Maa14
Infosessie

Overheidsopdrachten in bouw- en infrastructuurprojecten in vogelvlucht

Antwerpen

Inschrijven
Infosessie

Overheidsopdrachten in bouw- en infrastructuurprojecten in vogelvlucht

De wet op overheidsopdrachten is ingrijpend gewijzigd. Sinds 30.06.2017 is de wet van 17 juni 2016 met haar uitvoeringsbesluiten in werking getreden. Deze wet is een omzetting van de Europese Richtlijn 2014/24 en herschikt de gunningsprocedures, consolideert rechtspraak van Europees Hof van Justitie en herstructureert de uitvoeringsregels (AUR).

 

Deze studieavond wil ingenieurs en projectverantwoordelijken een high level overview geven van de aandachtspunten in deze veranderde spelregels. Het is een aanvulling op de studieavond “Conflictbeheersing in bouw- en infrastructuurprojecten vanaf 01 jan. 2019” die gepland staat op 27 maart 2019. 

 

Als lid van ORI ontvangt u 30% korting op de deelnameprijs. Neem contact op om de kortingscode te ontvangen. 

Inschrijven gebeurt via de website van ie-net.

Programma

1. Principes van de gunning van een overheidsopdracht

 

2. Gunningsfase: waar aandacht voor hebben in de gunningsfase?

 • Gunningswijzen (met of zonder handelingen, drempels)
 • Aanvullingen en wijzigingen van AUR 
 • Wijze van prijszetting, prijsherziening
 • Belang van risicoinschatting
 • Due diligence plicht 
 • UEA, selectie en beroep op draagkracht van een derde
 • Gunningscriteria
 • Regelmatigheid van de offerte 
 • Rechtsbescherming en verhaalprocedures

 

3. Uitvoeringsfase

 • Start van de werf (aanvangsbevel, borgtocht, communicatiemiddelen)
 • De leidend ambtenaar
 • Vorderingsstaten en betalingstermijnen
 • Wat te doen als de opdrachtgever niet betaalt?
 • Wijziging van de opdracht lopende de uitvoering?
 • Wat te doen bij fout van de opdrachtgever?
 • Wat te doen bij onvoorziene omstandigheden?
 • Fout van de opdrachtnemer en ambtshalve maatregelen
 • Straffen en vertragingsboetes
 • Oplevering en waarborgtermijn

 

4. Vraag en antwoord

 

---

 

Duurtijd: 19u00 tot 22u00 - ontvangst met broodjes om 18u30

 

Sprekers: 
• Rika Heijse, advocaat gespecialiseerd in overheidsopdrachten, aannemingsrecht en bouw-geschillen
• Inleiding en slot door Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, gastprofessor Faculteit Architectuur

terug naar overzicht

Praktisch

Datum en tijd

14 maart 2019 om 19u00Locatie

Het Ingenieurshuis
Desguinlei 214
2018, AntwerpenDeelnameprijs

180 € voor niet-leden
126 € voor ORI-leden (vraag de kortingscode aan)

De factuur wordt naar het privé-adres gestuurd.
Prijzen vrijgesteld van BTW.