Sector

23 maart 2020

Dossier rond de compensatievergoedingen bijna afgerond

Op 23 maart 2020 is ORI akkoord gegaan met het opgestelde beoordelingskader van Aquafin, mits enkele specifieke aandachtspunten, waardoor het dossier rond de compensatievergoedingen op korte termijn tot een goed einde gebracht kan worden. 

 

Het dossier, dat door ORI nauwgezet wordt opgevolgd via Henri Jouret, voorzitter van ORI Vlaanderen, komt dankzij deze recente evolutie in een laatste fase terecht. Het beoordelingskader van Aquafin werd intern door enkele leden geëvalueerd en goedgekeurd, maar er werd wel gevraagd om rekening te houden met een aantal specifieke aandachtspunten. 

 

ORI is verheugd dat er op korte termijn tot een werkbare afsluiting van het dossier kan gekomen worden, en wil hierbij ook Aquafin bedanken voor de inzet en de vruchtbare samenwerking.

 

Bekijk hier het beoordelingskader en onze feedback (inloggen vereist)


Lees ook

Sector

24 november 2020

VBO 125 & Beyond: 'De advies- en ingenieursbureaus in 2030'

Het VBO vroeg zijn leden-sectorfederaties hoe zij hun sector zien evolueren richting 2030. Christophe Hautier, managing director van ORI, blikt vooruit.

lees meer

Professioneel

1 november 2020

Ministrieel Besluit COVID-19: 'Telethuiswerk verplicht'

Telethuiswerk is vanaf 02/11/2020 verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

lees meer

Leden

27 oktober 2020

Antea Group ontvangt internationaal certificaat voor duurzaamheidsinspanningen van het United Nations Institute for Training and Research

Dit jaar behaalde Antea Group Belgium voor de derde keer op rij het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) voor haar bijdrage aan de 17 Sustainable Development Goals of SDGs. En daarom ontving het advies- en ingenieursbureau vandaag – op de Dag Duurzaam Ondernemen – ook het internationale SDG Pioneer-certificaat van het United Nations Institute for Training and Research (UNITAR). Ze deelt hier haar pionierservaring met de leden van ORI.

lees meer