Commerciƫle partners

BENOR

www.benor.be/

Het BENOR-merk bestaat al meer dan 60 jaar en tracht reeds decennialang te werken naar de verbetering van de diverse producten, waaronder producten die in een bouwproces worden gebruikt. BENOR is eigendom van het NBN en werd tot 2011 door het NBN beheerd, maar heeft sinds de oprichting van de vzw BENOR een nieuw elan gekregen als vrijwillig merk.

 

De boodschap is evenwel dezelfde gebleven: BENOR staat garant voor kwaliteit. BENOR is al van bij zijn oprichting het instrument bij uitstek voor de effectieve toepassing van normalisatie en promoot ook de facto de normalisatie.

 

Het BENOR-merk creëert een meerwaarde bij de Europese CE-markering, zonder de regels aangaande mededinging te doorkruisen. Het merk zorgt, aan de hand van certificatie-instellingen, voor een bijkomende kwaliteitscontrole, waardoor de gebruiker meer zekerheid heeft omtrent gebruiksgeschiktheid, betrouwbaarheid, oorsprong, veiligheid en aansprakelijkheid.