ORI berekeningsformule

De herzieningsformule vormt een reële en billijke benadering voor de berekening van het belangrijk economisch nadeel, zoals dit in de wet is beschreven. Deze formule is tot stand gekomen in overleg met de verschillende opdrachtgevers actief in de riolerings- en wegeniswerken.

Omschrijving
Aanbestedende overheid:
Projectnaam:
Projectnummer opdrachtgever:
Projectnummer studiebureau:

Gegevens
Offertedatum studieopdracht:
Aanbestedingsdatum aannemers:
Reductiefactor:
Dempingsfactor:

Aanbestedingsinformatie
Opdrachtgever:
Aannemingsbedrag:
euro
Contractueel percentage:
%

Verhouding Rioleringswerken / Wegeniswerken
Totaalprijs rioleringswerken:
euro
Akkoord: *