Sector

17 november 2021

Europese advies- en ingenieursmarkten herstellen van crisis

Uit de laatste Industriebarometer van de European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA) blijkt dat het in het voorjaar verwachte herstel zich heeft doorgezet: over het geheel genomen is het aantal personeelsleden duidelijk toegenomen, evenals de orderportefeuille, de omzet en de winstgevendheid. De grootste uitdaging voor de advies- en ingenieurssector in Europa is momenteel het tekort aan personeel.

 

Henrik, Garver, CEO van de Deense vereniging van raadgevende ingenieurs en voorzitter van de taskforce Industriebarometer van de EFCA, gaf zijn commentaar bij de publicatie van de laatste Industriebarometer van de EFCA, die de tweejaarlijkse trends en verwachtingen onder Europese raadgevende ingenieurs weergeeft.

 

"Hoewel COVID-19 nog steeds een uitdaging vormt voor het ondernemingsklimaat en de Europese samenleving in het algemeen, is de impact op de advies- en ingenieurssector in Europa aanzienlijk verminderd in vergelijking met de situatie 6, 12 en 18 maanden geleden", aldus de heer Garver.

 

De onderliggende indicatoren blijven reden geven tot groeiend optimisme. De werkgelegenheid is aanzienlijk toegenomen met 105,8 indexpunten sinds het voorjaar van 2021. De gemiddelde omzet per werknemer voor de markten die door deze versie van de EFCA-barometer worden bestreken, bedraagt 154 301 euro, waaruit blijkt dat de Europese advies- en ingenieurssector nog steeds aanzienlijke waarde en inkomsten creëert.

 

De heer Garver voegde daaraan toe: "Personeelstekort is de grootste bron van zorg. Lage honoraria en digitalisering zijn belangrijker geworden. De winstgevendheid voor 2020 bedroeg gemiddeld 7,1 procent, vergeleken met 5,4 procent in 2019.

 

Hoewel alle indicatoren nu terug lijken te zijn op het niveau van voor de crisis, is er enige onzekerheid over een duurzaam herstel vanwege de recente stijging van het aantal COVID-19-gevallen in heel Europa. Hoewel er nog steeds maatregelen nodig zijn om de gevolgen van de coronavirus-crisis aan te pakken, pleit EFCA sterk voor meer en gerichte investeringen in het koolstofvrij maken van de economie en de gebouwde omgeving. De sector van advies- en ingenieursbureaus speelt een belangrijke rol bij de verwezenlijking van Europa's ambitieuze doelstellingen op het gebied van klimaatverandering".

Bron: EFCA


Lees ook

Leden

11 juli 2022

Rebranding van advies- en ingenieursbureau Evolta

ORI-lid en familiebedrijf Evolta heeft na 40 jaar een rebranding doorgevoerd, dat dankzij een ruime bevraging van hun netwerk en ontmoetingen met medewerkers, partners, klanten en concurrenten een perfecte vertaling is van haar DNA, waarden en visie.

lees meer

Partners

8 juli 2022

ACO - Filterloos, performant en onderhoudsvriendelijk, daar moest deze kraan-en hijsspecialist niet lang over twijfelen

Partnerbijdrage - Bij kraan- en hijsspecialist Sarens in Wolvertem werden 6 betonnen filterloze olieafscheiders van ACO geplaatst zodat op de volledige site koolwaterstoffen (KWS), oliën en benzine gravitair afgescheiden kunnen worden. Aloca ontfermde zich over de werken en de plaatsing van de afscheiders, die op hun beurt geleverd werden door ACO, specialist in oplossingen voor regenwaterbeheer en afvalwaterbehandeling. “Er werd gekozen voor de filterloze Oleosmart afscheiders, die een grote meerwaarde zijn op plaatsen waar veel zwevende stoffen, slib of andere verontreinigingen aanwezig zijn die eventueel op de filter kunnen afzetten”, aldus ing. Rony Verbuyst van ACO.

lees meer

Pers

16 mei 2022

Christophe Hautier neemt afscheid als directeur van ORI

ORI, de nationale organisatie van advies- en ingenieursbureaus, gaat op zoek naar een nieuwe directeur. Christophe Hautier, die sinds eind 2018 de functie uitoefende, gaat begin juni van dit jaar een nieuwe uitdaging aan. De voorzitter van de organisatie, Jan Parys, zal in afwachting van de nieuwe directeur, de lopende zaken opvolgen.

lees meer