Dec12
Conferentie

Schadevergoeding in overheidsopdrachten: principes en praktische aspecten

Zaventem

Inschrijven
Conferentie

Schadevergoeding in overheidsopdrachten: principes en praktische aspecten

De uitvoering van een overheidsopdracht waarin werken van burgerlijke bouwkunde centraal staan is jammer genoeg soms synoniem van ellenlange gerechtelijke procedures waarin overheid en aannemer elkaar bekampen voor wat de wijze van berekening van de schadevergoeding betreft. Zeer dikwijls wordt daarin een ingenieur-gerechtsdeskundige aangesteld die op zijn beurt een beroep zal doen op een bedrijfsrevisor of een accountant om hem bij te staan bij de raming van de financiële schade. Dat leidt maar al te vaak tot een proces in het proces, met torenhoge kosten en evenveel frustraties tot gevolg, waarbij een dovemansgesprek tussen overheid en aannemer de plaats van de rede inneemt omdat er een fundamenteel meningsverschil bestaat over de manier waarop de berekening van de geleden schade dient te gebeuren.

 

Deze studienamiddag heeft als doel de status quaestionis op te maken en aan de deelnemer een globaal overzicht te geven van de principes die aan de basis van de schadeberekening liggen alsook met welke praktische aspecten rekening moet worden gehouden of men nu de zaak bekijkt vanuit het standpunt van de opdrachtgever of dat van de opdrachtnemer.

Programma

 • 13u00-13u30: ontvangst
 • 13u30-13u45: inleiding
  door Didier De Buyst, doctor-ingenieur, coördinator ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar, gastprofessor Hasselt University Faculty of Architecture (NL/FR)
 • 13u45-14u45: inleidende beschouwingen
  door Patrick Thiel en Valentine de Francquen, advocaten bij Apex CMP (FR/NL)
 • 14u45-15u15: schadevergoeding zoals gepercipieerd door de opdrachtgevers
  door Patrick Thiel en Valentine de Francquen, advocaten bij Apex CMP (FR)
 • 15u15-15u40: pauze met netwerkmoment
 • 15u40-16u10: schadevergoeding zoals gepercipieerd door de opdrachtnemers
  door Ann Eeckhout, advocaat bij Eeckhout & Ottevaere (NL)
 • 16u10-16u40: casussen/rekenvoorbeelden waarin beide benaderingen aan bod komen en met een aanzet voor het zoeken van een minnelijke oplossing
  door Charles Markowicz, accountant, gerechtsdeskundige en bemiddelaar (FR)
 • 16u40-17u10: debat rond conflictoplossingsmethodes in geschillen m.b.t. schadevergoeding (bemiddelaar, verzoener, onderhandelaar, bindende derden-beslisser, DARB, etc.)
  moderator: Didier De Buyst, voornoemd (NL/FR)
 • 17u10-17u30: afsluiting met Q&A (NL/FR)

Er is geen simultaanvertaling voorzien. Iedereen gebruikt zijn eigen taal. Presentaties worden opgesteld in de taal van de spreker.

terug naar overzicht

Praktisch

Datum en tijd

12 december 2023 om 13u30Locatie

Buildwise
Kleine Kloosterstraat 23
1932, ZaventemDeelnameprijs
 • Leden: 196 €
  ie-net, FABI, ORI, BVBR-ABDC, FABA-FEGC, IAE-IEA, VVLE, KCLE, FeBeVex, LRGD
 • Niet-leden: 280 €