Sectornieuws

18 maart 2019

TECHBIM - het standaardisatie initiatief

Techbim vzw is een standaardisatie initiatief geïnitieerd door ORI, de organisatie van advies- en ingenieursbureaus, Techlink, vertegenwoordigers van installatiebedrijven, Confederatie Bouw, vertegenwoordigers van aannemers, en IFMA, vertegenwoordigers van facility management bedrijven. Doelstelling is om een gemeenschappelijke, generieke, parametrische objectenbibliotheek te hosten en verder uit te bouwen (vertrekpunt is de Witas localiser).

 

Op dit ogenblik is dit enkel voor technische installaties en voor Revit, de BIM modelleersoftware van Autodesk. Evenwel, op termijn wordt dit ook uitgebreid naar structuren en voor andere BIM modelleersoftware.

 

Een login om alvast de Techbim Content te bezichtigen, kan gratis aangevraagd worden via bim.techbim.be

 

Zoals u mogelijk al op de Linkedin-pagina gemerkt heeft, wordt de community rond Techbim vzw stilaan volwassen. De afgelopen twee maanden mochten we 100 nieuwe volgers verwelkomen. Wenst u ons te volgen? Dit kan via deze link. 

Techbim Service Pakket

Wensen jullie het BIM-engagement van jullie bedrijf kenbaar te maken dan kan dit via het Techbim Service Pakket.

 

Dit kan aangevraagd worden op www.techbim.be De voordelen van de diverse formules staan hieronder opgesomd.

Doelstelling van deze marketingpakketten is om de nodige bijkomende fondsen bijeen te krijgen zodat we de vragen van het Technisch Comité, dat de Techbim Content beheert, sneller te kunnen beantwoorden.

 

Het Technisch Comité heeft ondertussen, in beperkte formatie, al zijn eerste stappen gezet.

De to do-lijst is aanzienlijk niettegenstaande de ruime basis waarover we reeds beschikken.

 

Er zijn gesprekken lopende met diverse spelers in de markt, gaande van andere BIM modelleer softwarebedrijven over verdelers van berekeningssoftware tot de overheid. Allemaal zijn ze het Techbim Standaardisatie Initiatief bijzonder genegen.

 

Vanaf het tweede kwartaal gaan er ook events georganiseerd worden waarop een stand van zaken gegeven wordt, voorbeelddossiers getoond worden, van gedachten gewisseld kan worden, …

 

Contactpersoon TECHBIM: Peggy Bovens (peggy.bovens@techbim.be)

De initiatiefnemers


Lees ook

Persbericht

13 juni 2019

Onze sector speelt een belangrijke rol in de mitigatie en adaptatie van klimaatverandering

ORI presenteert samen met haar Climate Change Community experts een visiedocument met een overzicht van de vele belangrijke bijdragen die advies- en ingenieursbureaus op dit gebied kunnen leveren.

lees meer

Sectornieuws

7 juni 2019

Laura Molinari zal vanaf 1 september werken voor de nieuwe VUB-ULB leerstoel

Laura Molinari (laatstejaars Solvay VUB) zal vanaf 1 september doctoreren en werken voor de VUB-ULB leerstoel voor duurzamer Belgisch infrastructuurbeleid.

lees meer

Sectornieuws

3 juni 2019

Verplichte BA-verzekering voor advies- en ingenieursbureaus

Het wetsvoorstel m.b.t. de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor alle dienstverleners in de bouwsector werd in de ministerraad goedgekeurd. Deze wet treedt in voege op 1 juli 2019. Publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt eerstdaags verwacht.

lees meer