Sector

25 maart 2020

Onderzoek omtrent de komst van het BIM-gericht werken binnen de (wegen)bouwsector

De (wegen)bouwsector wordt vandaag de dag steeds meer en meer overheerst door de aanwezigheid van het BIM-gericht werken. De overschakeling van een traditioneel proces naar het proces volgens het BIM-principe is volop bezig. Men is het erover eens dat BIM “de toekomst” is. Maar wat maakt nu de komst van het BIM zo interessant en hoe positioneren bedrijven zich ten opzichte van deze digitalisering.

 

De laatste jaren wordt de druk om te gaan digitaliseren steeds groter en groter in onze maatschappij. Aan de hand van digitale technologieën probeert men het bedrijfsmodel te veranderen en zo het proces naar een digitaal bedrijf te realiseren. Dit gebeurt ook in de bouwsector in het algemeen en meer specifiek in de wegenbouw.

 

De digitalisering is niet voor iedereen voor de hand liggend en iedereen gaat er op zijn manier mee om. Om een beter beeld te kunnen scheppen van hoe ver we staan in deze omschakeling willen wij u vriendelijk verzoeken de online vragenlijst zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. U neemt geheel vrijwillig deel aan deze studie. U heeft steeds de mogelijkheid om al dan niet aan deze studie deel te nemen of om uw deelname aan de studie stop te zetten.
 

Het spreekt voor zich dat uw antwoorden strikt vertrouwelijk zijn en volledig anoniem verwerkt worden. De antwoorden van alle respondenten worden samengevoegd en verder verwerkt. Uw identiteit en uw deelname aan deze studie worden strikt vertrouwelijk behandeld. U zult niet bij naam of op een andere herkenbare wijze geïdentificeerd worden in dossiers, resultaten of publicaties in verband met de studie.

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, in het kader van een masterproef. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst, waaraan u kan deelnemen door op onderstaande knop te klikken. Deadline is 14 april 2020. 

Vul hier de enquĂȘte in


Lees ook

Sector

7 augustus 2020

'Problematische vooruitzichten voor najaar en 2021'

Via Bouwkroniek - Voor de meeste Vlaamse aannemers zit de bouwvakantie er op. De vooruitzichten voor het najaar zien er evenwel niet rooskleurig uit. Uit de recente bouwbarometer van Bouwunie blijkt dat er een licht herstel is in het ondernemersvertrouwen, maar dat nieuwe opdrachten uitblijven. Bouwunie vreest voor een crisis op middellange termijn en vraagt de overheden om voor investeringshefbomen te zorgen.

lees meer

Sector

23 juli 2020

Arcadis and Tractebel contribute to the 'Sustainable Development and a Greener Economy in low and middle-income countries'

EFCA, the European Federation of Engineering Consultancy Associations, published the 'Sustainable Development and a Greener Economy in low and middle-income countries' booklet, where they are demonstrating the European Consulting Engineers’ capabilities to contribute to the 2030 Sustainable Development Agenda and the external dimension of the European Green Deal, by preparing climate-friendly public and private investment projects and introducing new solutions, management processes, and innovative practices that accelerate the achievement of SDGs.

lees meer

Sector

17 juli 2020

Maak kennis met de UOB versie 1.0

In Nederland werd op 4 juni de eerste versie van het UOB-platform opengesteld. De UOB biedt advies- en ingenieursbureaus, technisch dienstverleners en onderaannemers straks de mogelijkheid om samen te werken op basis van één standaard: ETIM en ETIM-MC gestructureerde fabrikantdata. De open standaard zorgt ervoor dat 3D-modellen tussen partijen in de keten ook echt uitwisselbaar zijn, ongeacht verschillende CAD-applicaties.

lees meer