Regelgeving

10 december 2018

De nieuwe vennootschapsregelgeving

Het doel van de vernieuwing van de vennootschapsregelgeving is om deze aanzienlijk te vereenvoudigen. Zo wordt er gesnoeid in het aantal vennootschapsvormen. Er blijven slechts vier basisvennootschappen over: de maatschap, de besloten vennootschap (‘BV’), de naamloze vennootschap (‘NV’) en de coöperatieve vennootschap (‘CV’). Deze drastische vermindering van het aantal vennootschapsvormen schept duidelijkheid en vereenvoudigt de keuze van de ondernemer om te ondernemen met een gepaste structuur.

Tevens wordt de grens tussen verenigingen en vennootschappen opnieuw helder getrokken. Samengevat verschilt een vennootschap van een vereniging door haar winstuitkering. Een vennootschap streeft winst na en keert deze winst uit aan haar vennoten. Verenigingen mogen ook winstgevende activiteiten voeren, alleen is het hen niet toegestaan die winst uit te keren aan de leden van de vereniging.

Veel van de regels van toepassing op de verenigingen werden ook geïntegreerd in het nieuwe WVV. Een groot deel van de bepalingen die gelden voor verenigingen zijn immers identiek aan of geïnspireerd op deze van vennootschappen.

De vernieuwing heeft eveneens tot doel om het Belgisch vennootschaps- en verenigingsrecht opnieuw internationaal aantrekkelijk te maken. De Belgische wetgever is in het verleden vaak een stuk verder gegaan dan nodig bij de omzetting van Europese richtlijnen. Onze noorderburen deden dit niet en ontwikkelden met de BV en flex-BV een van meest succesvolle vennootschapsvormen van Europa. Het WVV moet van het Belgische vennootschapsrecht een internationaal succesproduct maken.

Om ondernemers hierbij te helpen, heeft het VBO daarom in nauwe samenwerking met Fednot en Graydon Belgium NV een brochure uitgegeven die de belangrijkste punten van de hervorming beknopt toelicht. U kan deze hieronder downloaden.