Sector

17 maart 2021

Aquafin-regels omtrent persoonlijke beschermingsmiddelen

Kom je op de infrastructuur van Aquafin, dan moet je de nodige voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Zowel de eigen Aquafin-medewerkers maar ook alle bezoekers, leveranciers, professionele contacten en bedrijven die in opdracht van Aquafin werken, moeten daarom de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) bij zich hebben en/of dragen (indien relevant).

 

De regels rond het dragen van de PBM’s werden sinds 1 januari 2021 aangescherpt en zijn vanaf 1 augustus 2021 bindend voor iedereen. De nieuwe richtlijnen gelden vanaf je een waterzuivering (exclusief het dienstgebouw), pompstation of collector(werf) betreedt.

 

Aquafin voorziet een overgangsperiode, zodat men zich kan voorbereiden, maar ze vragen met aandrang de voorschriften zo snel mogelijk te volgen. Voldoe je na 1 augustus niet aan de regels, dan wordt je de toegang tot de installatie geweigerd.

 

 • Veiligheidsschoenen: draag je altijd en overal.
 • Veiligheidsbril/scherm: heb je altijd en overal bij je. Betreed je een niet administratief gebouw, dan draag je de bril. Werk je buiten, dan draag je de bril in functie van het werk (bv. bij kans op splinters of spatten, …).
 • Veiligheidshelm: verplicht op alle locaties. Uitzondering: Bij de uitvoering van collectorinspecties is helmdracht niet verplicht.
 • Signalisatiejas/hesje: draag je op werven nabij de openbare weg en nabij werfverkeer op installaties.
 • Veiligheidshandschoenen: heb je altijd bij je wanneer je activiteiten gaat uitvoeren op onze installaties. Je hebt ze dus niet nodig wanneer je bijvoorbeeld enkel een bezoek plant. Je hebt de juiste handschoenen bij in functie van de taak die je gaat doen. Dus ook bij de manipulatie van deksels op collectoren. Doe je een inspectie of rondgang op een locatie zonder bijkomende taken, dan is het dragen van de handschoenen niet verplicht. Opgelet: plastic wegwerphandschoenen zijn geen werkhandschoenen. Je draagt ze daarom enkel bij bepaalde procestaken, zoals monster- en staalnames.
 • Lange broek/mouwen: een lange broek en shirt of trui met lange mouwen draag je wanneer ingeschat wordt dat de uit te voeren taak kwetsuren aan armen of benen kan veroorzaken. Dit is een eigen inschatting.
 • Gehoorbescherming: draag je wanneer de geluidsbron hoger is dan 85 dB(A).
 • Gasdetectietoestellen: voor gasdetectietoestellen zijn volgende specifieke regels uitgewerkt:
  • Alle Aquafin-medewerkers en raamcontractanten met toegang tot volledige installatie (d.i. alle gebouwen andere dan het administratief gebouw): dragen altijd een gasdetectietoestel bij zich dat geactiveerd is.
  • Werknemers van aannemers die projecten uitvoeren op onze installaties: voor hen wordt het verplicht bij zich dragen en gebruik ervan per project geëvalueerd.
  • Externe partners die zich enkel in een administratief gebouw of in de buitenlucht op onze installatie begeven (denk bijvoorbeeld aan logistiek of groenonderhoud): hoeven geen gasdetectietoestel mee te dragen. Moet je toch op één van onze constructies in de buitenlucht zijn, is een toestel dan weer wel verplicht.
  • Alle bezoekers, bijvoorbeeld groepen of partners die onze installaties betreden in functie van een offerte: hoeven geen gasdetectietoestel mee te nemen als ze begeleid worden door een gids of medewerker van Aquafin die een actieve gasdetectie bij heeft.

 

Bij niet standaard activiteiten zoals elektrische werken en afdalen, gelden bijkomende instructies en contractuele bepalingen.

 

Bron: Aquafin


Lees ook

Sector

17 maart 2021

Aquafin-regels omtrent persoonlijke beschermingsmiddelen

Kom je op de infrastructuur van Aquafin, dan moet je de nodige voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Zowel de eigen Aquafin-medewerkers maar ook alle bezoekers, leveranciers, professionele contacten en bedrijven die in opdracht van Aquafin werken, moeten daarom de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) bij zich hebben en/of dragen (indien relevant).

lees meer

Leden

9 maart 2021

Studiebureau Jouret toont het belang van netwerken aan

Samen met OLM, Hbaat, Ouest en Dédale heeft ORI-lid Studiebureau JOURET uit Sint-Niklaas in december 2020 vernomen dat de multidisciplinair samengestelde groep laureaat is van de wedstrijd voor het studieproject ‘Max aan de Zenne’ te Brussel met een topscore van 90%.

lees meer

Maatschappelijk

18 februari 2021

New FIDIC State of the World report highlights that at least $7 trillion a year is needed to meet global infrastructure needs

Global infrastructure could require at least $7 trillion spending on it every year if the world is to address the growing climate emergency and recover from the effects of the Covid-19 pandemic, according to a new report issued today by FIDIC.

lees meer