Sectornieuws

30 april 2019

Standaardbestek 250 voor de wegenbouw

Versie 4.1 van het “Standaardbestek 250 voor de wegenbouw” werd gepubliceerd. Deze versie is in overeenstemming met de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016. Daarnaast zijn de technische hoofdstukken aangepast aan de huidige stand van de techniek, met beschrijving van nieuwe materialen en uitvoeringsmethodes.

 

De digitale versie van het Standaardbestek 250 kan in PDF-formaat gedownload worden van de website van het Agentschap Wegen en Verkeer:

 

Papieren exemplaren zullen vanaf september besteld kunnen worden.

 

Belangrijke wijzigingen zijn o.a. het BIM-gericht werken, nieuwe prijsherzieningsformules voor asfalteringswerken, de integratie van een groot deel van het Vlario-bestek, de beschrijving van geluidswerende constructies, waterdoorlatende onderfunderingen en funderingen voor toepassing als regenwaterbuffering, ...

 

De belangrijkste wijzigingen zullen toegelicht worden in vier infosessies. Daarbij zal dieper ingegaan worden op het BIM-gericht werken, de wijzigingen van Hoofdstuk 5 (Onderfunderingen en funderingen), Hoofdstuk 6 (Verhardingen) en Hoofdstuk 7 (Rioleringen en afvoer van water). Tijdens de infosessies zal het OCW de dynamische plaatproef voor de controle van steenslagfunderingen demonstreren.

 

De infosessies worden georganiseerd op de volgende data, telkens in de namiddag:

 

16 september: auditorium OCW, Sterrebeek

20 september: auditorium VLM, Brugge

26 september: auditorium “Romain Deconinck”, VAC Gent

27 september: auditorium “Quintinus”, VAC Hasselt

 

 

Een publicatie van


Lees ook

Sectornieuws

24 mei 2019

Nieuwe regels voor de kwaliteit van de binnenlucht in werklokalen

Het koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2019. Het treedt in werking op 31 mei 2019.

lees meer

Sectornieuws

10 mei 2019

Bedrijfsleiders uit bouwsector ongerust over structureel gebrek aan een duidelijke beleidsvisie

De Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken (VBA) publiceert haar jaarlijkse Barometer en deelt volgende vaststellingen.

lees meer

Sectornieuws

9 mei 2019

Future Trends in the Consulting Engineering Industry 2019

In this Second Annual EFCA Future Trends Booklet, we further explore the trends that will disrupt the Global AEC Industry. Our goal is to expose the European AEC Community to the possibilities and opportunities that this inevitability will create and the consequence of ignoring it.

lees meer