Sector

17 juli 2020

Maak kennis met de UOB versie 1.0

In Nederland werd op 4 juni de eerste versie van het UOB-platform opengesteld. De UOB biedt advies- en ingenieursbureaus, technisch dienstverleners en onderaannemers straks de mogelijkheid om samen te werken op basis van één standaard: ETIM en ETIM-MC gestructureerde fabrikantdata. De open standaard zorgt ervoor dat 3D-modellen tussen partijen in de keten ook echt uitwisselbaar zijn, ongeacht verschillende CAD-applicaties. Zowel in alle fasen van het ontwerpproces, als ook daarna in calculatie, bestelling, levering en realisatie, tot en met onderhoud en langjarig beheer. De UOB is een versnellingsproject van de DigiDeal Gebouwde Omgeving en betekent een cruciale stap vooruit voor het Bouwwerk Informatie Model 3D (BIM 3D).

 

Op initiatief van de Groep Groot van Techniek Nederland en 2BA wordt het project open Uniforme Objecten Bibliotheek begin 2018 opgestart. Ook Ketenstandaard Bouw en Installatie en de Federatie Elektrotechniek (Fedet) – als vertegenwoordiger van alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige leveranciers – zijn belangrijke partners. 2BA voert het project uit en neemt ook de exploitatie van de UOB op zich. Deze uitvoeringsinstantie levert nu al gestandaardiseerde en gevalideerde productdata voor de installatiebranche.

 

De objectenbibliotheek draagt bij aan de doelstellingen van de DigiDealGo, het nationaal Digitaliseringsprogramma Gebouwde Omgeving van de overheid en de bouwketen. Het is om die reden ingediend en erkend als versnellingsproject. 

 

Na een gedegen onderzoek en Proof of Concept wordt de ontwikkeling gestart op basis van twaalf use cases geformuleerd door een groep van BIM-experts van installatiebedrijven en productexperts van fabrikanten. In juli 2019 krijgt de unieke samenwerkingscombinatie van Cadac Group en Itannex (CiC) de opdracht het platform te ontwikkelen samen met 2BA. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van technisch diensteverleners, fabrikanten en sectorpartners monitort zorgvuldig en veelvuldig de voortgang.

 

De UOB versie 1.0 is een operationeel platform, waarvan de basis nu continu wordt uitgebreid en doorontwikkeld. De UOB biedt straks de mogelijkheid om in iedere CAD-applicatie, ETIM-MC gestructureerde fabrikantdata samen te voegen met template objecten tot lichte, rijke en gestandaardiseerde 3D-objecten. Voor alle functionaliteiten worden demo-films gemaakt. De eerste twee kun je bekijken via deze links:

 

 

Meer informatie over de UOB vind je op de officiële website.


Lees ook

Professioneel

15 januari 2021

FIDIC: 'Workplace challenges and best practices due to COVID-19'

This article is based on a market analysis by FIDIC and focuses on new and evolved challenges faced by consulting engineering firms in their internal environment with respect to their staff and facilities and their resulting best practices.

lees meer

Beleid

6 januari 2021

Het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap schiet uit de startblokken

Sinds 1 januari 2021 is het Vlaams Energieagentschap (VEA) versterkt met een deel van de afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG) van het departement Omgeving tot één verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid, namelijk het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap of kortweg VEKA.

lees meer

Beleid

14 december 2020

Herbekijk hier het webinar 'Vlaamse Veerkracht'

De Vlaamse regering organiseerde op 11 december 2020 in samenwerking met VLEVA een webinar over de concrete implementatie van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ en de link met Europese financiering. Het doel was om alle stakeholders bijeen te brengen om hen te informeren over hoe het investeringsplan de volgende maanden zal uitgerold worden. Klik hier voor de volledige opname en de presentaties van de verschillende ministers.

lees meer