Organisatie

12 juni 2020

Jan Parys is de nieuwe voorzitter van ORI

Tijdens de Algemene Vergadering van ORI werd Jan Parys, CEO van Antea Group, officieel voorgesteld als nieuwe nationale voorzitter van de organisatie. Hij zal samen met het bestuursorgaan en de managing director van ORI, Christophe Hautier, de strategische lijnen mee helpen uitzetten. Hij volgt Bernard Gilliot (Tractebel) op, die de rol jarenlang met zeer veel inzet op zich heeft genomen. In dit artikel neemt de kersverse voorzitter het woord.

 

“De strijd tegen de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) zorgde er voor dat het openbare leven en het bedrijfsleven bijna stil vielen. Bedrijven en overheden kwamen onder druk te staan als gevolg van een gebrek aan middelen en mensen. Projecten en werven in de grond-, weg- en waterbouw  en in de gebouwenconstructie werden stelselmatig stilgelegd. Deze ontwikkelingen hadden en hebben nog steeds een grote invloed op de activiteiten van de advies- en ingenieursbureaus.

 

Dankzij een structurele implementatie van tele/thuiswerken en teleconferencing doorheen de jaren hebben onze leden reeds de nodige kennis en expertise opgebouwd om zelfs in deze uitzonderlijke omstandigheden advies- en studiewerkzaamheden zo goed mogelijk verder te zetten.

 

Advies- en ingenieursbureaus kunnen daarom borg staan voor het verder blijvend professioneel oppakken van de aan hen toevertrouwde projecten. Echter zal de huidige situatie voor gevolg kunnen hebben dat het te doorlopen traject van onze projecten onder druk komt te staan. Opdrachtgevers en stakeholders hebben namelijk meer tijd nodig om te participeren aan het proces, en het verzamelen van de benodigde data (bijvoorbeeld topografische opmetingen, bodemanalyses, stabiliteitsonderzoeken, sonderingsonderzoeken, …) kan meer tijd in beslag nemen.

 

ORI zal ook in de komende jaren advies-en ingenieursbureaus op gepaste wijze  representeren en informeren. Hiervoor stelden we onlangs onze missie en strategie vast. Wij richten onze focus op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen: energietransitie, leefbare steden, klimaatverandering, multimodale mobiliteit en circulaire economie. Het steeds sneller veranderen van onze omgeving is hierbij de enige constante.

 

We wensen onze huidige leefwereld optimaal te doorgronden om onze toekomstige situatie op een innovatieve wijze te verbeteren.“

 

Jan Parys

Voorzitter ORI vzw

CEO Antea Group


Lees ook

Pers

7 juli 2020

OPEN BRIEF - Maak van renovaties en vernieuwbouw een essentiële pijler in het Vlaamse heropbouwbeleid

De bouwsector, met meer dan 187.000 directe en meer dan 243.000 indirecte jobs in Vlaanderen en met een jaarlijkse omzet van 51 miljard euro, is een essentiële pijler voor de heropbouw van de Vlaamse economie na corona. Beleid dat focust op renovatie en vernieuwbouw zal zorgen voor lokale investeringen, jobcreatie en lagere energiefacturen, en helpt Vlaanderen ook zijn energiedoelstellingen bereiken.

lees meer

Sector

3 juli 2020

ORI werkt samen met de VCB aan het imago van de bouw als maatschappelijke sector op hoogtechnologische koers

ORI is één van de ondertekenaars van het charter waarbij we samen met de Confederatie Bouw het engagement nemen om de innovatieve knowhow van de Vlaamse bouw te valoriseren en mee kenbaar te maken

lees meer

Professioneel

1 juli 2020

De blijvende gevolgen van de lockdown op ondernemingen

Monard Law en Group S organiseerden op 25 juni 2020 een webinar rond de blijvende gevolgen van de lockdown op ondernemingen. Dit webinar werd opgenomen en kan hier bekeken worden.

lees meer