Publicaties

Nationaal Energie- en Klimaatplan

In navolging van de aanbevelingen van de Europese Commissie op het ontwerp van plan dat eind 2018 werd voorgelegd, van de verschillende publieksbevragingen en de regionale consultatie, en van de adviezen van de stakeholders, heeft België zijn eerste definitief nationaal energie- en klimaatplan ingediend.

The European Green Deal (11/12/2019) + Annex

This Communication sets out a European Green Deal for the European Union (EU) and its citizens. It resets the Commission’s commitment to tackling climate and environmental-related challenges that is this generation’s defining task.

Lean Bouwen. Welke veranderingen in de bedrijfsorganisatie?

WTCB, 09/2020

In deze publicatie geven ze een overzicht van de principes van Lean Bouwen. Ze gaan na wat de belangrijkste uitdagingen zijn bij Lean Bouwen en hoe Lean Bouwen ontstaan is. Vervolgens gaan ze dieper in op de principes die aan de basis liggen van de lean-filosofie en bespreken ze de tools die momenteel het meest gebruikt worden in de bouwsector om deze aanpak dagelijks in de praktijk toe te passen. Ten slotte formuleren ze een aantal richtlijnen die als leidraad kunnen fungeren voor bedrijven die de overgang naar lean wensen te maken.

 

Download hier de WTCB-publicatie