Professioneel

23 april 2020

Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een generieke gids uitgewerkt, waarbij de generieke toolbox zoals opgesteld door de Economic Risk Management Group heeft gediend als een waardevolle inspiratiebron. 

 

Deze gids reikt een kader met maatregelen aan die op maat moeten worden ingekleurd door de onderscheiden sectoren en door elke werkgever, om er voor te zorgen dat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden, zodat een nieuwe piek van coronagevallen kan worden vermeden.

 

Deze gids biedt tegelijk ook ondersteuning aan ondernemingen en/of sectoren die geen onderbreking van hun activiteiten hebben gekend. Deze hebben uiteraard al de nodige maatregelen genomen om de continuïteit van hun activiteiten te kunnen verzekeren tijdens de periode van lockdown. Zij kunnen de reeds genomen maatregelen aftoetsen aan de maatregelen in de gids die op dat vlak dus een inspiratiebron kunnen zijn.

 

De generieke gids is een evolutief document. De inhoud ervan kan worden aangevuld in functie van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en goede praktijken.

 

De leden van de Groep van 10 hebben zich deze gids toegeëigend en verbinden er zich toe om deze verder te verspreiden en aan te bevelen bij hun leden. Zij zullen ook vragen aan de voorzitter van de Nationale Arbeidsraad om de gids over te maken aan de voorzitters van de paritaire comités, die hiermee aan de slag kunnen gaan voor heropstartende sectoren en ondernemingen.

 

Later zullen ook de afgewerkte sectorgidsen worden gepubliceerd, evenals nuttige links om de generieke gids en de sectorgidsen zo goed mogelijk te kunnen toepassen. In afwachting van de sectorgidsen kunnen bedrijven zich alvast baseren op de algemene principes zoals vermeld in de generieke gids.

 

Bron: FOD WASO

Concreet:

 

  1. Bedrijven die al actief zijn, worden uitgenodigd om de veiligheids-, gezondheids- en hygiënevoorschriften te blijven toepassen. De gids richt zich op het deel van de economie dat naar verwachting de komende weken zal heropstarten.
  2. Bedrijven die op dit moment stilliggen en opnieuw willen starten, worden uitgenodigd om zich in overleg met hun medewerkers optimaal voor te bereiden en zich te laten inspireren door deze gids. Het stimuleren van buy-in binnen de onderneming zal een vlotte en veilige herstart van de activiteit mogelijk maken.
  3. De gids is geen checklist, maar een toolbox met goede praktijken en suggesties.
  4. Het is in ieders belang dat onze economie weer op gang kan komen onder veilige omstandigheden. Een heropleving van de epidemie zou bijzonder negatieve gevolgen hebben. Daarom dringen de sociale partners er nogmaals op aan dat er passende maatregelen worden genomen en dat alle richtlijnen worden nageleefd. Het Toezicht op het Welzijn op het Werk zal de situatie op de voet volgen en indien nodig ingrijpen op basis van een ondersteunende en oplossingsgerichte aanpak.

Lees ook

Sector

2 juni 2020

EFCA launches 2020 edition of the ‘Future Trends in the Consulting Engineering Industry’

The 2020 booklet looks into the right mix of practical aspects and applications in these innovations within our specific field. It looks at the right combinations of technologies and techniques to adopt with various clients in different markets, taking into account the size of the company.

lees meer

Partners

27 mei 2020

Uniek roosterdesign voor heringerichte voetgangerszone in Elsene

Via partner ACO - De cijfers spreken voor zich: met meer dan 30.000 voetgangers per dag staat de Elsensesteenweg in de top 3 van voetgangershotspots in Brussel. Onlangs is een stuk van de Elsensesteenweg omgetoverd tot een autoluwe zone, waar voetgangers en fietsers het overdag voor het zeggen hebben en waar voorts enkel nog bussen passeren. De ACO-kanalen speelden een veel belangrijkere rol bij deze transformatie dan iedereen voor mogelijk hield.

lees meer

Professioneel

26 mei 2020

ORI steunt de #O2BE oproep van het VBO

Bij de pakken blijven zitten is geen optie. Waarom niet met zijn allen werken als het veilig kan? Want wie vandaag de economie helpt, geeft de samenleving zuurstof. Met deze oproep betuigt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zijn respect voor elkeen die terug veilig aan de slag gaat in vaak niet-evidente omstandigheden.

lees meer