Samenleving

2 augustus 2019

Nieuwe wetgeving onbevaarbare waterlopen

De Vlaamse Regering heeft op 26 april 2019 het Verzameldecreet Omgeving bekrachtigd en afgekondigd (omgeving, natuur en landbouw). Dit decreet voert een aantal belangrijke wijzigingen door aan de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

 

Op 19 juni 2019 werd het verzameldecreet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en is in werking getreden op 29 juni 2019.


Lees ook

Sectornieuws

18 oktober 2019

Fact-finding report on consulting engineers’ liability and insurance requirements across Europe

The liabilities facing consulting engineers across European countries are as diverse and varied as the national legislative frameworks and insurance market practices.

lees meer

Sectornieuws

30 september 2019

Omgevingsloket: wijzigingen vanaf 1 oktober 2019

De regelgeving (VLAREM-trein) voert vanaf 1 oktober 2019 wijzigingen in aan de rubriekentabel die je gebruikt bij samenstelling van een dossier met een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA). Na 1 oktober 2019 mag je geen dossier meer indienen met een 'oude rubriekentabel'.

lees meer

Sectornieuws

9 augustus 2019

De ObjectTypenBibliotheek (OTL) voor Standaardbestek 250 vanaf heden raadpleegbaar

De OTL voor Standaardbestek 250 vanaf heden raadpleegbaar via data.vlaanderen.be

lees meer