Missie

ORI is de nationale sectororganisatie van advies- en ingenieursbureaus. Zij vertegenwoordigt meer dan 2500 professionals, die actief zijn in verschillende domeinen, zoals gebouwen, infrastructuur, stedelijke ontwikkeling, omgeving en industrie. Hun gespecialiseerde dienstverlening bestaat uit ontwerp-, engineering-, studie- en adviesopdrachten.

Lid worden van ORI

Missie

ORI behartigt de belangen van advies- en ingenieursbureaus in België. Dit doet ze door bij lokale, regionale en federale beleidsmakers de meerwaarde van innoverend ontwerpen voor de natuurlijke en gebouwde ruimte aan te tonen, door een billijke marktomgeving te creëren voor de diensten van advies- en ingenieursbureaus en door samen met haar leden in te zetten op innovatie en ontwikkeling met als doel de realisatie van een duurzame, gezonde en veilige omgeving.

Doelstellingen

Organiseren

ORI organiseert haar ledenwerking door het verbeteren van de marktomgeving van de leden via lobbywerk, door het aanbieden van tools en van diensten en door het uitbouwen van een netwerk bij relevante partners.

 

Representeren

ORI representeert de sector in het debat over een duurzame economie en samenleving. Ze toont de meerwaarde van advies- en ingenieursbureaus aan, maakt haar standpunten kenbaar en is een referentie over de rol van haar leden in de realisatie van een duurzame, gezonde en veilige samenleving.

 

Informeren

ORI zorgt ervoor dat haar leden continu geïnformeerd worden over sectorspecifieke en relevante materie. Op die manier creëren wij een meerwaarde en stimuleren we de betrokkenheid bij de organisatie.