurs- en adviesdiensten voor gebouwen, infrastructuur en industriële voorzieningen te beschrijven). Document opgesteld door de FABI / ie-net / ORI 'Consulting Engineer' Werkgroep.