Nov26
Opleiding

Bouwfouten, aansprakelijkheid en praktische gevolgen bij een overheidsopdracht

Brussel

Inschrijven
Opleiding

Bouwfouten, aansprakelijkheid en praktische gevolgen bij een overheidsopdracht

Deze opleiding wordt georganiseerd door By Experts, in samenwerking met ORI. 

 

Niet te missen voor advies- en ingenieursbureaus die betrokken zijn bij overheidsopdrachten voor werken. 

 • Leer risico’s tijdens en na de uitvoering van werken beperken. 
 • Ontvang tips voor het uitbreiden -of beperken- van de aansprakelijkheid van de aannemer. 
 • Ontdek wat uw mogelijkheden zijn in geval van schade. 
 • Voorkom dat u in juridische valkuilen stapt. 
 • Uitleg van de beste experts in de materie.

Programma

09:00 - 10:00 / Simon Verhoeven, advocaat Equator
Welke mogelijkheden zijn er om de aansprakelijkheid van de aannemer bij bouwopdrachten voor de publieke sector te vergroten of te beperken?

 • Welke minimale eisen worden gesteld aan de aansprakelijkheid van de aannemer tijdens de uitvoering van een werk? En na oplevering?
 • In hoeverre kan aansprakelijkheid van de aannemer worden verhoogd ? En worden beperkt?  In duur, hoogte en soort ?
 • Aandachtspunten voor publieke bouwheer en aannemer bij de afsluiting van het contract.

 

10:00 - 11:00 / Bram Tollet, advocaat Racine
Stoppen met een (onder)aannemer omdat deze onbekwaam blijkt. Wat zijn de gevolgen?  

 • Hoe stelt u vast dat de aannemer onbekwaam is? Welke formaliteiten moeten in acht worden genomen?
 • Kan de publieke opdrachtgever eisen van de hoofdaannemer dat deze stopt met een onderaannemer tijdens de uitvoering van de opdracht? Hoe?
 • Welke (andere) mogelijkheden staan tot beschikking van de bouwheer om zich te verzekeren van kwaliteit van het werk?  Voor de uitvoering ? En tijdens de uitvoering?
 • Wat zijn de financiële gevolgen van de stopzetting ?  Zijn er gevolgen voor de opleveringstermijn? Welke bepalingen neemt u hierover op in uw contract?
 • Wat zijn de gevolgen voor de overheidsopdracht? Moet er een nieuwe opdracht worden uitgeschreven?

 

11:00 - 11:30
Koffiepauze

 

11:30 - 12:30 / Christophe Lenders, advocaat GSJ
De oplevering van een werk en de gevolgen voor de aansprakelijkheid

 • Voorlopige en definitieve oplevering: wat is het verschil?
 • De juridische gevolgen van de oplevering voor de aansprakelijkheid.
 • Praktische tips en aandachtspunten voor de oplevering van een werk.

 

12:30 - 13:30
Lunch

 

13:30 - 15:00 / Bart Gheysens, juridisch adviseur Overheidsopdrachten Vlaamse Overheid
Wijzigen van de overheidsopdracht als gevolg van een schade, mag dat?

 • Mag de aanbestedende overheid een wijziging van het werk voorstellen naar aanleiding van schade die ontstaan is tijdens de uitvoering van de opdracht?  Onder welke voorwaarden?
 • Kan de aannemer met een voorstel tot wijziging komen wanneer er sprake is van schade? Hoe moet de aanbestedende overheid hier dan mee omgaan?
 • De kosten van het bouwwerk stijgen als gevolg van een wijziging : wat zijn de gevolgen?
 • De bouwtijd wordt overschreden door de schade : wat zijn de gevolgen ?
 • Heeft de wijziging van de opdracht gevolgen voor de aanbesteding ?

 

15:00 - 16:00 / Maarten Somers en Jan De Leyn, advocaten Schoups
Schade na de oplevering: wie moet op de blaren zitten?

 • Voor welke schade is de aannemer na oplevering wettelijk aansprakelijk? Tot wanneer? 
 • Voor welke schade is de aannemer niet aansprakelijk?
 • Herstel of schadevergoeding ?

Sprekers

Bart Gheysens is werkzaam als juridisch adviseur overheidsopdrachten bij de Vlaamse Overheid; in deze rol is hij gespecialiseerd in alle vraagstukken rond overheidsopdrachten van werken. Daarnaast is hij bestuurslid van de Belgische Vereniging voor Bouwrecht, publiceert hij regelmatig artikelen over de (toepassing van de) regelgeving overheidsopdrachten en is hij een uitmuntende spreker. 

 

Christophe Lenders heeft een gespecialiseerde kennis en ervaring omtrent realisaties van vastgoedprojecten omvattende o.a. aannemingsrecht in ruimste zin van het woord en overheidsopdrachtenrecht. Hij adviseert daarbij zowel in de architectuur van de juridische constructie de toewijzing  en de contractsluiting alsook de incidenten die zich tijdens de uitvoering voordoen. 

 

Simon Verhoeven is als advocaat o.a. gespecialiseerd in het overheidsopdrachten-  en bouwrecht. Inzake overheidsopdrachten is hij zeer goed vertrouwd met zowel de gunning- als uitvoeringsdossiers.  Hij ondersteunt zowel overheden, aannemers, architecten, ontwikkelaars als particulieren en kan tijdens de studiedag de theorie koppelen aan talrijke praktijkvoorbeelden uit verschillende invalshoeken.

 

Bram Tollet is advocaat bij Racine. Hij is  o.a. gespecialiseerd in administratief recht, overheidsopdrachten- en aannemingsrecht.  Eerder werkte hij  als gespecialiseerd consultant overheidsopdrachten  en adviseerde hij zowel aanbestedende overheden als inschrijvende partijen. Hierdoor weet hij zeer goed waar de regelgeving en de praktijk botsen en hoe hier het best mee omgegaan kan worden. 

 

Maarten Somers is advocaat bij advocatenkantoor Schoups.  Hij adviseert en vertegenwoordigt cliënten voor zowel rechtbanken en arbitrale colleges als daarbuiten. Zijn specialismen zijn bouwgeschillen en vastgoedoperaties. Tijdens studiedag spreekt hij met zijn kantoorgenoot Jan De Leyn over het belangrijke onderwerp ‘Schade na de oplevering van een bouwwerk’.  

 

Jan De Leyn is sinds 2013 advocaat bij advocatenkantoor Schoups en werkt vooral in de vakgroep overheidsopdrachten en pps. Samen met zijn kantoorgenoot Maarten Somers geeft hij deze keer een duo-presentatie waarin u hoort wie aansprakelijk is bij schade na de oplevering van een werk. 

Bron afbeelding: By Experts

terug naar overzicht

Praktisch

Datum en tijd

26 november 2020 om 9u00Locatie

TBD
TBD
1000, BrusselDeelnameprijs

Inschrijven vóór 31 maart

 • Bedrijven: 595 euro
 • ORI-leden: 495 euro
 • Administraties: 440 euro

 

Inschrijven vanaf 31 maart

 • Bedrijven: 650 euro
 • ORI-leden: 550 euro
 • Administraties: 495 euro

 

Prijzen excl. BTW.
Inschrijven

Gegevens deelnemer
Voornaam: *
Naam: *
Functie: *
E-mailadres: *
Tel / GSM:
Bedrijfsgegevens
Bedrijf: *
BTW-nummer: *
Lid: *

Straat: *
Gemeente: *
Opmerkingen:
Akkoord: *

Met de steun van: