Opinie

13 maart 2019

“Advies- en ingenieursbureaus dragen bij tot een leefbare samenleving”

ORI, de federale organisatie van advies- en ingenieursbureaus, heeft sinds eind 2018 een nieuwe directeur. Christophe Hautier heeft een ambitieuze visie en stelt duidelijke doelen op voor de sectororganisatie.


“De vernieuwde dynamische werking focust op het in de kijker stellen van ORI als in het algemeen, en onze sector in het bijzonder. Hiervoor streeft ORI naar een verruiming van het maatschappelijk debat, waarbij specifieke aandacht uitgaat naar de cruciale rol van advies- en ingenieursbureaus inzake de huidige en toekomstige uitdagingen voor de samenleving, zoals klimaatsverandering, circulaire economie, energietransitie, ... ”, stelt Christophe Hautier.

 

Met het oog op deze vernieuwde werking, werd in 2018 de nieuwe ORI-website gelanceerd. Deze zal een belangrijke rol spelen in de communicatiestrategie van ORI en de interactie tussen haar leden. Want naast de belangenbehartiging en het intensieve lobbywerk van de organisatie, wil ORI het potentieel van de sector van advies- en ingenieursbureaus kenbaar maken aan een ruimer publiek. Dit door onder andere het opstarten van ORI Communities.

 

“ORI hecht veel belang aan collaboratief samenwerking met andere sectororganisaties en met overheidsinstellingen en wenst dit nog te versterken.”, aldus Christophe Hautier. “Streven naar gemeenschappelijke doelstellingen moet een ambitie zijn, maar we mogen de belangen van onze sector en de kwaliteit van de output niet uit het oog verliezen”. 

 

“Ingenieurs zijn van cruciaal belang voor onze samenleving. Van tunnels, wegen tot complexe gebouwen en bruggen, steeds zullen advies- en ingenieursbureaus een belangrijk rol spelen in het slagen van dergelijke projecten. Het samenbrengen van de juiste personen op de juiste plaats en binnen de juiste omkadering, kan bijna niet anders zijn dan de juiste formule tot innovatieve visies en oplossingen.”

 

ORI stelt zich als ambitie om de advies- en ingenieursbureaus en hun toegevoegde waarde meer zichtbaarheid te geven. Het doel is duidelijk, dankzij haar leden en de nieuwe Communities zal ORI een impact hebben op het gevoerde debat, én een belangrijke referentie zijn voor de deelnemers. 

 

Foto bovenaan: Op 12 februari vond het jaarlijkse ORI Netwerkevent Vlaanderen plaats in De Serre, een creatieve en inspirerende locatie in de Antwerpse binnenstad, waar samen met de leden van ORI werd teruggeblikt op 2018 en vooruit gekeken naar 2019.

 

Dit artikel is verschenen in de eerste editie van 2019 van 'BOUWEN AAN VLAANDEREN'.

 


Lees ook

Sectornieuws

24 mei 2019

Nieuwe regels voor de kwaliteit van de binnenlucht in werklokalen

Het koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2019. Het treedt in werking op 31 mei 2019.

lees meer

Sectornieuws

10 mei 2019

Bedrijfsleiders uit bouwsector ongerust over structureel gebrek aan een duidelijke beleidsvisie

De Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken (VBA) publiceert haar jaarlijkse Barometer en deelt volgende vaststellingen.

lees meer

Sectornieuws

9 mei 2019

Future Trends in the Consulting Engineering Industry 2019

In this Second Annual EFCA Future Trends Booklet, we further explore the trends that will disrupt the Global AEC Industry. Our goal is to expose the European AEC Community to the possibilities and opportunities that this inevitability will create and the consequence of ignoring it.

lees meer