Maatschappelijk

7 april 2022

NBB - impact oorlog Oekraïne op de economie en de bedrijven

De oorlog in Oekraïne weegt op de economie en doet de kosten voor de bedrijven stijgen, maar de toename van de verkoopprijzen lijkt beperkter

 

Brussel, 7 april 2022 - De rechtstreekse blootstelling aan Oekraïne en Rusland via verkoop en bevoorrading blijft voor de Belgische ondernemingen beperkt. Toch hebben de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland een aanzienlijke impact op hun activiteiten, hetzij door een enorme stijging van de inputkosten, hetzij door een verscherping van de bevoorradingsproblemen. De negatieve gevolgen zijn sterk verschillend naargelang van de sector; de sectoren die in ruimere mate afhankelijk zijn van energie-inputs (de sector vervoer en logistiek en de industrie in het algemeen) of van voedingsproducten (horeca, voedingsindustrie en voedingswinkels), zijn hieraan meer blootgesteld. De ondernemingen lijken de stijging van de inputkosten, momenteel, evenwel nog niet volledig door te berekenen in hun verkoopprijzen. Dit blijkt uit een nieuwe enquête die de NBB en verschillende federaties van ondernemingen hielden bij de Belgische ondernemingen. De verschillende tegenwinden hebben ontegenzeglijk een negatieve impact op de activiteit en de investeringsplannen. De helft van de ondervraagde ondernemingen verwacht dat het effect op middellange termijn zal aanhouden en meer dan een jaar zal duren.

 

Het persbericht kan je hieronder downloaden. 


Lees ook

Pers

16 mei 2022

Christophe Hautier neemt afscheid als directeur van ORI

ORI, de nationale organisatie van advies- en ingenieursbureaus, gaat op zoek naar een nieuwe directeur. Christophe Hautier, die sinds eind 2018 de functie uitoefende, gaat begin juni van dit jaar een nieuwe uitdaging aan. De voorzitter van de organisatie, Jan Parys, zal in afwachting van de nieuwe directeur, de lopende zaken opvolgen.

lees meer

Maatschappelijk

7 april 2022

NBB - impact oorlog Oekraïne op de economie en de bedrijven

Tussen 28 en 30 maart 2022 hebben diverse federaties die de ondernemingen en zelfstandigen vertegenwoordigen (BECI, NSZ, UCM, UNIZO, UWE en VOKA) een ad-hoc enquête gehouden bij de Belgische ondernemingen. Het initiatief wordt gecoördineerd door de NBB en het VBO en is bedoeld om de perceptie van bedrijven in het huidige conjunctuurklimaat te meten en, meer bepaald, om de moeilijkheden in te schatten waarmee bedrijven en zelfstandigen worden geconfronteerd als gevolg van de oorlog in Oekraïne1

lees meer

Maatschappelijk

7 april 2022

Richtlijn PFAS-onderzoek - herziening april 2022

Op 4 april 2022 heeft OVAM de herziene 'Richtlijn PFAS-onderzoek' gepubliceerd.
De Richtlijn PFAS-onderzoek (versie 5 maart 2021) werd geactualiseerd op basis van het handelingskader zoals voorgesteld in het tweede rapport van de opdrachthouder voor de coördinatie van de aanpak van de PFAS-problematiek in Vlaanderen. Dit handelingskader functioneert in afwachting van bijstelling of opmaak van normen. U wordt na klikken doorverwezen naar de website van Grondbank.

lees meer