Sector

3 juli 2020

ORI werkt samen met de VCB aan het imago van de bouw als maatschappelijke sector op hoogtechnologische koers

De bouwsector levert vandaag een cruciale bijdrage tot het aangaan van de klimaatuitdagingen maar ook aan een kwaliteitsvolle zorg en onderwijs, aan groen en milieu, aan mobiliteit, aan energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, aan waterzuivering en waterbescherming, aan circulair bouwen, aan een leefbare omgeving, aan sport en gezondheid.

 

De Confederatie Bouw stelt evenwel vast dat die cruciale bijdrage te weinig bekend bij het grote publiek en meer in bijzonder ook bij jongeren onbekend is. In de uiteenlopende opleidingen die voor de bouwsector van nut kunnen zijn, vermindert de instroom.

 

Daarom reikt de Confederatie Bouw de hand aan verschillende partners om gezamenlijk de cruciale maatschappelijke en tegelijk innovatieve rol van de bouw uit te dragen maar tegelijk om nieuwe initiatieven waardoor de sector op een professionelere manier kan werken aan een nieuwe werk- en leefomgeving, te stimuleren en beter kenbaar te maken. Vernieuwing en visibiliteit gaan zo hand in hand. Naarmate er in de sector en in de opleidingen die tot de sector voorbereiden, meer innovaties tot stand komen, zullen er zich ook meer gelegenheden voordoen om positief in het daglicht te komen.

 

ORI is één van deze partners, en met het charter (lees het hier) nemen we samen met de Confederatie Bouw het engagement op om de innovatieve knowhow van de Vlaamse bouw te valoriseren en mee kenbaar te maken.

 

Om de laatste trends in de bouw en het grote maatschappelijke belang van sector breed uit te dragen en vooral bij jongeren onder de aandacht te brengen, werd de online campagne #WERFZE gelanceerd (binnenkort live).


Lees ook

Sector

7 augustus 2020

'Problematische vooruitzichten voor najaar en 2021'

Via Bouwkroniek - Voor de meeste Vlaamse aannemers zit de bouwvakantie er op. De vooruitzichten voor het najaar zien er evenwel niet rooskleurig uit. Uit de recente bouwbarometer van Bouwunie blijkt dat er een licht herstel is in het ondernemersvertrouwen, maar dat nieuwe opdrachten uitblijven. Bouwunie vreest voor een crisis op middellange termijn en vraagt de overheden om voor investeringshefbomen te zorgen.

lees meer

Sector

23 juli 2020

Arcadis and Tractebel contribute to the 'Sustainable Development and a Greener Economy in low and middle-income countries'

EFCA, the European Federation of Engineering Consultancy Associations, published the 'Sustainable Development and a Greener Economy in low and middle-income countries' booklet, where they are demonstrating the European Consulting Engineers’ capabilities to contribute to the 2030 Sustainable Development Agenda and the external dimension of the European Green Deal, by preparing climate-friendly public and private investment projects and introducing new solutions, management processes, and innovative practices that accelerate the achievement of SDGs.

lees meer

Sector

17 juli 2020

Maak kennis met de UOB versie 1.0

In Nederland werd op 4 juni de eerste versie van het UOB-platform opengesteld. De UOB biedt advies- en ingenieursbureaus, technisch dienstverleners en onderaannemers straks de mogelijkheid om samen te werken op basis van één standaard: ETIM en ETIM-MC gestructureerde fabrikantdata. De open standaard zorgt ervoor dat 3D-modellen tussen partijen in de keten ook echt uitwisselbaar zijn, ongeacht verschillende CAD-applicaties.

lees meer