Partners

8 juli 2022

ACO - Filterloos, performant en onderhoudsvriendelijk, daar moest deze kraan-en hijsspecialist niet lang over twijfelen

Bij kraan- en hijsspecialist Sarens in Wolvertem werden 6 betonnen filterloze olieafscheiders van ACO geplaatst zodat op de volledige site koolwaterstoffen (KWS), oliën en benzine gravitair afgescheiden kunnen worden. Aloca ontfermde zich over de werken en de plaatsing van de afscheiders, die op hun beurt geleverd werden door ACO, specialist in oplossingen voor regenwaterbeheer en afvalwaterbehandeling. “Er werd gekozen voor de filterloze Oleosmart afscheiders, die een grote meerwaarde zijn op plaatsen waar veel zwevende stoffen, slib of andere verontreinigingen aanwezig zijn die eventueel op de filter kunnen afzetten”, aldus ing. Rony Verbuyst van ACO.

 

Sarens is al jaar en dag een referentie op het vlak van kraanverhuur, zwaar hijswerk en engineered transport. In het kader van de behandeling van hemelwater hebben Sarens, Aloca en ACO naar de beste oplossing gezocht om de bedrijfssite te behandelen tegen het lozen van vervuild water belast met koolwaterstoffen (KWS), olie en benzine, minerale oliën. Uiteindelijk werd er gekozen om op zes strategische plaatsen Oleosmart afscheiders te plaatsen. “Aansluitend heeft Aloca de uitvoeringsplannen gemaakt”, vertelt Aloca-zaakvoerder Kurt Francken. “De keuze voor de producten van ACO lag voor ons voor de hand. In 2021 waren wij één van de grootste afnemers van KWS-installaties van ACO en al sinds 2009 installeren we de producten van ACO. De grootste uitdaging in dit project was het stabiel uitvoeren van de graafwerken, bemoeilijkt omwille van grondwaterverlaging, en het manipuleren van het gewicht van de afscheiders. De hijswerken van Sarens zelf kwamen hierbij uiteraard goed van pas. Het project is volledig gelopen zoals gepland.”

 

Voordelen van Oleosmart

“Voornamelijk op plaatsen waar veel zwevende stoffen, slib of andere verontreinigingen aanwezig zijn die eventueel op de filter kunnen afzetten heeft dit type afscheider zijn meerwaarde”, verduidelijkt Rony Verbuyst de keuze voor Oleosmart. “Het is een betonnen filterloze olieafscheider die volledig Klasse 1 gecertifieerd is volgens de geldende NBN EN 858-norm. Dit betekent dat ze dezelfde performantie hebben als coalescentieafscheiders, met het extra voordeel dat er geen filter aanwezig is.  De installatie is dus onderhoudsvriendelijk en kostenbesparend.”

“Verder is Oleosmart ook getest op reële debieten op een testbank waardoor we de vereiste performantie kunnen garanderen. Meer nog, we weten dat dit type afscheider minder onderhevig is aan fluctuaties bij de stortbuien dan een klassieke afscheider. Tenslotte is Oleosmart ook voorzien van een inwendige coating, wat de circulariteit ten goede komt. Er zal dus geen olie of dergelijke in de betonwand infiltreren. Bij Sarens werd Oleosmart zowel in de ronde als rechthoekige uitvoering geplaatst.”

 

Ideale oplossing

Het is niet de eerste Oleosmart die bij Sarens geplaatst werd. Rony Verbuyst: “In 2014 werd al een Oleosmart geïnstalleerd en dankzij de prima resultaten lag de keuze dan ook voor de hand. Op de site zijn er heel wat fijn stof, minerale oliën en vetten die afgevoerd zullen worden naar de olieafscheiders en in totaal zal zo’n 300 l/s extra behandeld worden. Het merendeel van dit hemelwater zou in het oppervlaktewater terechtkomen waardoor onze voorkeur dus uitging naar een systeem met volledige behandeling, zonder bypass. Omwille van de zware kranen die al op de site staan opgesteld, bleken onze betonnen kuipen, die steeds SLW60 gekeurd zijn, de ideale oplossing.”

 

Het plaatsen van de afscheiders verliep bijzonder vlot. “Het moet gezegd dat de samenwerking met Aloca en Sarens zeer goed verloopt. We gaan geregeld ter plaatse om eventuele vragen te beantwoorden. Het aansluiten en testen van de oliedetectiesystemen is de volgende fase, die ook door ons zal opgevolgd worden. ACO werd van in het begin van het project betrokken bij de bespreking van de verschillende knelpunten. Uiteraard durft een project tijdens de voorbereidende fases wel eens te veranderen. Dat was met dit project niet anders en ook dan kunnen we ons zeer flexibel en oplossingsgericht opstellen”, besluit Rony Verbuyst.

 

Over ACO
ACO is specialist in afwatering. Het ACO-productgamma beheerst de gehele afwateringsketen, van het opvangen van water tot het afgeven aan de bodem, aan de openbare riolering of aan oppervlaktewater. ACO biedt daarin niet alleen hoogkwalitatieve producten, maar ook kennis, service en support. De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechnieken.

 

De Oleosmart-C is een filterloze olieafscheider volgens de NBN EN 858 en geschikt voor inbouw in de grond. De afvalwaterstroom wordt van bij aanvang door een innovatief coalescentiekanaal geleid waardoor lichte vloeistoffen, zwevende stoffen en slib onmiddellijk gescheiden worden. Het coalescentiekanaal is zelfreinigend, hoeft niet te worden vervangen en is nagenoeg onderhoudsvrij.

 

Dit artikel kwam tot stand i.s.m. Niels Rouvrois en Philippe Selke – Foto’s: ACO

Meer informatie over de Oleosmart-C vind je hier. Bekijk de realisatie via deze link.


Lees ook

Beleid

11 april 2024

Nieuwe EU-regels ter verbetering van de behandeling en hergebruik van stedelijk afvalwater

Op 10 april keurde het Europees Parlement het akkoord goed dat in januari 2024 met de Raad is bereikt over de herziening van de EU-normen voor waterbeheer en de behandeling van stedelijk afvalwater om de volksgezondheid en het milieu beter te beschermen.

lees meer

Partners

11 april 2024

Gidsen voor duurzaamheidsrapportage

Twee VBO-gidsen om grote ondernemingen en kmo’s te helpen bij hun ESG-rapportage

lees meer

Beleid

10 april 2024

Nieuw regelgeving voor voorschotten in overheidsopdrachten

De wet van 22 december 2023 heeft de regelgeving inzake overheidsopdrachten gewijzigd teneinde de toegang van KMO's tot die opdrachten te bevorderen. De belangrijkste maatregelen die door deze wet worden ingevoerd, hebben betrekking op de regels voor het toekennen van voorschotten.

lees meer