Infosessie

Studiedag voor advies- en ingenieursbureaus: de AWV-instructiebundel, het normenboek en AWIS

Opgelet: locatie is gewijzigd.

 

De instructiebundel voor opmaak en aanlevering van technische documentatie versie 2.0 is sinds juni 2019 van kracht. De oude versie werd volledig herwerkt en uitgebreid naar het opmaken en aanleveren van ruimere technische documentatie, afstemming op het nieuwe GRB-conforme MOW/AWV topografisch legendeboek en integreren van richtlijnen rond het onteigeningsdecreet, de omgevingsvergunning, wegontwerp,… Deze nieuwe versie gaat dieper in op een aantal vragen en problemen die er waren rond onteigeningen voor AWV.

 

Als tweede onderwerp van deze studievoormiddag zal het normenboek voor het vellen van bomen, terreinaanlegwerken, verhardingen, infrastructuur, technische werken en ontbossen met het bijhorende overzichtsdiagram worden toegelicht.

 

Het derde onderwerp betreft de AWIS-projectopvolging. AWIS is het AfvalWaterInformatieSysteem dat de VMM ontwikkelt in samenspraak met rioolbeheerders en gemeenten. Dit systeem bevat alle relevante informatie omtrent de saneringsinfrastructuur en vormt de basis voor de verdere uitbouw ervan.

 

Op donderdag 21/11/2019 vond er een workshop plaats, georganiseerd door VMM, omtrent de AWIS-projecten, en dit specifiek voor de rioolbeheerders en gemeenten. ORI was hierbij aanwezig om het belang van de betrokkenheid van de advies- en ingenieursbureaus in dit project te benadrukken. U kan de presentatie van de workshop hier downloaden (zie slide 72 voor het onderdeel over de 'toegang studiebureaus tot AWIS').

 

Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met VLARIO, AWV, VMM, Departement Omgeving, ORI en OVIO.

 

Door op 'Inschrijven' te klikken, zal u worden doorgestuurd naar de inschrijfpagina op de Vlario-website. 

Programma:

 

9u00

Ontvangst en aanmelding

 

9u15

Toelichting instructiebundel door afgevaardigde van Agentschap Wegen en Verkeer

 

10u45

Pauze

 

11u00

Toelichting normenboek door Tom Van Rensbergen en Rita Heyvaert, Departement Omgeving

 

11u45

Toelichting projectopvolging AWIS door Rebecca Callebaut, Vlaamse Milieumaatschappij

 

12u30

Einde

terug naar overzicht

Praktisch

Datum en tijd

21 januari 2020 om 9u00Locatie

Conscience gebouw, zaal auditorium
Koning Albert II-laan 15
1210, BrusselDeelnameprijs

50 euro voor leden van ORI en Vlario

100 euro voor niet-leden

(excl. BTW)Met de steun van: