Beleid

14 juni 2023

Nieuw reeks EU Taxonomy-criteria goedgekeurd voor niet-klimaatgerelateerde milieudoelstellingen

De Commissie heeft op 13 juni een nieuwe reeks EU Taxonomy-criteria principeel goedgekeurd voor economische activiteiten die een substantiële bijdrage leveren aan een of meer van de niet-klimaatgerelateerde milieudoelstellingen, namelijk:

  • duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen,
  • overgang naar een circulaire economie
  • preventie en bestrijding van verontreiniging
  • bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen.

 

Dit betreft een aantal activiteiten waarbij ingenieurs- en adviesbureaus betrokken zijn.

Daarnaast heeft de Commissie gerichte wijzigingen van de gedelegeerde klimaatwetgeving van de EU-Taxonomie aangenomen, waardoor economische activiteiten die bijdragen aan de matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering  worden uitgebreid, met name in de productie- en transportsector. 

 

Zodra deze gedelegeerde handelingen in alle officiële EU-talen zijn vertaald, worden ze formeel vastgesteld en vervolgens ter toetsing aan de medewetgevers voorgelegd. Het Europees Parlement en de Raad hebben vier maanden de tijd (+ twee maanden op verzoek) om de gedelegeerde handelingen te onderzoeken en er eventueel bezwaar tegen te maken. Als na afloop van de controleperiode geen van de medewetgevers bezwaar maakt, treden de gedelegeerde handelingen in werking en zijn ze vanaf januari 2024 van toepassing.

 

Tegelijkertijd publiceerde de Commissie een voorstel voor een verordening inzake ESG-ratingaanbieders (Environmental, Social and Governance). Momenteel lijdt de ESG-ratingmarkt onder een gebrek aan transparantie. Met deze verordening wil de Commissie de betrouwbaarheid en transparantie van ESG-ratingactiviteiten verbeteren. Daartoe bepaalt het voorstel organisatorische principes en duidelijke regels voor het voorkomen van conflicten, en vereist dat ESG-ratingaanbieders die diensten aanbieden aan investeerders en bedrijven in de EU een vergunning krijgen van en onder toezicht staan van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA).

 

Tot slot heeft de Commissie aanbevelingen gedaan over het vergemakkelijken van de financiering voor de overgang naar een duurzame economie, met als doel richtsnoeren en praktische voorbeelden te geven voor bedrijven en de financiële sector.

 

Alle documenten zijn beschikbaar op het onderstaande adres. 

Sustainable finance package 2023 (europa.eu)


Lees ook

Professioneel

5 juni 2024

Het witboek over Smart Building

Publicatie van het eerste Belgische referentiedocument voor smart building in België

lees meer

Sector

24 mei 2024

Europese ingenieursbureaus blijven sterk en optimistisch

De meest recente industriebarometer van EFCA laat zien dat Europese ingenieursbureaus sterk en optimistisch blijven. 95% van de deelnemende landen meldt stabiele of groeiende markten.

lees meer

Beleid

11 april 2024

Nieuwe EU-regels ter verbetering van de behandeling en hergebruik van stedelijk afvalwater

Op 10 april keurde het Europees Parlement het akkoord goed dat in januari 2024 met de Raad is bereikt over de herziening van de EU-normen voor waterbeheer en de behandeling van stedelijk afvalwater om de volksgezondheid en het milieu beter te beschermen.

lees meer