Opinie

13 maart 2019

“Advies- en ingenieursbureaus dragen bij tot een leefbare samenleving”

ORI, de federale organisatie van advies- en ingenieursbureaus, heeft sinds eind 2018 een nieuwe directeur. Christophe Hautier heeft een ambitieuze visie en stelt duidelijke doelen op voor de sectororganisatie.


“De vernieuwde dynamische werking focust op het in de kijker stellen van ORI als in het algemeen, en onze sector in het bijzonder. Hiervoor streeft ORI naar een verruiming van het maatschappelijk debat, waarbij specifieke aandacht uitgaat naar de cruciale rol van advies- en ingenieursbureaus inzake de huidige en toekomstige uitdagingen voor de samenleving, zoals klimaatsverandering, circulaire economie, energietransitie, ... ”, stelt Christophe Hautier.

 

Met het oog op deze vernieuwde werking, werd in 2018 de nieuwe ORI-website gelanceerd. Deze zal een belangrijke rol spelen in de communicatiestrategie van ORI en de interactie tussen haar leden. Want naast de belangenbehartiging en het intensieve lobbywerk van de organisatie, wil ORI het potentieel van de sector van advies- en ingenieursbureaus kenbaar maken aan een ruimer publiek. Dit door onder andere het opstarten van ORI Communities.

 

“ORI hecht veel belang aan collaboratief samenwerking met andere sectororganisaties en met overheidsinstellingen en wenst dit nog te versterken.”, aldus Christophe Hautier. “Streven naar gemeenschappelijke doelstellingen moet een ambitie zijn, maar we mogen de belangen van onze sector en de kwaliteit van de output niet uit het oog verliezen”. 

 

“Ingenieurs zijn van cruciaal belang voor onze samenleving. Van tunnels, wegen tot complexe gebouwen en bruggen, steeds zullen advies- en ingenieursbureaus een belangrijk rol spelen in het slagen van dergelijke projecten. Het samenbrengen van de juiste personen op de juiste plaats en binnen de juiste omkadering, kan bijna niet anders zijn dan de juiste formule tot innovatieve visies en oplossingen.”

 

ORI stelt zich als ambitie om de advies- en ingenieursbureaus en hun toegevoegde waarde meer zichtbaarheid te geven. Het doel is duidelijk, dankzij haar leden en de nieuwe Communities zal ORI een impact hebben op het gevoerde debat, én een belangrijke referentie zijn voor de deelnemers. 

 

Foto bovenaan: Op 12 februari vond het jaarlijkse ORI Netwerkevent Vlaanderen plaats in De Serre, een creatieve en inspirerende locatie in de Antwerpse binnenstad, waar samen met de leden van ORI werd teruggeblikt op 2018 en vooruit gekeken naar 2019.

 

Dit artikel is verschenen in de eerste editie van 2019 van 'BOUWEN AAN VLAANDEREN'.

 


Lees ook

Sectornieuws

9 augustus 2019

De ObjectTypenBibliotheek (OTL) voor Standaardbestek 250 vanaf heden raadpleegbaar

De OTL voor Standaardbestek 250 vanaf heden raadpleegbaar via data.vlaanderen.be

lees meer

Samenleving

2 augustus 2019

Nieuwe wetgeving onbevaarbare waterlopen

De Vlaamse Regering heeft op 26 april 2019 een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd aan de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

lees meer

Sectornieuws

5 juli 2019

Welke toekomstige trends zullen belangrijk zijn voor onze sector?

ORI is al jarenlang een actief lid van EFCA, de European Federation of Engineering Consultancy Associations. Eén van de meest recente publicaties die in mei 2019 zijn tweede editie kent, is het rapport rond de ‘Future Trends in the Consulting Engineering Industry’.

lees meer