Leden

27 oktober 2020

Antea Group ontvangt internationaal certificaat voor duurzaamheidsinspanningen van het United Nations Institute for Training and Research

Foto boven: CEO Jan Parys tijdens de digitale uitreiking van het VCDO

 

Dit jaar behaalde Antea Group Belgium voor de derde keer op rij het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) voor haar bijdrage aan de 17 Sustainable Development Goals of SDGs. En daarom ontving het advies- en ingenieursbureau vandaag – op de Dag Duurzaam Ondernemen – ook het internationale SDG Pioneer-certificaat van het United Nations Institute for Training and Research (UNITAR). Dat is alvast een mooie prestatie, maar hier stoppen de duurzaamheidsambities echter niet. De komende jaren zal Antea Group steevast blijven inzetten op maatschappelijk verantwoord én klimaatbestendig ondernemen, onder andere door haar pionierservaring te delen met de leden van ORI.

Op 27/10/2020 organiseerde Voka de Dag Duurzaam Ondernemen, welke kadert in de meerdaagse Global Sustainable Technology and Innovation Community Conference van G-STIC. Er zijn maar liefst 88 organisaties, die na 3 jaar succesvolle deelname aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen, het SDG Pioneer-certificaat in ontvangst mogen nemen uit de handen van Nikhil Seth, Executive Director van UNITAR. Antea Group is, samen met SBE en Ingenium, het eerste advies- en ingenieursbureau dat deze titel binnenhaalt. Het is daarom ook een belangrijke mijlpaal, volgens Jan Parys, algemeen directeur van Antea Group: “Het Charter Duurzaam Ondernemen heeft ons de handvaten aangereikt om onze werking in al zijn facetten door een duurzame bril te bekijken. Hierdoor zijn we erin geslaagd om duurzaamheid de afgelopen 3 jaar binnen Antea Group te verankeren.

Reeds drie jaar laat Antea Group zich dus begeleiden door Voka. Elk jaar wordt er een actieplan opgemaakt met concrete kwantificeerbare doelstellingen die kaderen binnen de 5 P’s (People, Planet, Prosperity, Peace & Partnership) en de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Om in aanmerking te komen voor het Charter Duurzaam Ondernemen, moet een organisatie minstens 10 acties, gelinkt aan 4 van de 5 P’s, succesvol tot uitvoering brengen. Voka treedt hierin op als onafhankelijke adviseur en evaluerend orgaan.

Duurzaam ondernemen bij Antea Group

“In het begin, hebben we vooral ingezet op onze ‘interne duurzaamheid’,” zegt Geert T’Kindt, “Zo zijn we overgeschakeld naar gerecycleerd papier zowel voor het printpapier, notablokken als post-its. Ook gebruiken we biodegradeerbare pennen en bij aankoop van nieuw kantoormateriaal wordt aandacht besteed aan ‘cradle to cradle’ of ‘refurbishing’ van bestaand materiaal. En ondertussen zijn de hervulbare zeepflacons, fairtrade koffie en het gefilterd kraantjeswater een vanzelfsprekendheid geworden.” Daarnaast zet Antea Group hard in op sensibilisering van haar medewerkers: dit reikt van duurzame mobiliteit, veiligheid en het verminderen van energie-, papier- en ander materiaalgebruik tot het vergroten van de fysieke en mentale veerkracht.

Ook buiten de organisatie draagt Antea Group haar steentje bij. Enerzijds maatschappelijk, door middel van inzamelingsacties voor mensen in (kans)armoede, waarbij er vorig jaar 12 m³ kleding en textiel werd ingezameld, alsook circa 1,4 ton voedsel en een jaarlijkse deelname aan en sponsoring voor de Warmste Week. Anderzijds worden er partnerships gesmeed, o.a. met ORI, waarvoor Antea Group door middel van kennis deling haar steentje bijdraagt. Zo werd er inhoudelijke ondersteuning geboden bij de visie van ORI, over de bijdragen die advies- en ingenieursbureaus kunnen leveren op het gebied van klimaatverandering.

Blik op de toekomst

Het behalen van titels en certificaten is voor Antea Group geen doel op zich. Het is echter wel een middel waarmee resultaten geboekt kunnen worden. Daarom zal ze dan ook blijven doorgaan met het VCDO tot de titels SDG Champion en SDG Ambassador behaald zijn. Daarvoor gaat ze enerzijds het engagement aan om de SDG’s volledig te integreren in de waardeketen en kernactiviteiten van haar bedrijfsvoering. Anderzijds zal ze concrete stappen zetten om haar pionierservaring te delen met de sector, bijvoorbeeld via ORI, om nog meer advies- en ingenieursbureaus op de kar te krijgen.

Vanaf 2021 gaat Antea Group nog een stap verder. Naast het maatschappelijk verantwoord ondernemen, zal er ook ingezet worden op klimaatbestendig ondernemen aan de hand van de CO2-prestatieladder. De CO2-prestatieladder is een certificeerbaar managementsysteem, toegespitst op de bouwsector. Het helpt bedrijven om structureel CO2-emissies te reduceren, zowel binnen de bedrijfsvoering als in projecten én in de toeleveringsketen. De certificatie gebeurt door een geaccrediteerd en onafhankelijk organisme uit Nederland waar de CO2-prestatieladder al volledig ingeburgerd is. Maar ook de Vlaamse en Waalse overheid zijn de CO2-prestatieladder aan het testen bij grote overheidsopdrachten: “Concreet zullen bedrijven die hun CO2-uitstoot verminderen een grotere kans maken om aan deze overheidsopdrachten deel te nemen.” (bron: CO2-prestatieladder van de Vlaamse Overheid). Antea Group zal er klaar voor zijn.

Bron: persbericht Antea Group


Lees ook

Sector

24 november 2020

VBO 125 & Beyond: 'De advies- en ingenieursbureaus in 2030'

Het VBO vroeg zijn leden-sectorfederaties hoe zij hun sector zien evolueren richting 2030. Christophe Hautier, managing director van ORI, blikt vooruit.

lees meer

Professioneel

1 november 2020

Ministrieel Besluit COVID-19: 'Telethuiswerk verplicht'

Telethuiswerk is vanaf 02/11/2020 verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

lees meer

Leden

27 oktober 2020

Antea Group ontvangt internationaal certificaat voor duurzaamheidsinspanningen van het United Nations Institute for Training and Research

Dit jaar behaalde Antea Group Belgium voor de derde keer op rij het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) voor haar bijdrage aan de 17 Sustainable Development Goals of SDGs. En daarom ontving het advies- en ingenieursbureau vandaag – op de Dag Duurzaam Ondernemen – ook het internationale SDG Pioneer-certificaat van het United Nations Institute for Training and Research (UNITAR). Ze deelt hier haar pionierservaring met de leden van ORI.

lees meer