Sector

7 mei 2021

Witteveen+Bos wint de ORI Climate Proof Award

Op 06/05/2021 vonden de Belgian Construction Awards plaats, een grootschalig online evenement georganiseerd door EBP, Bouwkroniek en La Chronique. Eén van de awards die werd uitgereikt was de ORI Climate Proof Award, een prestigieuze prijs voor het meest klimaatbestendige en duurzame project. De winnaar van de avond was Witteveen+Bos, die met het project ‘Waterplan Antwerpen’ de allereerste editie van de ORI award in de wacht sleepte. De nummers twee en drie waren respectievelijk Antea Group Belgium en ABETEC Architecten & Ingenieurs.

Over het winnende project 'Waterplan Antwerpen'

Het Waterplan, een integrale samenwerking tussen Witteveen+Bos, Common Ground en De URBANISTEN, geeft een stadsbrede visie op water en praktijkgerichte oplossingen om water opnieuw een plek te geven in de stad en het waterbewustzijn in Antwerpen te verhogen.

 

 

Over Witteveen+Bos

Op 1 januari 1946 werd 'Stedebouwkundig advies- en ingenieursbureau Witteveen en Bos c.i.' opgericht door de ingenieurs W.G. (Willem) Witteveen (1891-1979) en G.S. (Goosen) Bos (1908-2004). Witteveen+Bos is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk met ruim 1.100 experts, actief in 11 landen. Wereldwijd schakelen zowel private als publieke partijen Witteveen+Bos in bij de opgaven waarvoor zij staan. Ze adviseren aannemers, ingenieurs- en architectenbureaus, energie- en drinkwaterbedrijven, spoor- en havenautoriteiten en de industrie. In de publieke sector werken ze voor de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. De vraagstukken waaraan ze werken betreffen de hele keten van beleid en ontwerp tot contractering en uitvoeringsbegeleiding. Witteveen+Bos streeft naar duurzame relaties met haar opdrachtgevers, zodat ze zich zo goed mogelijk in de behoeften en verwachtingen van hun opdrachtgevers kunnen verplaatsen en maximale toegevoegde waarde kunnen leveren.

 

www.witteveenbos.com/nl/belgie

Tweede plaats: het project 'Kerkebeek'

De Kerkebeek in Brugge is momenteel grotendeels ingebuisd. In het kader van het Europese ‘Nature Smart Cities’ project, wil Stad Brugge de mogelijkheden onderzoeken om de beek opnieuw zo veel mogelijk open te leggen, alsook het Kerkebeekpad heraan te leggen als trage, doorgaande fiets- en wandelverbinding. De stad gunde deze opdracht aan het ontwerpteam Antea Group en Maat-Ontwerpers. Waar klassieke projecten rond het openleggen van waterlopen vooral inzetten op grijze infrastructuur, ging het team gestructureerd en doortastend op zoek naar groene meerwaarde: het ‘Kerkebeekpark’ als een ecologische corridor tussen vestengordel en groene gordel. Van grey naar green infrastructure!

 

Vanaf de allereerste fasen van het project werden de principes en de tools ingezet voor het bepalen en berekenen van ecosysteemdiensten. Zo maakte het team de vaak moeilijk te concretiseren aspecten van klimaatadaptatie en duurzaamheid tastbaar. Dat is cruciaal geweest voor het slagen van dit duurzaam en klimaatadaptief ruimtelijk kaderplan. Op die manier werd namelijk al snel duidelijk welke kansen en knelpunten de randvoorwaarden zouden vormen en werd er gaandeweg ook sensibilisatie en draagvlak gerealiseerd. Bovendien ontstonden hierdoor ook innovatieve ideeën zoals het inschakelen van de bestaande kokers als hemelwaterbuffer. In plaats van een bron van problemen, werd water een bron van mogelijkheden!

Derde plaats: het project 'ALDI distributiecentrum'

 

Het project betreft de nieuwbouw van een Aldi-distributiecentrum met kantoor te Turnhout met een totale bruto oppervlakte van 48.510m². Het distributiecentrum, met koelcel, is bestemd voor opslag en order-picking van verpakte voedingswaren en huishoudproducten.

Het distributiecentrum behaalde het duurzaamheidscertificaat BREEAM OUTSTANDING.

 

Vanaf het ontwerp van het gebouw, de Design Stage, doorheen de volledige bouwfase, en bij het later gebruik van het gebouw door de opdrachtgever diende rekening te worden gehouden met diverse parameters ( te behalen duurzaamheids-credits voor diverse BREEAM categorieën ). In totaal werd er met meer dan 90 duurzaamheidsparameters rekening gehouden. Zo liggen er onder andere meer dan 4.000 zonnepanelen op het dak, gebeurt de koeling met milieu- en ozonvriendelijke CO2, werd er een omvangrijke groenzone met streekgebonden planten en een bijenhotel aangeplant. Bovendien wordt onder meer de warmte van de koelcel gerecupereerd om het gebouw te verwarmen. Alle verbruik van energie ( elektriciteit, water, gas ) wordt uitgebreid opgevolgd in een Energiemonitoringsysteem.

 

Het project haalde een Breeamscore van maar liefst 92,3%, en is volgens de Breeam international new construction daarmee het 4e beste wereldwijd.

 

Dankwoord

De voorzitter van ORI, Jan Parys, en de managing director, Christophe Hautier, feliciteren Witteveen+Bos voor de mooie overwinning van deze eerste editie. Tevens willen ze alle kandidaten bedanken voor hun deelname aan de Belgian Construction Awards en de ORI Climate Proof Award.

 

De ingediende projecten binnen dit onderdeel tonen aan dat de bouwsector in het algemeen, en de sector van advies- en ingenieursbureaus in het bijzonder, hoog scoren op vlak van klimaatbestendig en duurzaam bouwen.

 

Ze bedanken ook de organisatoren voor het in goede banen leiden van het event.


Lees ook

Sector

18 januari 2024

Green Deal Kimaatbestendige Omgeving

De Green Deal Kimaatbestendige Omgeving is vandaag officieel van start gegaan. ORI is partner in dit belangrijke project.

lees meer

Sector

18 januari 2024

Naar een Europese Blue Deal

De European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA) heeft vandaag haar position paper over een EU Blue Deal gepubliceerd.

lees meer