Leden

9 maart 2021

Studiebureau Jouret toont het belang van netwerken aan

Samen met OLM, Hbaat, Ouest en Dédale heeft ORI-lid Studiebureau JOURET uit Sint-Niklaas in december 2020 vernomen dat de multidisciplinair samengestelde groep laureaat is van de wedstrijd voor het studieproject ‘Max aan de Zenne’ te Brussel met een topscore van 90%. 

 

De opdracht bestond uit de multidisciplinaire studie voor de stad Brussel, Brussel Leefmilieu en Brussel Mobiliteit voor de herinrichting van het Maximiliaanpark, de openlegging van de Zenne, de herinrichting van de Bolivarlaan, de herinrichting van het Redersplein en de verplaatsing van de boerderij. Van de 17 bureaus die hun kandidatuur gesteld hadden in 2020, werden er 5 weerhouden voor een zeer intensieve wedstrijd.

 

Van deze 5 kandidaten werd de tijdelijke vereniging rond OLM, JOURET, DÉDALE, HBAAT en OUEST verkozen tot  laureaat. Een internationaal gezelschap met OLM uit Parijs voor landschap, Studiebureau Jouret uit Sint-Niklaas voor wegen, water en mobiliteit, Dédale voor participatie, Hbaat uit Lille en Ouest uit Brussel voor architectuur.

 

Studiebureau Jouret heeft binnen de groepering zijn bestaande netwerk toegevoegd in onderaanneming voor het bestuderen van een aantal specifieke deeltaken: Vectris voor mobiliteit, AGT voor grondwaterstudies, IMDC voor modellering Zenne, Eveka voor veiligheid, en Up&Cie voor vergunningen. Ook Zeugma voor technieken, RYA voor energie en Util voor stabiliteit maken deel uit van de multidisciplinair samengestelde groep.

 

Samen met de partners heeft Studiebureau Jouret via een aantal brainstormsessies voor de wedstrijd fundamentele keuzes gemaakt voor hydraulica, mobiliteit, veiligheid, wegenis en water. Het uiteindelijke ingediende project voor de wedstrijd heeft accenten gelegd op duurzaamheid, circulariteit, veiligheid, techniciteit en participatie.

 

De netwerking van een klein advies- en ingenieursbureau met collega-specialisten heeft opnieuw zijn nut bewezen. Studiebureau Jouret is ervan overtuigd dat samenwerking met externe bureaus, die elk een doorgedreven specialisatie hebben, betere resultaten geeft. “De huidige corona-crisis heeft aangetoond dat hybride werken kan, zelfs binnen één adviesbureau. Hetgeen kan op individuele basis, kan best ook doorgetrokken worden in een netwerkomgeving van verscheidene bureaus met verschillende doorgedreven disciplines. Netwerking wordt het nieuwe normaal”, stelt Henri Jouret, zaakvoerder van Studiebureau Jouret.

Over het project

Het project ‘Max aan de Zenne telt 9,5 ha aan openbare ruimte. Er ontstaat één coherent stadsproject met een aaneengesloten sterke open ruimte en met een duidelijke identiteit en een grote toegankelijkheid. De Zenne zal letterlijk en officieel opnieuw boven water komen in de Brusselse Noordwijk. Over een lengte van 650 meter wordt de rivier opnieuw blootgelegd. Zo moet de waterloop zijn plaats in de stad terugkrijgen, en zou tegelijk de kwaliteit en biodiversiteit van het water moeten verbeteren. Het wordt een bosrijk landschap, voorzien van dicht beplante stroken om de kleine fauna te waarborgen. De eerste spadesteek is gepland voor de zomer van 2023, en de werkzaamheden zullen naar verwachting twee jaar duren en kosten 20 miljoen euro.

© Foto's OLM - Max aan de Zenne


Lees ook

Sector

17 maart 2021

Aquafin-regels omtrent persoonlijke beschermingsmiddelen

Kom je op de infrastructuur van Aquafin, dan moet je de nodige voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Zowel de eigen Aquafin-medewerkers maar ook alle bezoekers, leveranciers, professionele contacten en bedrijven die in opdracht van Aquafin werken, moeten daarom de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) bij zich hebben en/of dragen (indien relevant).

lees meer

Leden

9 maart 2021

Studiebureau Jouret toont het belang van netwerken aan

Samen met OLM, Hbaat, Ouest en Dédale heeft ORI-lid Studiebureau JOURET uit Sint-Niklaas in december 2020 vernomen dat de multidisciplinair samengestelde groep laureaat is van de wedstrijd voor het studieproject ‘Max aan de Zenne’ te Brussel met een topscore van 90%.

lees meer

Maatschappelijk

18 februari 2021

New FIDIC State of the World report highlights that at least $7 trillion a year is needed to meet global infrastructure needs

Global infrastructure could require at least $7 trillion spending on it every year if the world is to address the growing climate emergency and recover from the effects of the Covid-19 pandemic, according to a new report issued today by FIDIC.

lees meer