Tools

ORI Conjunctuurcompensatieformule

De herzieningsformule vormt een reële en billijke benadering voor de berekening van het belangrijk economisch nadeel, zoals dit in de wet is beschreven. Deze formule is tot stand gekomen in overleg met de verschillende opdrachtgevers actief in de riolerings- en wegeniswerken.

 

De onderstaande tabel geeft duidelijk de evolutie van de lonen (Agoria, technologiesector) t.o.v. indexen (riolerings- en wegenisindex) weer. De riolerings- en wegenisindexen zijn opgebouwd op basis van de prijzendatabank van Aquafin. De prijzendatabank registreert de werkelijke gunningsprijzen van alle gestandaardiseerde posten van de aannemers voor een representatieve korf van infrastructuurwerken. De indexen zijn een onafhankelijk bron en zijn gestoeld op portefeuilleniveau en niet op project niveau.

 

De blauwe lijn is de loonindex. De oranje lijn is de som van riolerings- en de wegenisindex met een verdeling van 50% riolering en 50% wegenis, de grijze lijn is de verdeling 70% riolering en 30% wegenis, en de gele lijn is de verdeling 30 % riolering en 70 % wegenis.

 

Update indexen: Q2 2019

Bekijk hier de Indexen Conjunctuurcompensatie Q2 2019.

Gebruik de ORI-berekeningsformule

De Standaard Takenlijst

Een correcte en nauwkeurige taakverdeling en een goede samenwerking tussen alle actoren van het bouwproces zijn essentieel voor het welslagen van een project. Deze lijst moet de partijen, betrokken bij het ontwerp, de vergunning en de realisatie van gebouwen en infrastructuur, helpen om bij de uitvoering van hun opdracht af te spreken wie welke taak op zich neemt. Ook moet ze nagaan of alle opgesomde taken een uitvoerder hebben gekregen.

Downloaden

De Virtuele Boring

De Virtuele Boring geeft je met één muisklik de bodemopbouw en de geologische lagenopbouw van de Vlaamse ondergrond, tot wel 5km diep. De oudste gemodelleerde laag is wel 400 miljoen jaar oud! Je krijgt ook de hydrogeologische opbouw, die je vertelt waar de watervoerende lagen in de ondergrond zitten. Basisinstrumenten voor de informatie uit de Virtuele Boring zijn het Geologisch 3D Model van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de HCOV-kartering en de Digitale bodemkaart van het Vlaams Gewest. De topografie steunt op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II van Agentschap Informatie Vlaanderen.

Ga naar de tool