Opinie

3 mei 2019

“Onze sector speelt in op de toenemende innovatie, digitalisatie en de maatschappelijke uitdagingen”

In de vorige editie van Bouwen aan Vlaanderen hebben we al de nadruk gelegd op de bijdrage van advies- en ingenieursbureaus tot het creëren van een leefbare en duurzame samenleving. We mogen hierbij niet uit het oog verliezen dat samenwerking van cruciaal belang is, dit zowel met private als met publieke partners.

 

Collaborate to Succeed

Eén van de meest recente initiatieven ter bevordering van deze samenwerking is het ontwikkelen van een standaardtakenlijst voor gebouwen, gelanceerd tijdens het recente ‘Collaborate to Succeed’-event, waarbij de advies- en ingenieursbureaus, de architecten en de aannemers de handen in elkaar hebben geslagen. Het resultaat is een zeer uitgebreide oplijsting van taken, die voor de aanvang van het project toegewezen worden aan de verantwoordelijke partijen. Deze manier van samenwerken zal leiden tot minder discussies tijdens de projectuitvoering en een efficiëntere opvolging van de fasen.

 

Naast een standaardtakenlijst voor gebouwen, zijn we als ORI uiteraard ook actief aan het werken aan een standaardtakenlijst voor infrastructuurprojecten, dit in samenwerking met het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.

 

BIM, meer dan een hulpmiddel

De sector van advies- en ingenieursbureaus staat op de eerste rij als het gaat over de implementatie van BIM, zowel voor als tijdens de projectuitvoering. Ook hier is samenwerking cruciaal, want waar staan we als iedereen een verschillende taal spreekt? Daarom zijn we als ORI mede-initiatiefnemer van TECHBIM, samen met Techlink vzw, VCB en IFMA vzw. TECHBIM is een standaardisatie-initiatief voor een gemeenschappelijke, generieke, parametrische objectenbibliotheek.

 

Dergelijk initiatief zal zeker helpen bij de implementatie van BIM in onze dagelijkse werking, maar toch is het ook hier belangrijk dat we met alle partijen rond de tafel samenwerken. BIM is namelijk ook de overdracht van data, die alleen efficiënt gebruik kan worden als de middelen en de werking hierop zijn afgestemd. Hier gaan we als ORI trachten een belangrijke rol te spelen door het informeren en bewust maken van alle betrokken partijen, met in het bijzonder de advies- en ingenieursbureaus.

 

Op die manier spelen we als ORI en als sector in op de almaar belangrijk wordende innovatie- en digitalisatietrends, en trachten we een belangrijke positie in tijdens het debat rond maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, energietransitie, enzovoorts.

 

Dit artikel is verschenen in de tweede editie van 2019 van 'BOUWEN AAN VLAANDEREN'.


Lees ook

Sectornieuws

24 mei 2019

Nieuwe regels voor de kwaliteit van de binnenlucht in werklokalen

Het koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2019. Het treedt in werking op 31 mei 2019.

lees meer

Sectornieuws

10 mei 2019

Bedrijfsleiders uit bouwsector ongerust over structureel gebrek aan een duidelijke beleidsvisie

De Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken (VBA) publiceert haar jaarlijkse Barometer en deelt volgende vaststellingen.

lees meer

Sectornieuws

9 mei 2019

Future Trends in the Consulting Engineering Industry 2019

In this Second Annual EFCA Future Trends Booklet, we further explore the trends that will disrupt the Global AEC Industry. Our goal is to expose the European AEC Community to the possibilities and opportunities that this inevitability will create and the consequence of ignoring it.

lees meer