Sector

16 oktober 2020

Wijzigingsbesluit omgevingsvergunning goedgekeurd

Op 11 september 2020 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed, waarmee wijzigingen worden aangebracht aan:

 

  • het Omgevingsvergunningenbesluit;
  • het besluit van 23 september 2016 houdende subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning;
  • Bijlage 1 van VLAREM.

 

Daarnaast wordt het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opleiding van gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren en voor de betaling van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren in kleine gemeenten opgeheven. 

Het besluit van 11 september 2020 heeft betrekking op:

1.    Aanpassingen in het kader van meldingen
2.    Mogelijkheid om ook de bijstelling van RO-voorwaarden te vragen
3.    Aanpassingen in het kader van advisering
4.    Aanpassingen in het kader van het openbaar onderzoek
5.    Maximaal digitaal
6.    Aanpassingen van de bevoegdheid van de gewestelijk omgevingsambtenaar
7.    Omgevingsvergunningscommissies
8.    Formeel-technische aanpassingen

 

Enkele bepalingen rond de omgevingsvergunningscommissies treden reeds in werking op 15 september 2020.

 

De bepalingen in het kader van meldingen en bijstelling van (RO)-voorwaarden treden in werking op 3 november 2020. De andere bepalingen treden in werking op 23 oktober 2020, 10 dagen na de publicatie van het wijzigingsbesluit.

Lees verder op de website van het Omgevingsloket


Lees ook

Professioneel

19 oktober 2020

COVID-19: Telewerk is opnieuw de regel

Telewerk maakt deel uit van de maatregelen die op vrijdag 16 oktober 2020 werden overeengekomen ter bestrijding van het COVID-19-virus, net zoals de verplichte sluiting van de inrichtingen uit de horecasector. Voor advies- en ingenieursbureaus geldt dus ook weer de verplichting om waar mogelijk te telewerken.

lees meer

Sector

16 oktober 2020

Wijzigingsbesluit omgevingsvergunning goedgekeurd

Op 11 september 2020 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed, waarmee wijzigingen worden aangebracht aan: het Omgevingsvergunningenbesluit; het besluit van 23 september 2016 houdende subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning; Bijlage 1 van VLAREM.

lees meer

Sector

12 oktober 2020

Vlawebo: 'Code rood voor wegen- en rioleringsaannemers'

De openbare aanbestedingen voor wegen- en rioleringswerken zijn na het bouwverlof zo goed als stilgevallen. De orderboeken van de wegenbouwers slinken (ze zijn ondertussen één derde lager dan normaal), de onzekerheid in de sector neemt toe. VlaWeBo (Vlaamse Wegenbouwers) roept de aanbestedende overheden op om na de ‘coronadip’ het aanbestedingsritme snel weer op kruissnelheid te brengen. Er mogen zeker geen beschikbare middelen verloren gaan.

lees meer