Sector

6 mei 2020

Waterbeleidsnota 2020-2025

Op 3 april 2020 stelde de Vlaamse Regering een nieuwe waterbeleidsnota vast, met haar visie op het waterbeleid voor de periode tot 2025. Hiermee biedt ze een daadkrachtig antwoord op de waterbeheerkwesties: de grote thema's die er voor zorgen dat we de waterdoelstellingen niet halen.

 

In de waterbeleidsnota verduidelijkt de Vlaamse Regering op welke manier ze de komende jaren het waterbeleid zal versterken en heroriënteren.

 

Deze derde Waterbeleidsnota is voor onze sector belangrijk omdat de inhoud ervan nu vertaald moet worden in de stoomgebiedbeheerplannen. Deze plannen moeten dan leiden tot actie op het terrein. 

 

Met name de drastisch voorgestelde aanpak van de waterlopen is een interessante insteek voor alle bureaus: Hermeandering, herstel wetlands, heraanleg oeverzones … Ook het klimaatbestendig maken van de rioleringen geeft nieuwe uitdagingen op korte termijn.

 

Een inspiratiebron voor onze studiebureaus!

 

Lees verder op het ledengedeelte (inloggen vereist).

 


Lees ook

Pers

7 juli 2020

OPEN BRIEF - Maak van renovaties en vernieuwbouw een essentiële pijler in het Vlaamse heropbouwbeleid

De bouwsector, met meer dan 187.000 directe en meer dan 243.000 indirecte jobs in Vlaanderen en met een jaarlijkse omzet van 51 miljard euro, is een essentiële pijler voor de heropbouw van de Vlaamse economie na corona. Beleid dat focust op renovatie en vernieuwbouw zal zorgen voor lokale investeringen, jobcreatie en lagere energiefacturen, en helpt Vlaanderen ook zijn energiedoelstellingen bereiken.

lees meer

Sector

3 juli 2020

ORI werkt samen met de VCB aan het imago van de bouw als maatschappelijke sector op hoogtechnologische koers

ORI is één van de ondertekenaars van het charter waarbij we samen met de Confederatie Bouw het engagement nemen om de innovatieve knowhow van de Vlaamse bouw te valoriseren en mee kenbaar te maken

lees meer

Professioneel

1 juli 2020

De blijvende gevolgen van de lockdown op ondernemingen

Monard Law en Group S organiseerden op 25 juni 2020 een webinar rond de blijvende gevolgen van de lockdown op ondernemingen. Dit webinar werd opgenomen en kan hier bekeken worden.

lees meer