Opleiding

Berekening van thermische prestaties van bouwknopen en mechanische bevestigingen van gevels

BCCA organiseert in samenwerking met Physibel en Buildwise een opleidingstraject over de berekening van thermische prestaties van bouwknopen en mechanische bevestigingen van gevels. 

De nauwkeurige U-waardeberekening van bepaalde onderdelen van de gebouwschil is niet altijd even eenvoudig, zeker niet indien er twee- en driedimensionale koudebruggen meespelen. Nochtans is een correcte berekening noodzakelijk om de thermische prestaties van bouwknopen en mechanische bevestigingen van gevels juist te beoordelen. Een nauwkeurige berekening is ook nuttig bij het ontwikkelen van systemen met betere thermische prestaties. 

Sinds 2023 is er in het Transmissiereferentiedocument in Vlaanderen en Brussel een mogelijkheid toegevoegd om de mechanische bevestiging voor twee typeoplossingen van buitenisolatiesystemen van gevels in te rekenen met een waarde bij ontstentenis. De opleiding gaat ook in op deze methodiek en de verschillende randvoorwaarden voor gebruik van de waarden bij ontstentenis.

Het doel van deze opleiding is fabrikanten, ontwerpers, studiebureaus, EPB-verslaggevers en uitvoerders de regelgevende, normatieve en bouwfysische basiskennis aan te reiken die nodig is voor het uitvoeren van berekeningen van thermische prestaties van bouwkopen en mechanische bevestigingen van gevels. De module theorie biedt u een goede theoretische basis en een begrip van  normen en regelgeving. De module praktijk leert u de opgedane kennis te gebruiken bij hand- en EPB-berekeningen en zal u overtuigen dat gedetailleerde berekeningen niet complex hoeven te zijn.

Programma

Module 1 theorie  (donderdag 23 mei 2024 van 9 uur tot 16u30):

  • Basiskennis bouwfysica i.v.m. warmteoverdracht doorheen bouwconstructies met praktische toepassingen van 3D warmteoverdracht - Jelle Langmans van Physibel;
  • Overzicht van normen en regelgeving voor thermische berekeningen van gevels en bouwknopen - Karel De Sloover van Buildwise;
  • Certificatie van y- en c-waardeberekening voor bouwknopen en mechanische bevestigingen bij BCCA - Liesje Van Gelder van BCCA.

 

Module 2 praktijk  (donderdag 30 mei 2024 van 9 uur tot 16 uur):

  • Eenvoudige handberekeningen U-waarden en bouwknopen - Liesje Van Gelder van BCCA;
  • Ingave EPB-software onderbrekingen isolatie en bouwknopen - Liesje Van Gelder van BCCA;
  • Gedetailleerde berekeningen met TRISCO2D, TRISCO en SOLIDO van Physibel - Jelle Langmans van Physibel.

 

Op donderdag 6 juni 2024 om 10u zal er optioneel een theoretisch examen worden georganiseerd om uw theoretische kennis en inzicht in deze materie te staven.

Het volgen van module 1 theorie is verplicht voor deelname aan module 2 praktijk. U mag deze module 1 reeds in het verleden gevolgd hebben.
 

BCCA is erkend als opleidingsinstelling door Vlaio voor de KMO-portefeuille (erkenningsnummer is DV.O248435). Module 1 theorie komt in aanmerking voor 7u vorming en module 2 praktijk voor 6u15.
Opgepast: uw aanvraag moet bij Vlaio zijn ingediend binnen de 14 dagen na de eerste opleidingsdag.

BCCA is erkend als opleidingsinstelling door het VEKA voor het geven van vrije permanente vorming voor EPB-verslaggevers. Module 1 theorie komt in aanmerking voor 7u vorming met vrije inhoud en module 2 praktijk voor 6u15.


 

terug naar overzicht

Praktisch

Datum en tijd

23 mei 2024 om 9u00Locatie

Silversquare
Kantersteen 47
1000, BrusselDeelnameprijs

Module 1 theorie: € 590 excl. BTW

Module 2 praktijk: € 510 excl. BTW

Examen: € 305 excl. BTW

Module 1+2: € 995 excl. BTW (€ 105 excl. BTW korting)

Module 1+2 + examen: € 1220 excl. BTW (€ 185 excl. BTW korting)
Inschrijven

Inschrijven