Maa27
Infosessie

Conflictbeheersing in bouw- en infrastructuurprojecten vanaf 01/01/2019

Antwerpen

Inschrijven
Infosessie

Conflictbeheersing in bouw- en infrastructuurprojecten vanaf 01/01/2019

Wat is nieuw inzake bemiddeling en minnelijke schikking sinds de potpourri-wetten van 15 juni, 18 juni en 11 juli 2018? Welke invloed heeft dat op de conflictbeheersing in bouw- en infrastructuurprojecten vanaf 1 januari 2019 i.h.b. voor wat overheidsopdrachten betreft?


Deze studieavond wil een high level overview geven van de sterk veranderde spelregels. Dit is een aanvulling op de studieavond “Overheidsopdrachten in bouw- en infra-structuurprojecten in vogelvlucht” die gepland staat op 14 maart 2019. 

 

Als lid van ORI ontvangt u 30% korting op de deelnameprijs. Neem contact op om de kortingscode te ontvangen.
Inschrijven gebeurt via de website van ie-net.

Programma

Eén van de vele potpourri-wetten van minister Geens handelt over de hervorming van de gerechtelijke en buitengerechtelijke bemiddeling en over de invoering van de collaboratieve onderhandeling. Met de hervorming wordt aan de rechtbank en aan de advocaat opgedragen om te proberen tot schikking (rechtbank) of minnelijke regeling (bemiddeling) te komen.

 

De collaboratieve onderhandeling is dan weer een figuur die in de Angelsaksische landen is gekend en nu wordt geïntroduceerd in het Belgisch recht. Met de hervorming is ook voor het eerst een rechtsbasis gelegd voor overheden om deel te nemen aan gerechtelijke bemiddeling. Dit alles opent nieuwe perspectieven voor conflictbeheersing. 

 

Deze pragmatische opleiding beoogt zij die geconfronteerd worden met conflicten tijdens de uitvoering van bouw- en infrastructuurprojecten zowel via overheidscontracten (overheidsop-dracht, concessie) als via private aanneming wegwijs te maken.

 

De volgende topics komen hierbij aan bod:

  • Situering van de potpourri 7 en 8: minnelijke geschillenoplossing door de rechter, gerechte-lijke bemiddeling, collaboratieve onderhandelingen.
  • Wat is gerechtelijke bemiddeling?
  • Wat is het verschil tussen de diverse vormen van alternatieve geschillenregeling? Buitenge-rechtelijke bemiddeling (vrijwillige bemiddeling), collaboratieve onderhandelingen en min-nelijke geschillenoplossing door de rechter, arbitrage.
  • Welke rol speelt de rechter? Uitbreiding van de bevoegdheid van de ondernemingsrecht-bank, hoe gaat de rechter concreet om met minnelijke geschillenoplossing en bevelen van gerechtelijke bemiddeling?
  • Wanneer is gerechtelijke bemiddeling mogelijk? Soort geschillen, hoedanigheid partijen.
  • Criteria voor bepalen keuze tussen gerechtelijke procedure, bemiddeling en minnelijke schikking.
  • Hoe verloopt een gerechtelijke bemiddeling concreet? Toelichting bij de doelstelling en di-verse stappen in het verloop van een bemiddeling .
  • De rol van ingenieurs en deskundigen in gerechtelijke bemiddeling en collaboratieve on-derhandelingen.

terug naar overzicht

Praktisch

Datum en tijd

27 maart 2019 om 19u00Locatie

Het Ingenieurshuis
Desguinlei 214
2018, AntwerpenDeelnameprijs

250 € voor niet-leden
175 € voor ORI-leden

 

De factuur wordt naar het privé-adres gestuurd.
Prijzen vrijgesteld van BTW