Pers

16 mei 2022

Christophe Hautier neemt afscheid als directeur van ORI

ORI, de nationale organisatie van advies- en ingenieursbureaus, gaat op zoek naar een nieuwe directeur. Christophe Hautier, die sinds eind 2018 de functie uitoefende, gaat begin juni van dit jaar een nieuwe uitdaging aan. De voorzitter van de organisatie, Jan Parys, zal in afwachting van de nieuwe directeur, de lopende zaken opvolgen. 

Na bijna 4 zeer boeiende en interessante jaren neemt Christophe Hautier afscheid van de organisatie. Hij heeft er in grote mate mee voor gezorgd dat ORI een modernere organisatie werd, waar communicatie en samenwerken met andere organisaties en bedrijven een belangrijke focus werd. Ook het op de agenda zetten van belangrijke maatschappelijke thema’s, zoals climate change (Vision Paper 2019), circulair bouwen (project 'Circularia'), energietransitie en mobiliteit behoorde tot de verwezenlijkingen. 

De belangrijke bijdrage van de advies- en ingenieursbureaus aan de digitalisering van de bouwsector (zie ook nivb.be) werd blijvend in de kijker gezet, en ook het imago van de sector en het beroep stond hoog op de agenda. 

Na een uitdagende COVID-periode zet Christophe Hautier nog een laatste keer zijn schouders onder de organisatie van de ORI Conference op 24/05/2022, die dit jaar fysiek zal doorgaan in Maison de la Poste, en waar interessante topics als data, AI en metaverse in de bouwsector op de agenda staan.

De voorzitter en het bestuursorgaan willen Christophe bedanken voor de vruchtbare samenwerking van de afgelopen jaren, en wensen hem veel succes in zijn nieuwe uitdaging.


Jan Parys
Voorzitter ORI vzw
info@ori.be


Lees ook

Pers

16 mei 2022

Christophe Hautier neemt afscheid als directeur van ORI

ORI, de nationale organisatie van advies- en ingenieursbureaus, gaat op zoek naar een nieuwe directeur. Christophe Hautier, die sinds eind 2018 de functie uitoefende, gaat begin juni van dit jaar een nieuwe uitdaging aan. De voorzitter van de organisatie, Jan Parys, zal in afwachting van de nieuwe directeur, de lopende zaken opvolgen.

lees meer

Maatschappelijk

7 april 2022

NBB - impact oorlog Oekraïne op de economie en de bedrijven

Tussen 28 en 30 maart 2022 hebben diverse federaties die de ondernemingen en zelfstandigen vertegenwoordigen (BECI, NSZ, UCM, UNIZO, UWE en VOKA) een ad-hoc enquête gehouden bij de Belgische ondernemingen. Het initiatief wordt gecoördineerd door de NBB en het VBO en is bedoeld om de perceptie van bedrijven in het huidige conjunctuurklimaat te meten en, meer bepaald, om de moeilijkheden in te schatten waarmee bedrijven en zelfstandigen worden geconfronteerd als gevolg van de oorlog in Oekraïne1

lees meer

Maatschappelijk

7 april 2022

Richtlijn PFAS-onderzoek - herziening april 2022

Op 4 april 2022 heeft OVAM de herziene 'Richtlijn PFAS-onderzoek' gepubliceerd.
De Richtlijn PFAS-onderzoek (versie 5 maart 2021) werd geactualiseerd op basis van het handelingskader zoals voorgesteld in het tweede rapport van de opdrachthouder voor de coördinatie van de aanpak van de PFAS-problematiek in Vlaanderen. Dit handelingskader functioneert in afwachting van bijstelling of opmaak van normen. U wordt na klikken doorverwezen naar de website van Grondbank.

lees meer