Sector

17 juli 2020

Maak kennis met de UOB versie 1.0

In Nederland werd op 4 juni de eerste versie van het UOB-platform opengesteld. De UOB biedt advies- en ingenieursbureaus, technisch dienstverleners en onderaannemers straks de mogelijkheid om samen te werken op basis van één standaard: ETIM en ETIM-MC gestructureerde fabrikantdata. De open standaard zorgt ervoor dat 3D-modellen tussen partijen in de keten ook echt uitwisselbaar zijn, ongeacht verschillende CAD-applicaties. Zowel in alle fasen van het ontwerpproces, als ook daarna in calculatie, bestelling, levering en realisatie, tot en met onderhoud en langjarig beheer. De UOB is een versnellingsproject van de DigiDeal Gebouwde Omgeving en betekent een cruciale stap vooruit voor het Bouwwerk Informatie Model 3D (BIM 3D).

 

Op initiatief van de Groep Groot van Techniek Nederland en 2BA wordt het project open Uniforme Objecten Bibliotheek begin 2018 opgestart. Ook Ketenstandaard Bouw en Installatie en de Federatie Elektrotechniek (Fedet) – als vertegenwoordiger van alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige leveranciers – zijn belangrijke partners. 2BA voert het project uit en neemt ook de exploitatie van de UOB op zich. Deze uitvoeringsinstantie levert nu al gestandaardiseerde en gevalideerde productdata voor de installatiebranche.

 

De objectenbibliotheek draagt bij aan de doelstellingen van de DigiDealGo, het nationaal Digitaliseringsprogramma Gebouwde Omgeving van de overheid en de bouwketen. Het is om die reden ingediend en erkend als versnellingsproject. 

 

Na een gedegen onderzoek en Proof of Concept wordt de ontwikkeling gestart op basis van twaalf use cases geformuleerd door een groep van BIM-experts van installatiebedrijven en productexperts van fabrikanten. In juli 2019 krijgt de unieke samenwerkingscombinatie van Cadac Group en Itannex (CiC) de opdracht het platform te ontwikkelen samen met 2BA. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van technisch diensteverleners, fabrikanten en sectorpartners monitort zorgvuldig en veelvuldig de voortgang.

 

De UOB versie 1.0 is een operationeel platform, waarvan de basis nu continu wordt uitgebreid en doorontwikkeld. De UOB biedt straks de mogelijkheid om in iedere CAD-applicatie, ETIM-MC gestructureerde fabrikantdata samen te voegen met template objecten tot lichte, rijke en gestandaardiseerde 3D-objecten. Voor alle functionaliteiten worden demo-films gemaakt. De eerste twee kun je bekijken via deze links:

 

 

Meer informatie over de UOB vind je op de officiële website.


Lees ook

Sector

7 augustus 2020

'Problematische vooruitzichten voor najaar en 2021'

Via Bouwkroniek - Voor de meeste Vlaamse aannemers zit de bouwvakantie er op. De vooruitzichten voor het najaar zien er evenwel niet rooskleurig uit. Uit de recente bouwbarometer van Bouwunie blijkt dat er een licht herstel is in het ondernemersvertrouwen, maar dat nieuwe opdrachten uitblijven. Bouwunie vreest voor een crisis op middellange termijn en vraagt de overheden om voor investeringshefbomen te zorgen.

lees meer

Sector

23 juli 2020

Arcadis and Tractebel contribute to the 'Sustainable Development and a Greener Economy in low and middle-income countries'

EFCA, the European Federation of Engineering Consultancy Associations, published the 'Sustainable Development and a Greener Economy in low and middle-income countries' booklet, where they are demonstrating the European Consulting Engineers’ capabilities to contribute to the 2030 Sustainable Development Agenda and the external dimension of the European Green Deal, by preparing climate-friendly public and private investment projects and introducing new solutions, management processes, and innovative practices that accelerate the achievement of SDGs.

lees meer

Sector

17 juli 2020

Maak kennis met de UOB versie 1.0

In Nederland werd op 4 juni de eerste versie van het UOB-platform opengesteld. De UOB biedt advies- en ingenieursbureaus, technisch dienstverleners en onderaannemers straks de mogelijkheid om samen te werken op basis van één standaard: ETIM en ETIM-MC gestructureerde fabrikantdata. De open standaard zorgt ervoor dat 3D-modellen tussen partijen in de keten ook echt uitwisselbaar zijn, ongeacht verschillende CAD-applicaties.

lees meer