Sector

3 juli 2020

ORI werkt samen met de VCB aan het imago van de bouw als maatschappelijke sector op hoogtechnologische koers

De bouwsector levert vandaag een cruciale bijdrage tot het aangaan van de klimaatuitdagingen maar ook aan een kwaliteitsvolle zorg en onderwijs, aan groen en milieu, aan mobiliteit, aan energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, aan waterzuivering en waterbescherming, aan circulair bouwen, aan een leefbare omgeving, aan sport en gezondheid.

 

De Confederatie Bouw stelt evenwel vast dat die cruciale bijdrage te weinig bekend bij het grote publiek en meer in bijzonder ook bij jongeren onbekend is. In de uiteenlopende opleidingen die voor de bouwsector van nut kunnen zijn, vermindert de instroom.

 

Daarom reikt de Confederatie Bouw de hand aan verschillende partners om gezamenlijk de cruciale maatschappelijke en tegelijk innovatieve rol van de bouw uit te dragen maar tegelijk om nieuwe initiatieven waardoor de sector op een professionelere manier kan werken aan een nieuwe werk- en leefomgeving, te stimuleren en beter kenbaar te maken. Vernieuwing en visibiliteit gaan zo hand in hand. Naarmate er in de sector en in de opleidingen die tot de sector voorbereiden, meer innovaties tot stand komen, zullen er zich ook meer gelegenheden voordoen om positief in het daglicht te komen.

 

ORI is één van deze partners, en met het charter (lees het hier) nemen we samen met de Confederatie Bouw het engagement op om de innovatieve knowhow van de Vlaamse bouw te valoriseren en mee kenbaar te maken.

 

Om de laatste trends in de bouw en het grote maatschappelijke belang van sector breed uit te dragen en vooral bij jongeren onder de aandacht te brengen, werd de online campagne #WERFZE gelanceerd (binnenkort live).


Lees ook

Professioneel

15 januari 2021

FIDIC: 'Workplace challenges and best practices due to COVID-19'

This article is based on a market analysis by FIDIC and focuses on new and evolved challenges faced by consulting engineering firms in their internal environment with respect to their staff and facilities and their resulting best practices.

lees meer

Beleid

6 januari 2021

Het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap schiet uit de startblokken

Sinds 1 januari 2021 is het Vlaams Energieagentschap (VEA) versterkt met een deel van de afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG) van het departement Omgeving tot één verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid, namelijk het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap of kortweg VEKA.

lees meer

Beleid

14 december 2020

Herbekijk hier het webinar 'Vlaamse Veerkracht'

De Vlaamse regering organiseerde op 11 december 2020 in samenwerking met VLEVA een webinar over de concrete implementatie van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ en de link met Europese financiering. Het doel was om alle stakeholders bijeen te brengen om hen te informeren over hoe het investeringsplan de volgende maanden zal uitgerold worden. Klik hier voor de volledige opname en de presentaties van de verschillende ministers.

lees meer