Sector

18 januari 2024

Naar een Europese Blue Deal

Photo by David Becker on Unsplash

De European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA) heeft vandaag haar position paper over een EU Blue Deal gepubliceerd. Dit document is het resultaat van uitgebreid onderzoek en samenwerking tussen EFCA-lidverenigingen, en gaat in op de cruciale kwestie van waterbeheer. EFCA pleit voor de ontwikkeling van een alomvattend EU-waterbeleid dat gericht is op het garanderen van toegang tot zuiver en drinkwater, evenals maatregelen voor klimaatadaptatie voor de waterinfrastructuur van de natuur zelf (kustgebieden, rivieren, waterbassins, overstromingsvlakten enz.).

 

De nota benadrukt het belang van onderhoud en reparatie van de watervoorzieningsinfrastructuur en de afvalwaterinfrastructuur en onderstreept de noodzaak van investeringen en samenwerking tussen de lidstaten bij de ontwikkeling van een EU Blue Deal. EFCA roept op om van water een beleidsprioriteit van de nieuwe politieke periode 2024-2029 te maken.

Lees de volledige position paper


Lees ook

Professioneel

5 juni 2024

Het witboek over Smart Building

Publicatie van het eerste Belgische referentiedocument voor smart building in België

lees meer

Sector

24 mei 2024

Europese ingenieursbureaus blijven sterk en optimistisch

De meest recente industriebarometer van EFCA laat zien dat Europese ingenieursbureaus sterk en optimistisch blijven. 95% van de deelnemende landen meldt stabiele of groeiende markten.

lees meer

Beleid

11 april 2024

Nieuwe EU-regels ter verbetering van de behandeling en hergebruik van stedelijk afvalwater

Op 10 april keurde het Europees Parlement het akkoord goed dat in januari 2024 met de Raad is bereikt over de herziening van de EU-normen voor waterbeheer en de behandeling van stedelijk afvalwater om de volksgezondheid en het milieu beter te beschermen.

lees meer