Sector

25 mei 2023

EFCA Sector Barometer: vertraging in zicht

Uit de laatste industriebarometer van de European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA) blijkt dat de afgelopen zes maanden opmerkelijk actief zijn geweest voor de advies- en engineeringsector in Europa. De orderportefeuilles zijn aanzienlijk gedaald, maar blijven boven het normale niveau. De marktindex vertraagt van het recordniveau van 2021. Maar de advies- en engineeringsector in Europa blijft profiteren van goede marktomstandigheden.

 

Volgens Henrik Garver, CEO van de Deense vereniging van raadgevende ingenieurs en voorzitter van het EFCA Economic Environment Committee, kan dit worden gezien als een normalisering, op voorwaarde dat de neerwaartse trend niet doorzet.

 

De werkgelegenheidsindex van de EFCA blijft hoog en de vooruitzichten voor de komende zes maanden zijn stabiel. De voorraad orders is de afgelopen 6-12 maanden afgenomen, maar blijft op een bovengemiddeld niveau.


De rentabiliteit is gedaald van 7,1% in 2020 naar 5,7% in 2021. Het gemiddelde niveau sinds 2013 is 6,1%, wat betekent dat 2021 een iets lager dan gemiddeld jaar was voor de sector. Prognoses voor 2022 geven aan dat de rentabiliteit zal zijn verbeterd ten opzichte van 2021 en voor 2023 dat de rentabiliteit op dit niveau zal blijven. 

 

Uit de enquête voor deze barometer blijkt dat de belangrijkste uitdagingen voor de advies- en engineeringsector in Europa het personeelstekort, de lage erelonen en de loonstijgingen zijn.

 

De geopolitieke situatie, de omvorming van de energievoorziening, de stijgende inflatie en rentevoeten zijn fundamentele factoren die bijdragen tot de onzekerheid en de kansen voor de markt in de toekomst.

EFCA Barometer Spring 2023


Lees ook

Professioneel

5 juni 2024

Het witboek over Smart Building

Publicatie van het eerste Belgische referentiedocument voor smart building in België

lees meer

Sector

24 mei 2024

Europese ingenieursbureaus blijven sterk en optimistisch

De meest recente industriebarometer van EFCA laat zien dat Europese ingenieursbureaus sterk en optimistisch blijven. 95% van de deelnemende landen meldt stabiele of groeiende markten.

lees meer

Beleid

11 april 2024

Nieuwe EU-regels ter verbetering van de behandeling en hergebruik van stedelijk afvalwater

Op 10 april keurde het Europees Parlement het akkoord goed dat in januari 2024 met de Raad is bereikt over de herziening van de EU-normen voor waterbeheer en de behandeling van stedelijk afvalwater om de volksgezondheid en het milieu beter te beschermen.

lees meer