Pers

15 september 2021

Nu versneld historische achterstand in waterinfrastructuur wegwerken

Sector zet schouders onder toekomstplan van Vlaamse regering 

Onlangs heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters, aangekondigd werk te maken van ‘Wat-als scenario’s’ bij extreme wateroverlast. Ook is het op korte termijn wegwerken van de historische achterstand in waterbeheersingsprojecten, een belangrijk speerpunt. De Vlaamse Waterbouwers, de sectororganisatie van advies- en ingenieursbureaus ORI en de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) bundelen hun krachten en ondersteunen ten volle dit initiatief. Zij reiken hun gespecialiseerde knowhow aan om zowel de plannen als de uitvoering ervan te helpen versterken. Dat is hoognodig aangezien Vlaanderen, net als Wallonië midden juli, kan geconfronteerd worden met hevige regenval en de ernstige gevolgen hiervan. 

 

Multidisciplinaire adviezen 

Vlaams minister Peeters zal een (internationaal) multidisciplinair panel verzamelen om de waterveiligheid te definiëren en adviezen te geven. De Vlaamse Waterbouwers, ORI en VCB willen dan ook hun specifieke bouwkundige en waterbouwkundige kennis ter beschikking stellen. Dit kadert in de plannen van minister Peeters om onze regio optimaal voor te bereiden op extreme regenval zoals die medio juli Wallonië heeft geteisterd en in mindere mate zich heeft voorgedaan in het oosten van Vlaanderen. Niet alleen voorziet zij impactanalyses en simulaties om na te gaan waar dringend bijkomende investeringen nodig zijn in o.a. waterinfrastructuur. Ook maakt minister Peeters versneld werk van waterbeheersingsprojecten die al geruime tijd in de pijplijn zitten. Die werken worden momenteel geraamd op 1,3 miljard euro. Naast het realiseren van het geactualiseerde Sigmaplan, gaat het overwegend om projecten voor bevaarbare waterwegen in beheer van de Vlaamse Waterweg. Daarbij roept de sector op tot het dringend aanpakken van de zwakste schakels. Dit kan  via de lopende onderhoudscontracten. Er zijn onderhoudscontracten voor heel Vlaanderen, waarbij De Vlaamse Waterweg de publieke bouwheer is. 

 

Bestaande woongebieden beschermen 

Volgens de Vlaamse milieumaatschappij ligt meer dan 32.000 ha aan harde bestemmingen in overstromingsgevoelig gebied. Dat is bijna 12% van de totale watergevoelige oppervlakte in Vlaanderen, die geraamd wordt op zo'n 277.000 ha. Daarbij gaat het overwegend om bestaande bebouwing, werkplekken en wegen. Heel wat centra en kernen of delen ervan liggen in watergevoelige zones. Zo heeft onlangs de provincie Vlaams-Brabant aangegeven dat meer dan een kwart van haar inwoners woont op een plek met verhoogd risico op overstromingsgevaar. Aangezien een ‘waterbom’ zoals in de provincie Luik ook in Vlaanderen dramatische gevolgen kan hebben, dienen we ons doordacht, nauwgezet en zonder oponthoud voor te bereiden. Dat bevestigt onderstaande kaart die aangeeft dat midden juli de regenval rond Luik driemaal hoger lag dan in het oosten van Vlaanderen. Een wake-upcall. 

 

Lees meer over het belang van een waterplan via de blog 'ruimte voor mensen' (VCB)

Een persbericht van:


Lees ook

Sector

20 oktober 2021

WTCB creëerde nieuwe landingspagina specifiek voor bouwdetails voor renovatie

Tegen 2050 moet ons gebouwenbestand volledig gerenoveerd zijn. De uitdaging bestaat erin de energieprestaties van de gebouwen aanzienlijk te verbeteren door renovaties. Het WTCB stelt daarom typische details van thermische isolatie bij renovatiewerkzaamheden ter beschikking van de sector. Het doet dit d.m.v. een landingspagina op de website die specifiek gewijd is aan deze renovatiedetails en regelmatig een update zal krijgen.

lees meer

Sector

20 oktober 2021

FIDIC Adjudicator certification programme

Deze certificering is geschikt voor gekwalificeerde arbiters die diensten aanbieden op het gebied van geschillenbeslechting en/of geschillenbeslechting voor de infrastructuurindustrie. Deadline: 22/10/2021. Examen: 04/11/2021. Klik hier om u in te schrijven via de website van FIDIC. Enkel beschikbaar in het Engels.

lees meer

Professioneel

30 september 2021

De Generieke Gids: oktober 2021

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben een geactualiseerde versie van de generieke gids gevalideerd (versie 7.0). Deze gids bevat noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen toe te laten om veilig te werken door besmettingen op het werk maximaal te vermijden.

lees meer