Professioneel

19 oktober 2020

COVID-19: Telewerk is opnieuw de regel

Telewerk maakt deel uit van de maatregelen die op vrijdag 16 oktober 2020 werden overeengekomen ter bestrijding van het COVID-19-virus, net zoals de verplichte sluiting van de inrichtingen uit de horecasector. Voor advies- en ingenieursbureaus geldt dus ook weer de verplichting om waar mogelijk te telewerken.

 

Belangrijk hierbij is wel te melden dat er rekening moet gehouden worden met de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening, en dat het evenwel belangrijk is dat personeelsleden een band behouden met zowel hun collega's als de onderneming, vereniging of dienst waarin of waarvoor zij werken. Ook wordt gesteld dat de werkgever goed georganiseerde en beperkte terugkeermomenten kan inplannen voor de telethuiswerkers, met respect voor de sanitaire voorschriften. 


Indien telethuiswerk niet wordt toegepast, moeten de ondernemingen, verenigingen en diensten de regels van social distancing garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.


In het kort:

Telethuiswerk is opnieuw de regel:

  • in alle ondernemingen, alle verenigingen en alle diensten;
  • voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent;
  • en in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat.

Alle ondernemingen, verenigingen en diensten kunnen eveneens goed georganiseerde ‘terugkeermomenten’ organiseren, en met respect voor de sanitaire voorschriften.

 

De generieke gids ter bestrijding van de verspreiding van COVID-19 op het werk (versie 2) en de sectorgidsen kan je hier terugvinden. 

 

 

Bronnen: FOD WASO, Partena Professional


Lees ook

Sector

24 november 2020

VBO 125 & Beyond: 'De advies- en ingenieursbureaus in 2030'

Het VBO vroeg zijn leden-sectorfederaties hoe zij hun sector zien evolueren richting 2030. Christophe Hautier, managing director van ORI, blikt vooruit.

lees meer

Professioneel

1 november 2020

Ministrieel Besluit COVID-19: 'Telethuiswerk verplicht'

Telethuiswerk is vanaf 02/11/2020 verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

lees meer

Leden

27 oktober 2020

Antea Group ontvangt internationaal certificaat voor duurzaamheidsinspanningen van het United Nations Institute for Training and Research

Dit jaar behaalde Antea Group Belgium voor de derde keer op rij het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) voor haar bijdrage aan de 17 Sustainable Development Goals of SDGs. En daarom ontving het advies- en ingenieursbureau vandaag – op de Dag Duurzaam Ondernemen – ook het internationale SDG Pioneer-certificaat van het United Nations Institute for Training and Research (UNITAR). Ze deelt hier haar pionierservaring met de leden van ORI.

lees meer