Professioneel

30 september 2021

De Generieke Gids: oktober 2021

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben een geactualiseerde versie van de generieke gids  gevalideerd (versie 7.0). Deze gids bevat noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen toe te laten om veilig te werken door besmettingen op het werk maximaal te vermijden.

 

De aanpassingen aan de generieke gids houden rekening met de wijzigingen van de regelgeving die op 1 oktober in werking treden. Zo zal het dragen van een mondmasker in een werkgerelateerde context voortaan op de meeste plaatsen niet meer verplicht zijn, maar wel sterk aanbevolen blijven wanneer het onmogelijk is om de regels van social distancing na te leven. Daarnaast werden de maatregelen die gelden in de lunch- en pauzeruimtes aangepast (zie ook het overzicht van de verschillende wijzigingen  van de generieke gids).

 

De sociale partners wijzen op het evolutief en generiek karakter van de generieke gids:

  • De generieke gids is een evolutief instrument dat wordt aangepast telkens dit noodzakelijk is om rekening te houden met de actuele stand van zaken op het terrein en om in lijn te blijven met de van toepassing zijnde regelgeving inzake COVID-19 zoals voorgeschreven door het Overlegcomité.
  • Deze gids is een generiek instrument dat in het algemeen van toepassing is voor alle ondernemingen actief op het Belgische grondgebied. Het is uiteraard mogelijk dat regionale en lokale overheden, indien de epidemiologische situatie dit vereist, binnen hun bevoegdheid specifieke of bijkomende maatregelen uitvaardigen die ook een impact kunnen hebben op de situatie op het werk of dat bijzondere regels van toepassing zijn ten aanzien van werkgevers en werknemers die in een specifieke sector aan het werk zijn of zich in een specifieke situatie bevinden.

 

Bron


Lees ook

Sector

20 oktober 2021

WTCB creëerde nieuwe landingspagina specifiek voor bouwdetails voor renovatie

Tegen 2050 moet ons gebouwenbestand volledig gerenoveerd zijn. De uitdaging bestaat erin de energieprestaties van de gebouwen aanzienlijk te verbeteren door renovaties. Het WTCB stelt daarom typische details van thermische isolatie bij renovatiewerkzaamheden ter beschikking van de sector. Het doet dit d.m.v. een landingspagina op de website die specifiek gewijd is aan deze renovatiedetails en regelmatig een update zal krijgen.

lees meer

Sector

20 oktober 2021

FIDIC Adjudicator certification programme

Deze certificering is geschikt voor gekwalificeerde arbiters die diensten aanbieden op het gebied van geschillenbeslechting en/of geschillenbeslechting voor de infrastructuurindustrie. Deadline: 22/10/2021. Examen: 04/11/2021. Klik hier om u in te schrijven via de website van FIDIC. Enkel beschikbaar in het Engels.

lees meer

Professioneel

30 september 2021

De Generieke Gids: oktober 2021

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben een geactualiseerde versie van de generieke gids gevalideerd (versie 7.0). Deze gids bevat noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen toe te laten om veilig te werken door besmettingen op het werk maximaal te vermijden.

lees meer