Sloopopvolgingsplan

26 november 2018

Implementatie nieuwe acceptatiebeleid haalbaar dankzij overgangsmaatregelen

Op 22 juni 2018 werden deze officieel goedgekeurd door de minister van leefmilieu, een 2e versie werd officieel goedgekeurd op 1 oktober 2018.

 

De overgangsmaatregelen zijn, afhankelijk van de situatie, van toepassing tot 24/02/2019 of ten laatste 31/12/2019. Tijdens deze periode blijft de aanvraag van een verwerkingstoelating vereist om het puin met het LMRP-label bij de (mobiele en vaste) breekinstallatie aan te bieden.

Voor een volledig overzicht van de overgangsbepalingen verwijzen we naar

 1. Besluit tot wijziging van de voorwaarden voor een traceerbaarheidssysteem (incl. overgangsmaatregelen)
 2. de schema’s:
  • Schema-overgangsmaatregelen-deelprocedure-infrastructuur
  • Schema-overgangsmaatregelen-deelprocedure-gebouwen

Kort samengevat:

Voor werken gestart vóór 24/08/2018

De puinfractie kan als LMRP bij de breker worden aangeleverd, zonder dat een sloopopvolgingsplan (SOP) werd opgemaakt, voor werken waarvoor:

 • geen Vlarema-verplichting (artikel 4.3.3) geldt voor de opmaak van een SOP of
 • de omgevingsvergunningsaanvraag reeds was ingediend voor 5/06/2018.

 

Voor werken gestart na 24/08/2018

Voor bepaalde werken is de opmaak van een sloopopvolgingsplan óf asbestinventaris verplicht, maar geldt er tijdelijk een soepelere traceerbaarheidsprocedure: zo is bvb. de melding van de start der werken of de opvolging van de sloopwerken door een deskundige na verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen, niet vereist. Het sloopopvolgingsplan of de asbestinventaris dient wel conform te worden verklaard door Tracimat. Daarna kan de sloper de verwerkingstoelating aanvragen bij Tracimat. Hiervoor heeft hij het referentienummer van het conform verklaarde dossier nodig (TRA-…).

 

Voor de werken waarvoor de aanvraag van de omgevingsvergunning (of bouwvergunning) gebeurde voor 5 juni 2018 of waarvoor geen vergunning nodig is, is er geen sloopopvolgingsplan of asbestinventaris vereist. De sloper kan onmiddellijk de verwerkingstoelating (type A) aanvragen bij Tracimat.

Verplichting tot opmaak van een sloopopvolgingsplan in het kader van het VLAREMA

 

De overgangsmaatregelen zijn gerelateerd aan de bepalingen van het Vlarema (artikel 4.3.3) met betrekking tot de verplichting voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan. Dit artikel stelt dat vanaf 05/06/2018 voor vergunningpslichtige werken bij de aanvraag van de sloop-/omgevingsvergunning een SOP verplicht indien het gaat om:

 • Niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 1000 m³
 • In hoofdzaak residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 5000 m³
 • Infrastructuurwerken en onderhoudswerken aan infrastructuur met een puinvolume van meer dan 250 m³

De overgangsmaatregelen stellen dat, wanneer er geen SOP-plicht geldt in het kader van het Vlarema, ook geen SOP vereist is om een verwerkingstoelating te bekomen.

Gebouwen/infrastructuur

De overgangsmaatregelen zijn bovendien verschillend naargelang de 2 hoofdstromen: puin afkomstig van de sloop van gebouwen en puin afkomstig van infrastructuurwerken. Ook bruggen en tunnels vallen onder de overgangsbepalingen inzake gebouwen.

Belangrijk !

De aanvraag van een verwerkingstoelating blijft verplicht. Voor de aanvraag van een verwerkingstoelating dient de sloper aan te sluiten bij Tracimat. De verwerkingstoelating kan enkel worden aangevraagd voor afvoer naar een breker die is aangesloten bij Tracimat.

Aansluiten bij Tracimat gebeurt via het portaal: http://www.portal.tracimat.be/.

Nieuwe opleidingssessies voor deskundigen

Wie aan de slag wil als Tracimat-deskundige, dient minstens een Tracimat-opleiding te volgen. Gezien de talrijke opkomst op de voorbije opleidingsdagen, werden er een aantal bijkomende opleidingen georganiseerd. De eerstvolgende opleiding Tracimat-deskundige infrastructuur vindt plaats op dinsdag 18 december (zie websiteen Tracimat-deskundige bouwwerken en infrastructuur op maandag 10 en dinsdag 11 december (zie website).