Sector

16 oktober 2020

Wijzigingsbesluit omgevingsvergunning goedgekeurd

Op 11 september 2020 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed, waarmee wijzigingen worden aangebracht aan:

 

  • het Omgevingsvergunningenbesluit;
  • het besluit van 23 september 2016 houdende subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning;
  • Bijlage 1 van VLAREM.

 

Daarnaast wordt het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opleiding van gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren en voor de betaling van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren in kleine gemeenten opgeheven. 

Het besluit van 11 september 2020 heeft betrekking op:

1.    Aanpassingen in het kader van meldingen
2.    Mogelijkheid om ook de bijstelling van RO-voorwaarden te vragen
3.    Aanpassingen in het kader van advisering
4.    Aanpassingen in het kader van het openbaar onderzoek
5.    Maximaal digitaal
6.    Aanpassingen van de bevoegdheid van de gewestelijk omgevingsambtenaar
7.    Omgevingsvergunningscommissies
8.    Formeel-technische aanpassingen

 

Enkele bepalingen rond de omgevingsvergunningscommissies treden reeds in werking op 15 september 2020.

 

De bepalingen in het kader van meldingen en bijstelling van (RO)-voorwaarden treden in werking op 3 november 2020. De andere bepalingen treden in werking op 23 oktober 2020, 10 dagen na de publicatie van het wijzigingsbesluit.

Lees verder op de website van het Omgevingsloket


Lees ook

Sector

24 april 2021

Europese markt voor advies- en ingenieursbureaus: nieuwe groei wijst op optimisme na crisis

Als lid van de European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA) heeft ORI ook bijgedragen aan de laatste Industry Barometer, die laat zien dat de 12 maanden van de COVID-19-pandemie invloed hebben gehad op het aannamebeleid, de orderportefeuille, de omzet en de winstgevendheid. Als teken van de ‘terugkeer naar normaal’ is het personeelstekort momenteel echter de grootste uitdaging voor de advies- en ingenieurssector in Europa.

lees meer

stORIes

22 april 2021

Een haalbaar warmtezoneringsplan voor Evergem

stORIes / Aan het woord: Patrick Verdonck (Antea Group) over klimaat.

stORIes is de ledenblog van ORI.

lees meer

stORIes

22 april 2021

Kortrijk, de slimste smart energy community in Vlaanderen

stORIes / Aan het woord: Patrick Verdonck (Antea Group) over energietransitie.

stORIes is de ledenblog van ORI.

lees meer