Sectornieuws

16 maart 2019

Nieuwe VUB-ULB leerstoel voor duurzamer Belgisch infrastructuurbeleid

Op 15 maart 2019 werd op de hoofdzetel van het VBO de gloednieuwe leerstoel “Chair in Infrastructure Asset Management & Life-Cycle Planning” van de VUB en ULB officieel ingehuldigd. Leerstoelhouder is prof. dr. Elvira Haezendonck (VUB) die er samen met co-promotor prof. dr. Manuel Hensman (ULB) een nieuwe beleidsaanpak zal formuleren voor de (transport)infrastuctuur ons land, die vaak ondermaats scoort en qua investeringen nog ver beneden het Europese peil ligt.  De onderzoeksleerstoel wordt gesteund via ORI vzw door Antea Group Belgium, Arcadis Belgium, Sweco Belgium en Tractebel.

 

De Belgische transportinfrastructuur is een van de meest uitgebreide, maar gelijk een van de minst goed onderhouden. In een recente ranking van de kwaliteit van de wegen die Wereld Economisch Forum opstelde, staan de Belgische wegen pas op plaats 52 (WEF, 2018). Zo doet ons land het minder goed dan bijvoorbeeld India, Marokko en Bahrein. Uit OESO-cijfers blijkt bovendien dat ons land relatief weinig van haar bruto binnenlands product investeert in haar infrastructuur in vergelijking met andere West-Europese landen. Zo besteedde België slechts 3 miljard euro (of 0,5% van haar BBP) hieraan. Koplopers zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk spenderen gemiddeld 2% of respectievelijk 17 miljard euro, 18 miljard en 19 miljard euro.

 

Binnen de nieuwe leerstoel zullen prof. dr. Haezendonck en prof. dr. Hensmans daarom onderzoek doen naar hoe de Belgische infrastructuur beter beheerd kan worden op vlak van levensduur en planning. Zo zal ze onder meer nagaan hoe en wie de levensduur van infrastructuur moet evalueren en hoe een langetermijnvisie op infrastructuur uitgerold kan worden die gedragen wordt door beleid, stadsplanners en ingenieurs.  

 

“Iedereen die zich op onze Belgische wegen begeeft, kan er van meespreken: ze zijn niet altijd goed onderhouden of qua werken ingepland wat vaak leidt tot verkeersproblemen. We staan voor 3 belangrijke uitdagingen: ten eerste hebben we een langetermijnvisie nodig die breed gedragen wordt door alle actoren die in ons land bezig zijn met infrastructuur. Beleidsmakers denken nog al te vaak op korte termijn en binnen hun ‘silo’. Ten tweede moeten we stoppen met ad hoc oplossingen te zoeken, maar hebben we behoefte aan betere asset management routines die we kunnen toepassen. Het resultaat moet betrouwbare, duurzame en betaalbare infrastructuur voor de belastingsbetaler opleveren.”

 

Lokale casestudies

Om dit nieuwe denkkader concreet uit te werken, zal het onderzoeksteam VUB-ULB een reeks Belgische transportinfrastructuren onder de loep nemen in verschillende regio’s over het hele land. Als eerste zal ze zich buigen over de Brusselse tunnels, die door hun slechte staat geregeld zorgen voor verkeersproblemen in de hoofdstad. Maar ook nieuwe opportuniteiten van (bestaande) assets worden bekeken, zoals gronden langs de snelwegen bijvoorbeeld.

 

Deze onderzoeksleerstoel wordt gesteund via ORI vzw door Antea Group Belgium, Arcadis Belgium, Sweco Belgium en Tractebel.

 

Voor meer informatie, contacteer:
Prof. Elvira Haezendonck
Elvira.Haezendonck@vub.be

 

Bron: Officieel persbericht van de VUB.

Foto: Copyright ORI vzw

Bekijk de foto's van het event: klik hier. 


Lees ook

Sectornieuws

9 augustus 2019

De ObjectTypenBibliotheek (OTL) voor Standaardbestek 250 vanaf heden raadpleegbaar

De OTL voor Standaardbestek 250 vanaf heden raadpleegbaar via data.vlaanderen.be

lees meer

Samenleving

2 augustus 2019

Nieuwe wetgeving onbevaarbare waterlopen

De Vlaamse Regering heeft op 26 april 2019 een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd aan de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

lees meer

Sectornieuws

5 juli 2019

Welke toekomstige trends zullen belangrijk zijn voor onze sector?

ORI is al jarenlang een actief lid van EFCA, de European Federation of Engineering Consultancy Associations. Eén van de meest recente publicaties die in mei 2019 zijn tweede editie kent, is het rapport rond de ‘Future Trends in the Consulting Engineering Industry’.

lees meer