Sectornieuws

27 februari 2019

Sloopopvolgingsplan: aangepaste overgangsmaatregelen

Om de verandering in het acceptatiebeleid bij de brekers, met name het onderscheid LMRP/HMRP, vlot en geleidelijk te laten verlopen werden er een aantal overgangsmaatregelen uitgewerkt. Deze maken onderdeel uit van de ‘Standaardprocedure traceerbaarheid sloopmateriaal via een sloopbeheerorganisatie’. Op 22 juni 2018 werden deze officieel goedgekeurd door de minister van leefmilieu, en latere versie werden officieel goedgekeurd in oktober 2018 en februari 2019.

De overgangsmaatregelen zijn, afhankelijk van de situatie, van toepassing tot 24/08/2019 of ten laatste 31/12/2019. Tijdens deze periode blijft de aanvraag van een verwerkingstoelating vereist om het puin met het LMRP-label bij de (mobiele en vaste) breekinstallatie aan te bieden.

 

Voor een volledig overzicht van de overgangsbepalingen verwijzen we naar:

Belangrijke rol voor ORI

In de overgangsmaatregelen werd begin januari 2019 nog gesproken van 24/02/2019 als tussentijdse datum, en vervolgens 24/08/2019 voor de integrale toepassing. Maar ORI stelde op dat moment vast dat deze tussentijdse datum in de praktijk niet haalbaar blijkt te zijn (o.a. nog voor te bereiden en op te starten opleidingen rond controleverslagen en verwerkingstoelagen), en ijverde dan ook bij de bevoegde instanties voor een verschuiving van de tussentijdse datum naar 24/08/2019.

 

Dit heeft geleid tot de beslissing van de Minister van Leefmilieu om de overgangsperiode voor de traceerbaarheidsprocedure m.b.t. selectieve sloop te verlengen. Op die manier krijgt de sector meer tijd om zich aan te passen aan deze nieuwe regelgeving.

 

De verlenging heeft betrekking op die situaties waarvoor reeds een overgangsperiode tot 24/02/2019 van toepassing was. Voor deze gevallen wordt de periode verlengd tot 24/08/2019.

 

Een behoud van de datum van 24/02/2019 zou onvermijdelijk geleid hebben tot werven die stil vielen, een omzetting van LMRP naar HMRP en bijgevolg de aanleiding zijn tot talrijke aanzienlijke verrekeningen op de werven. Dankzij de inspanningen van ORI werd dit vermeden.

 

De aangepaste besluiten zijn op 28/02/2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 


Lees ook

Sectornieuws

24 mei 2019

Nieuwe regels voor de kwaliteit van de binnenlucht in werklokalen

Het koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2019. Het treedt in werking op 31 mei 2019.

lees meer

Sectornieuws

10 mei 2019

Bedrijfsleiders uit bouwsector ongerust over structureel gebrek aan een duidelijke beleidsvisie

De Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken (VBA) publiceert haar jaarlijkse Barometer en deelt volgende vaststellingen.

lees meer

Sectornieuws

9 mei 2019

Future Trends in the Consulting Engineering Industry 2019

In this Second Annual EFCA Future Trends Booklet, we further explore the trends that will disrupt the Global AEC Industry. Our goal is to expose the European AEC Community to the possibilities and opportunities that this inevitability will create and the consequence of ignoring it.

lees meer