Professioneel

18 januari 2021

Nieuwe versies van de BIM- en CAD-standaarddocumenten

Instructiebundel versie 2.2

De instructiebundel heeft als doel duidelijke richtlijnen en technische bepalingen mee te geven aan de opdrachtnemer (landmeet- en studiebureaus, aannemers) rond o.a.:

 

 • De 3D-opmeting van terreinobjecten en het aanmaken van een digitaal terreinmodel;
 • De opmaak van plannen, zowel tijdens de ontwerp-, uitvoerings- als as-builtfase;
 • De aan te leveren BIM-modellen, plannen en bestanden;
 • De controles waaraan de (deel)leveringen van opmetingen, plannen... worden onderworpen.

 

De voornaamste wijzigingen in deze nieuwe versie zijn: 

 

 • Aanpassing termijnen kwaliteitscontrole
 • Aanleveren signalisatieplannen
 • Naamgeving plannen (CAD-bestanden)
 • Termijnen en inhoud as-builtdossier
 • Nieuw hoofdstuk rond het aanleveren van OTL-conforme data
 • Tekstuele correcties en verduidelijkingen

Downloaden

Het MOW/AWV Topografisch Legendeboek uitbreiding voor OTL-objecten SB250

Deze legende weerspiegelt de opgemeten objecten en methoden die reeds jarenlang door landmeters van de Vlaamse Overheid, Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken worden gebruikt.

 

De belangrijkste wijzigingen in deze nieuwe versie zijn:

 

 • Nieuwe en gewijzigde steekkaarten door de aanpassingen aan de GRB-skeletbestekken (sep 2020)
 • Afstemming met het dienstorder MOW/AWV/2019/2 rond toegelaten types wegsignalisatie en wegmarkeringen
 • Afstemming met OTL v1.0 SB250

Downloaden

BIM-uitvoeringsplan

Het BIM-uitvoeringsplan zorgt voor een projectspecifieke invulling van de principes uit het BIM-protocol. 

 

Op basis van de ervaring in projecten het afgelopen jaar en de feedback die we van opdrachtnemers hebben mogen krijgen, was het tijd voor een nieuwe versie van de template van het AWV BIM-uitvoeringsplan voor infrastructuurprojecten.

 

Volgende wijzigingen werden doorgevoerd: 

 

 • Verwijzing naar de technische specificaties voor ondersteunde OTL-aanleverformaten in de Instructiebundel
 • Meer gedetailleerde richtlijnen voor naamgeving BIM-bestanden
 • Verduidelijken van de definities van de verschillende LOG-niveaus
 • In Bijlage 1 (BIM-toepassingen) werden de definities van de verschillende toepassingen verder verduidelijkt
 • Bijlage 2 (LOG-tabel) en Bijlage 3 (Clashdetecties) werden gealigneerd met de thematische OTL-deelimplementatiemodellen (OTL V1.0) op wegenenverkeer.data.vlaanderen.be

Downloaden

Andere interessante BIM-artikels op de AWV-website:

BIM Q&A 17/12

De 2e editie van het online BIM Q&A event ging door op 17 december 2020. Hier kan u alle webinars raadplegen.

 

Bouwsector spreekt voortaan één digitale taal voor Vlaamse infrastructuurwerken

Digitalisering is niet meer weg te denken uit de samenleving. Ook bij infrastructuurprojecten groeit het belang. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) geeft de richting aan en ontwikkelt een datastandaard die informatie-uitwisseling tussen bouwpartners moet vergemakkelijken.

 

Onderzoek UAntwerpen: BIM-georiënteerd werken binnen de (wegen)bouwsector

 

 

Bron: wegenenverkeer.be


Lees ook

Maatschappelijk

18 februari 2021

New FIDIC State of the World report highlights that at least $7 trillion a year is needed to meet global infrastructure needs

Global infrastructure could require at least $7 trillion spending on it every year if the world is to address the growing climate emergency and recover from the effects of the Covid-19 pandemic, according to a new report issued today by FIDIC.

lees meer

Professioneel

18 januari 2021

Nieuwe versies van de BIM- en CAD-standaarddocumenten

AWV lanceert nieuwe versies van de BIM- en CAD-standaarddocumenten, zoals de instructiebundel versie 2.2, het topografisch legendeboek en het BIM Uitvoeringsplan.

lees meer

Professioneel

15 januari 2021

FIDIC: 'Workplace challenges and best practices due to COVID-19'

This article is based on a market analysis by FIDIC and focuses on new and evolved challenges faced by consulting engineering firms in their internal environment with respect to their staff and facilities and their resulting best practices.

lees meer