Sectornieuws

30 april 2019

Standaardbestek 250 voor de wegenbouw

Versie 4.1 van het “Standaardbestek 250 voor de wegenbouw” werd gepubliceerd. Deze versie is in overeenstemming met de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016. Daarnaast zijn de technische hoofdstukken aangepast aan de huidige stand van de techniek, met beschrijving van nieuwe materialen en uitvoeringsmethodes.

 

De digitale versie van het Standaardbestek 250 kan in PDF-formaat gedownload worden van de website van het Agentschap Wegen en Verkeer:

 

Papieren exemplaren zullen vanaf september besteld kunnen worden.

 

Belangrijke wijzigingen zijn o.a. het BIM-gericht werken, nieuwe prijsherzieningsformules voor asfalteringswerken, de integratie van een groot deel van het Vlario-bestek, de beschrijving van geluidswerende constructies, waterdoorlatende onderfunderingen en funderingen voor toepassing als regenwaterbuffering, ...

 

De belangrijkste wijzigingen zullen toegelicht worden in vier infosessies. Daarbij zal dieper ingegaan worden op het BIM-gericht werken, de wijzigingen van Hoofdstuk 5 (Onderfunderingen en funderingen), Hoofdstuk 6 (Verhardingen) en Hoofdstuk 7 (Rioleringen en afvoer van water). Tijdens de infosessies zal het OCW de dynamische plaatproef voor de controle van steenslagfunderingen demonstreren.

 

De infosessies worden georganiseerd op de volgende data, telkens in de namiddag:

 

16 september: auditorium OCW, Sterrebeek

20 september: auditorium VLM, Brugge

26 september: auditorium “Romain Deconinck”, VAC Gent

27 september: auditorium “Quintinus”, VAC Hasselt

 

 

Een publicatie van


Lees ook

Sectornieuws

5 juli 2019

Welke toekomstige trends zullen belangrijk zijn voor onze sector?

ORI is al jarenlang een actief lid van EFCA, de European Federation of Engineering Consultancy Associations. Eén van de meest recente publicaties die in mei 2019 zijn tweede editie kent, is het rapport rond de ‘Future Trends in the Consulting Engineering Industry’.

lees meer

Sectornieuws

3 juli 2019

EFCA launches guidelines to help project managers optimise the use of ISO 19650

Using 3D modelling software, layering it with data, and working very closely with all partners in construction and engineering projects is critical if European companies are to survive in the challenging and rapidly changing market.

lees meer

Persbericht

13 juni 2019

Onze sector speelt een belangrijke rol in de mitigatie en adaptatie van klimaatverandering

ORI presenteert samen met haar Climate Change Community experts een visiedocument met een overzicht van de vele belangrijke bijdragen die advies- en ingenieursbureaus op dit gebied kunnen leveren.

lees meer