Bouwgerelateerde regelgeving

18 oktober 2018

Gewijzigde VLAREBO

Op de ministerraad van 21 september 2018 werd de wijziging van de grondverzetsregeling van het VLAREBO goedgekeurd.

 

Sinds vandaag loopt er een publieke consultatieronde vanuit de OVAM over de standaardprocedures en codes van goede praktijk die van toepassing zijn op het gebruik van bodemmaterialen. Door de wijziging moeten de bestaande standaardprocedures en de codes van goede praktijk herzien worden.

De door de Vlaamse Regering goedgekeurde regeling zal in voege treden op 1 april 2019.

De algemene principes van de grondverzetsregeling blijven dezelfde en de VLAREBO zorgt voor een gebruikskader en traceerbaarheidsprocedure.

 

Deze documenten zullen nog aangepast worden in functie van de opmerkingen tijdens de consultatieronde. 

 

Na goedkeuring door de Vlaamse minister zullen de definitieve, goedgekeurde documenten deze ontwerpversies vervangen.

 

De documenten zijn te vinden op de OVAM-website: https://www.ovam.be/grondverzet-herziening-grondverzetsregeling-tijdelijke-pagina 

 

Tegen ten laatste 15 november 2018 moeten de opmerkingen aan de OVAM worden overgemaakt.  Hierna worden de definitieve standaardprocedures en codes van goede praktijk bezorgd aan het kabinet.