Opinie

13 maart 2019

“Advies- en ingenieursbureaus dragen bij tot een leefbare samenleving”

ORI, de federale organisatie van advies- en ingenieursbureaus, heeft sinds eind 2018 een nieuwe directeur. Christophe Hautier heeft een ambitieuze visie en stelt duidelijke doelen op voor de sectororganisatie.


“De vernieuwde dynamische werking focust op het in de kijker stellen van ORI als in het algemeen, en onze sector in het bijzonder. Hiervoor streeft ORI naar een verruiming van het maatschappelijk debat, waarbij specifieke aandacht uitgaat naar de cruciale rol van advies- en ingenieursbureaus inzake de huidige en toekomstige uitdagingen voor de samenleving, zoals klimaatsverandering, circulaire economie, energietransitie, ... ”, stelt Christophe Hautier.

 

Met het oog op deze vernieuwde werking, werd in 2018 de nieuwe ORI-website gelanceerd. Deze zal een belangrijke rol spelen in de communicatiestrategie van ORI en de interactie tussen haar leden. Want naast de belangenbehartiging en het intensieve lobbywerk van de organisatie, wil ORI het potentieel van de sector van advies- en ingenieursbureaus kenbaar maken aan een ruimer publiek. Dit door onder andere het opstarten van ORI Communities.

 

“ORI hecht veel belang aan collaboratief samenwerking met andere sectororganisaties en met overheidsinstellingen en wenst dit nog te versterken.”, aldus Christophe Hautier. “Streven naar gemeenschappelijke doelstellingen moet een ambitie zijn, maar we mogen de belangen van onze sector en de kwaliteit van de output niet uit het oog verliezen”. 

 

“Ingenieurs zijn van cruciaal belang voor onze samenleving. Van tunnels, wegen tot complexe gebouwen en bruggen, steeds zullen advies- en ingenieursbureaus een belangrijk rol spelen in het slagen van dergelijke projecten. Het samenbrengen van de juiste personen op de juiste plaats en binnen de juiste omkadering, kan bijna niet anders zijn dan de juiste formule tot innovatieve visies en oplossingen.”

 

ORI stelt zich als ambitie om de advies- en ingenieursbureaus en hun toegevoegde waarde meer zichtbaarheid te geven. Het doel is duidelijk, dankzij haar leden en de nieuwe Communities zal ORI een impact hebben op het gevoerde debat, én een belangrijke referentie zijn voor de deelnemers. 

 

Foto bovenaan: Op 12 februari vond het jaarlijkse ORI Netwerkevent Vlaanderen plaats in De Serre, een creatieve en inspirerende locatie in de Antwerpse binnenstad, waar samen met de leden van ORI werd teruggeblikt op 2018 en vooruit gekeken naar 2019.

 

Dit artikel is verschenen in de eerste editie van 2019 van 'BOUWEN AAN VLAANDEREN'.

 


Lees ook

Sectornieuws

18 maart 2019

TECHBIM - het standaardisatie initiatief

Techbim vzw is een standaardisatie initiatief geïnitieerd door Techlink, ORI, Confederatie Bouw en IFMA. Doelstelling is om een gemeenschappelijke, generieke, parametrische objectenbibliotheek te hosten en verder uit te bouwen.

lees meer

Sectornieuws

16 maart 2019

Nieuwe VUB-ULB leerstoel voor duurzamer Belgisch infrastructuurbeleid

Op 15 maart 2019 werd de gloednieuwe leerstoel “Chair in Infrastructure Asset Management & Life-Cycle Planning” van de VUB en ULB officieel ingehuldigd. Leerstoelhouder is prof. dr. Elvira Haezendonck (VUB) die er samen met co-promotor prof. dr. Manuel Hensman (ULB) een nieuwe beleidsaanpak zal formuleren voor de (transport)infrastuctuur in ons land.

lees meer

Opinie

13 maart 2019

“Advies- en ingenieursbureaus dragen bij tot een leefbare samenleving”

BOUWEN AAN VLAANDEREN 1/2019 - ORI, de federale organisatie van advies- en ingenieursbureaus, heeft sinds eind 2018 een nieuwe directeur. Christophe Hautier heeft een ambitieuze visie voor ORI en stelt duidelijke doelen op voor de sectororganisatie.

lees meer