Sector

3 maart 2023

Taxonomie van de circulaire economie: is de markt er klaar voor?

Een zeer interessant rapport werd onlangs gepubliceerd door de DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) over de gereedheid van de bouwmarkt voor de verwachte toekomstige criteria van de EU taxonomie voor de circulaire economie, op basis van de toepassing van deze criteria op echte bouwprojecten.

 

Het lijkt erop dat veel organisaties die aan de studie deelnamen de circulaire economie als een strategische doelstelling beschouwen, maar dat er nog een groot gebrek is aan afstemming op de criteria van de taxonomie van de circulaire economie. Geen van de projecten bleek te voldoen aan de criteria om te worden erkend als een significante bijdrage aan de "overgang naar een circulaire economie". Meer dan de helft van de nieuwe gebouwen voldeed aan minder dan 50% van de eisen.

 

Uit de studie blijkt dat de huidige aanpak van het behoud van grondstoffen bijzonder moeilijk blijkt te zijn. Zo is geen enkel project erin geslaagd het quota te halen van een combinatie van 50% hergebruikte, gerecycleerde of hernieuwbare materialen uit verantwoorde bronnen. Als verklaringen worden gegeven het gebrek aan geschikte materialen en het gebrek aan informatie en gegevens over de circulaire economie.

 

De projecten presteerden veel beter als het erom ging aan te tonen dat bouwontwerpen en -technieken circulariteit vergemakkelijkten - bijvoorbeeld door aan te tonen dat gebouwen aanpasbaar zijn ontworpen of hergebruik van materialen mogelijk maakten. Maar zelfs in dit opzicht bleek het moeilijk om geschikte methoden en documentatie-eisen vast te stellen. Projecten slaagden alleen als, parallel aan het proces, de gebouwen werden gecertificeerd voor duurzaamheid, waardoor de specificaties die de certificering bood konden worden gebruikt.

 

In het algemeen belicht de studie een reeks structurele redenen die de actieve inzet en toepassing van de beginselen van de circulaire economie in de bouw en het vastgoed belemmeren, waaronder het gebrek aan kaders, definities, digitale hulpmiddelen en duidelijke verwijzingen over hoe de naleving moet worden gedocumenteerd. Vervolgens zijn een reeks aanbevelingen gedaan.

 

De studie is een initiatief van zes nationale Green Building Councils uit Oostenrijk (ÖGNI), Denemarken (RFBB), Duitsland (DGNB), Nederland (DGBC), Spanje (GBCe) en Zwitserland (SGNI), en de Europese denktank Climate Positive Europe Alliance (CPEA), met bijdragen van 29 marktpartijen uit Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Spanje, Zwitserland, Nederland en Turkije.

 

Het rapport is beschikbaar in het Duits en Engels.

Circular Economy Taxonomy Study


Lees ook

Sector

3 maart 2023

Taxonomie van de circulaire economie: is de markt er klaar voor?

Een zeer interessant rapport werd onlangs gepubliceerd door de DGNB over de gereedheid van de bouwmarkt voor de verwachte toekomstige criteria van de EU taxonomie voor de circulaire economie, op basis van de toepassing van deze criteria op echte bouwprojecten.

lees meer

Maatschappelijk

3 februari 2023

KVAB - Standpuntvoorstelling 'Duurzaam beheer van infrastructuur'

Voorstelling door Luc Taerwe van het Standpunt 'Duurzaam beheer van infrastructuur' op 08-02-2023, Paleis der Academiën (Brussel), gevolgd door een panelgesprek.

lees meer

Leden

27 januari 2023

WB&E Façade Engineering wordt lid van ORI

WB&E Façade Engineering is een advies-, studie- en tekenbureau gespecialiseerd in gevelbouw en architecturale staalconstructies, actief op de Benelux markt.

lees meer