Sector

25 maart 2020

Onderzoek omtrent de komst van het BIM-gericht werken binnen de (wegen)bouwsector

De (wegen)bouwsector wordt vandaag de dag steeds meer en meer overheerst door de aanwezigheid van het BIM-gericht werken. De overschakeling van een traditioneel proces naar het proces volgens het BIM-principe is volop bezig. Men is het erover eens dat BIM “de toekomst” is. Maar wat maakt nu de komst van het BIM zo interessant en hoe positioneren bedrijven zich ten opzichte van deze digitalisering.

 

De laatste jaren wordt de druk om te gaan digitaliseren steeds groter en groter in onze maatschappij. Aan de hand van digitale technologieën probeert men het bedrijfsmodel te veranderen en zo het proces naar een digitaal bedrijf te realiseren. Dit gebeurt ook in de bouwsector in het algemeen en meer specifiek in de wegenbouw.

 

De digitalisering is niet voor iedereen voor de hand liggend en iedereen gaat er op zijn manier mee om. Om een beter beeld te kunnen scheppen van hoe ver we staan in deze omschakeling willen wij u vriendelijk verzoeken de online vragenlijst zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. U neemt geheel vrijwillig deel aan deze studie. U heeft steeds de mogelijkheid om al dan niet aan deze studie deel te nemen of om uw deelname aan de studie stop te zetten.
 

Het spreekt voor zich dat uw antwoorden strikt vertrouwelijk zijn en volledig anoniem verwerkt worden. De antwoorden van alle respondenten worden samengevoegd en verder verwerkt. Uw identiteit en uw deelname aan deze studie worden strikt vertrouwelijk behandeld. U zult niet bij naam of op een andere herkenbare wijze geïdentificeerd worden in dossiers, resultaten of publicaties in verband met de studie.

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, in het kader van een masterproef. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst, waaraan u kan deelnemen door op onderstaande knop te klikken. Deadline is 14 april 2020. 

Vul hier de enquĂȘte in


Lees ook

Sector

24 november 2020

VBO 125 & Beyond: 'De advies- en ingenieursbureaus in 2030'

Het VBO vroeg zijn leden-sectorfederaties hoe zij hun sector zien evolueren richting 2030. Christophe Hautier, managing director van ORI, blikt vooruit.

lees meer

Professioneel

1 november 2020

Ministrieel Besluit COVID-19: 'Telethuiswerk verplicht'

Telethuiswerk is vanaf 02/11/2020 verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

lees meer

Leden

27 oktober 2020

Antea Group ontvangt internationaal certificaat voor duurzaamheidsinspanningen van het United Nations Institute for Training and Research

Dit jaar behaalde Antea Group Belgium voor de derde keer op rij het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) voor haar bijdrage aan de 17 Sustainable Development Goals of SDGs. En daarom ontving het advies- en ingenieursbureau vandaag – op de Dag Duurzaam Ondernemen – ook het internationale SDG Pioneer-certificaat van het United Nations Institute for Training and Research (UNITAR). Ze deelt hier haar pionierservaring met de leden van ORI.

lees meer