Sectornieuws

25 oktober 2019

De kwaliteit van de Belgische wegeninfrastructuur scoort niet goed

Het World Economic Forum heeft ook voor dit jaar zijn ‘The Global Competitiveness Report’ gepubliceerd. In dit rapport vinden we terug hoe 141 landen scoren op verschillende domeinen, en hoe deze landen zich tegenover elkaar verhouden.

 

De top 3 van 2019 bestaat dit jaar uit Singapore (1), de Verenigde Staten (2) en Hong Kong (3). Op de vierde plaats staat Nederland, gevolgd door Zwitserland, Japan, Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. België staat pas op de 22ste plaats.

 

Waar we vanuit onze sector vooral de aandacht op willen vestigen, is de tweede pijler ‘Infrastructuur’, welke wordt onderverdeeld in transportinfrastructuur en nutsinfrastructuur. België staat hier respectievelijk op de 16de en 7de plaats, wat resulteert in een 14de plaats als we de volledige infrastructuur-pijler beschouwen. Nederland staat op de 2de plaats en moet enkel Singapore laten voorgaan.

 

Het meest opvallende binnen de infrastructuur-pijler is onze score op het onderdeel ‘Kwaliteit van de wegeninfrastructuur’. Hier staat ons land namelijk pas op de 56ste plaats. Dit betekent dat we slechter scoren dan bijvoorbeeld India (48), Rwanda (38), Egypte (28) en Namibië (21). Op vlak van nutsinfrastructuur scoren we dan weer zeer goed met ons elektriciteitsnetwerk (2).

 

Onze algemene score in het rapport toont aan dat België een goed tot zeer goed land is om in te leven. De onderdelen waar we minder goed op scoren, zeker ten opzichte van onze buurlanden, geven ons een goede indicator waar we in België aandacht moeten aan besteden. Onze sector heeft de nodige kennis en expertise in heel wat van deze domeinen, waaronder infrastructuur, en kan een belangrijke rol spelen in een gerichte aanpak en het positief beïnvloeden van onze toekomstige scores.

 

Daarnaast hecht ORI heel wat belang aan uitvoerig wetenschappelijk onderzoek op het vlak van infrastructuur. Onze organisatie ondersteunt, samen met Tractebel, Arcadis Belgium, Sweco Belgium en Antea Group, de academische leerstoel van de VUB en ULB, “Chair in Infrastructure Asset Management & Life-Cycle Planning”, waarbij het Belgische infrastructuurbeleid gedurende vier jaar onder de loep zal worden genomen.

 

Rapport: https://www.weforum.org/reports/how-to-end-a-decade-of-lost-productivity-growth

Leerstoel: https://press.vub.ac.be/nieuwe-vub-ulb-leerstoel-voor-duurzamer-belgisch-infrastructuurbeleid


Lees ook

Sectornieuws

8 november 2019

European consulting engineering market: descent from a peak and growing challenges

The latest sector review from the European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA) shows that the previously observed strengthening of European markets for consulting engineering has come to a halt.

lees meer

Sectornieuws

4 november 2019

Five-step guidance helps achieving best value for public money as well as wider economic benefits

The EFCA guidance on how to derive and use quality criteria in public procurement proposes a methodology for clarifying goals and determining quality criteria.

lees meer

Sectornieuws

25 oktober 2019

De kwaliteit van de Belgische wegeninfrastructuur scoort niet goed

Het World Economic Forum heeft ook voor dit jaar zijn ‘The Global Competitiveness Report’ gepubliceerd. In dit rapport vinden we terug hoe 141 landen scoren op verschillende domeinen, en hoe deze landen zich tegenover elkaar verhouden.

lees meer