Professioneel

11 april 2023

Nieuwe versie van de Buildwise BETON-app

De Buildwise-app BETON maakt het mogelijk om de betonspecificaties (milieuklasse(n), consistentieklasse, nominale korrelgrootte, enz.) correct te bepalen op basis van de Europese norm NBN EN 206 en zijn Belgische aanvulling, NBN B 15-001, door eenvoudigweg een reeks vragen te beantwoorden over de betrokken bouwplaats (type element, type omgeving, wijze van storten van het beton, enz.).

 

De nieuwe versie 1.1 houdt rekening met alle wijzigingen die door de NBN B 15-001:2022 zijn ingevoerd, alsook met het toepassingsreglement TRA 550 voor de BENOR-certificatie van stortklaar beton. Het is nu ook beschikbaar op Android en iOS.

BETON Online


Lees ook

Beleid

11 april 2024

Nieuwe EU-regels ter verbetering van de behandeling en hergebruik van stedelijk afvalwater

Op 10 april keurde het Europees Parlement het akkoord goed dat in januari 2024 met de Raad is bereikt over de herziening van de EU-normen voor waterbeheer en de behandeling van stedelijk afvalwater om de volksgezondheid en het milieu beter te beschermen.

lees meer

Partners

11 april 2024

Gidsen voor duurzaamheidsrapportage

Twee VBO-gidsen om grote ondernemingen en kmo’s te helpen bij hun ESG-rapportage

lees meer

Beleid

10 april 2024

Nieuw regelgeving voor voorschotten in overheidsopdrachten

De wet van 22 december 2023 heeft de regelgeving inzake overheidsopdrachten gewijzigd teneinde de toegang van KMO's tot die opdrachten te bevorderen. De belangrijkste maatregelen die door deze wet worden ingevoerd, hebben betrekking op de regels voor het toekennen van voorschotten.

lees meer