Sector

25 maart 2020

Onderzoek omtrent de komst van het BIM-gericht werken binnen de (wegen)bouwsector

De (wegen)bouwsector wordt vandaag de dag steeds meer en meer overheerst door de aanwezigheid van het BIM-gericht werken. De overschakeling van een traditioneel proces naar het proces volgens het BIM-principe is volop bezig. Men is het erover eens dat BIM “de toekomst” is. Maar wat maakt nu de komst van het BIM zo interessant en hoe positioneren bedrijven zich ten opzichte van deze digitalisering.

 

De laatste jaren wordt de druk om te gaan digitaliseren steeds groter en groter in onze maatschappij. Aan de hand van digitale technologieën probeert men het bedrijfsmodel te veranderen en zo het proces naar een digitaal bedrijf te realiseren. Dit gebeurt ook in de bouwsector in het algemeen en meer specifiek in de wegenbouw.

 

De digitalisering is niet voor iedereen voor de hand liggend en iedereen gaat er op zijn manier mee om. Om een beter beeld te kunnen scheppen van hoe ver we staan in deze omschakeling willen wij u vriendelijk verzoeken de online vragenlijst zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. U neemt geheel vrijwillig deel aan deze studie. U heeft steeds de mogelijkheid om al dan niet aan deze studie deel te nemen of om uw deelname aan de studie stop te zetten.
 

Het spreekt voor zich dat uw antwoorden strikt vertrouwelijk zijn en volledig anoniem verwerkt worden. De antwoorden van alle respondenten worden samengevoegd en verder verwerkt. Uw identiteit en uw deelname aan deze studie worden strikt vertrouwelijk behandeld. U zult niet bij naam of op een andere herkenbare wijze geïdentificeerd worden in dossiers, resultaten of publicaties in verband met de studie.

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, in het kader van een masterproef. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst, waaraan u kan deelnemen door op onderstaande knop te klikken. Deadline is 14 april 2020. 

Vul hier de enquĂȘte in


Lees ook

Organisatie

29 maart 2020

De kracht van het netwerk en maatschappelijk relevante expertise

Net voor de coronavirus-crisis toesloeg in ons land, werd Christophe Hautier, managing director van ORI, uitgenodigd door David Nassen van BSAE, de Belgian Society of Association Executives, voor een dubbelgesprek met Nicolas Van Praet van het Netwerk tegen Armoede, over de kracht van het netwerk en maatschappelijke relevante expertise.

lees meer

Sector

28 maart 2020

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters wil zoveel mogelijk wegenwerken doorvoeren of heropstarten

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters roept op om zoveel mogelijk wegenwerken in deze periode uit te voeren en neemt maatregelen om liquiditeitsproblemen bij de wegenbouwsector te voorkomen.

lees meer

Sector

27 maart 2020

Lantis gunt ontwerp tweede Tijsmanstunnel aan Arcadis en Tractebel

ORI-leden Tractebel en Arcadis krijgen van Lantis de opdracht om een studie aan te vatten voor de realisatie van een tweede Tijsmanstunnel. De huidige Tijsmanstunnel, een onderdeel van de R2 in het noorden van Antwerpen, heeft zijn capaciteit bereikt en vormt daardoor vaak een bottleneck in de vlotte afwikkeling van het internationale en lokale verkeer. De realisatie van een tweede verbinding onder het Kanaaldok staat daarom hoog op de prioriteitenlijst en maakt bovendien deel uit van het Toekomstverbond.

lees meer