Sectornieuws

27 februari 2019

Sloopopvolgingsplan: aangepaste overgangsmaatregelen

Om de verandering in het acceptatiebeleid bij de brekers, met name het onderscheid LMRP/HMRP, vlot en geleidelijk te laten verlopen werden er een aantal overgangsmaatregelen uitgewerkt. Deze maken onderdeel uit van de ‘Standaardprocedure traceerbaarheid sloopmateriaal via een sloopbeheerorganisatie’. Op 22 juni 2018 werden deze officieel goedgekeurd door de minister van leefmilieu, en latere versie werden officieel goedgekeurd in oktober 2018 en februari 2019.

De overgangsmaatregelen zijn, afhankelijk van de situatie, van toepassing tot 24/08/2019 of ten laatste 31/12/2019. Tijdens deze periode blijft de aanvraag van een verwerkingstoelating vereist om het puin met het LMRP-label bij de (mobiele en vaste) breekinstallatie aan te bieden.

 

Voor een volledig overzicht van de overgangsbepalingen verwijzen we naar:

Belangrijke rol voor ORI

In de overgangsmaatregelen werd begin januari 2019 nog gesproken van 24/02/2019 als tussentijdse datum, en vervolgens 24/08/2019 voor de integrale toepassing. Maar ORI stelde op dat moment vast dat deze tussentijdse datum in de praktijk niet haalbaar blijkt te zijn (o.a. nog voor te bereiden en op te starten opleidingen rond controleverslagen en verwerkingstoelagen), en ijverde dan ook bij de bevoegde instanties voor een verschuiving van de tussentijdse datum naar 24/08/2019.

 

Dit heeft geleid tot de beslissing van de Minister van Leefmilieu om de overgangsperiode voor de traceerbaarheidsprocedure m.b.t. selectieve sloop te verlengen. Op die manier krijgt de sector meer tijd om zich aan te passen aan deze nieuwe regelgeving.

 

De verlenging heeft betrekking op die situaties waarvoor reeds een overgangsperiode tot 24/02/2019 van toepassing was. Voor deze gevallen wordt de periode verlengd tot 24/08/2019.

 

Een behoud van de datum van 24/02/2019 zou onvermijdelijk geleid hebben tot werven die stil vielen, een omzetting van LMRP naar HMRP en bijgevolg de aanleiding zijn tot talrijke aanzienlijke verrekeningen op de werven. Dankzij de inspanningen van ORI werd dit vermeden.

 

De aangepaste besluiten zijn op 28/02/2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 


Lees ook

Sectornieuws

18 maart 2019

TECHBIM - het standaardisatie initiatief

Techbim vzw is een standaardisatie initiatief geïnitieerd door Techlink, ORI, Confederatie Bouw en IFMA. Doelstelling is om een gemeenschappelijke, generieke, parametrische objectenbibliotheek te hosten en verder uit te bouwen.

lees meer

Sectornieuws

16 maart 2019

Nieuwe VUB-ULB leerstoel voor duurzamer Belgisch infrastructuurbeleid

Op 15 maart 2019 werd de gloednieuwe leerstoel “Chair in Infrastructure Asset Management & Life-Cycle Planning” van de VUB en ULB officieel ingehuldigd. Leerstoelhouder is prof. dr. Elvira Haezendonck (VUB) die er samen met co-promotor prof. dr. Manuel Hensman (ULB) een nieuwe beleidsaanpak zal formuleren voor de (transport)infrastuctuur in ons land.

lees meer

Opinie

13 maart 2019

“Advies- en ingenieursbureaus dragen bij tot een leefbare samenleving”

BOUWEN AAN VLAANDEREN 1/2019 - ORI, de federale organisatie van advies- en ingenieursbureaus, heeft sinds eind 2018 een nieuwe directeur. Christophe Hautier heeft een ambitieuze visie voor ORI en stelt duidelijke doelen op voor de sectororganisatie.

lees meer